E-aineistotilastot visualisoiden

Aikaisempien vuosien Excel-käppyröiden sijaan ajattelin visualisoida e-aineistotilastoja. Ajatus oli hyvä, toteutus vaatikin hieman enemmän pohdintaa. Ja perehtymistä Power Bi:n käyttöön.

Mikä on Power Bi?
Power BI –ohjelmistopalveluiden avulla eri lähteistä olevan tiedon voi muuntaa ja visualisoida. Tiedot voivat olla yritysten omissa järjestelmissä, tiedostoissa, pilvipalveluissa sekä netissä tai kuten minun tapauksessani Excel-laskentataulukossa. Raportointi- ja analysointipalvelun avulla myös avointa dataa voi yhdistellä raportteihin.

Sain asiantuntija-apua, onneksi. Pitkä Excel-tilastotauluni vaati pilkkomista, tietojen yhtenäistämistä ja kenttien puhdistamista ylimääräisistä merkeistä ja teksteistä. Sain käyttööni Power Bi –desktopin, jonka avulla tehtiin tietojen latausta, muokkausta, yhdistelyä ja visualisointia, ts. luotiin tietomalli. Voi pojat, nyt ymmärrän nykysukupolven tubettamisen: katsoin kymmeniä YouTube-videoita aiheesta.

Olen havainnollistanut e-aineistoja seuraavasti: E-kirjat, e-lehdet (FinElib), hakuteokset ja muut (esim. Terveysportin laajat kokonaisuudet), muut e-lehtitietokannat ja yksittäin hankitut e-lehdet. Sanakirjat ja viitetietokannat näkyvät vain tauluna.

E-aineistotilastot 2018.

Tilastot osoittavat e-aineistojen käytön kasvua, esim. FinElib-tietokantojen käyttö on noussut 19 %. Toissa vuonna lisenssitietokantojen käytössä näkyi pientä notkahdusta, syynä ehkä hajonta uusien hankittujen artikkelitietokantojen välillä (esim. IEEE, EBSCOt) tai Open Access –lehtien kasvanut määrä. Tiedonhankinnan opetuksessa otetaan huomioon myös avoimet aineistot, mutta pääpaino ohjauksessa on tutkitut, laadukkaat e-lehtikokoelmat, jotka auttavat opiskelijoita ja henkilökuntaa tuottamaan korkealaatuisia julkaisuja. Osaltaan kasvuun vaikuttaa myös tietoinen markkinointi ja tiedottaminen aineistoista sekä Elli e-kirjaston lanseeraaminen.

E-aineistojen käytön kasvuun vaikuttaa myös verkko- ja monimuoto-opetuksen lisääntyminen, e-aineistot tukevat ajasta ja paikasta riippumatonta opetusta ja opiskelua. Tosin AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla ja ristiinopiskelussa hankaluutena on organisaatiokohtaiset lisenssit, kaikkien ammattikorkeakoulujen opiskelijat eivät välttämättä pääse sisälle lisensoituihin verkkoaineistoihin. Yhteisten verkko-opintojaksojen, esim. CampusOnline, opettajille onkin toteutettu opas laadukkaan, avoimen oppimateriaalin etsintään.

E-aineistoja hankitaan FinElib-konsortion kautta, mutta myös omia sopimuksia ulkomaisten toimittajien kanssa joudutaan tekemään. Pahimmillaan olemme tilanteessa, jossa osa toimittajan aineistoista tulee FinElibin kautta ja osa ei kuulu konsortion piiriin, hankalaa. Alalle tärkeitä julkaisuja ostetaan myös yksittäin. Omia hankintasopimuksia tehdään aloille tärkeistä aineistoista, kuten Rakennustiedon kortistot, Sähköinfo Severi ja Terveysportti, jonka e-tarjonta jatkaa laajentumista. Terveysportin verkkokurssit ovat suosittuja.

E-kirjoja hankitaan yhä enenemässä määrin, osalle aloista ensijainen hankinta on e-kirja. Valitettavasti kaikkia kurssikirjoja ei edelleenkään saa e-kirjoina tai jos saa, käyttöä hankaloittaa sekava lisenssipolitiikka ja erilaiset alustat plugineineen. Selainpohjaiset e-kirjapaketit, joissa e-kirjojen yhtäaikaisten käyttäjien määrää ei ole rajoitettu, kasvattavat jatkuvasti suosiotaan.

 

E-kirjapalveluiden käytetyimmät, suluissa katsotut dokumentit/lukukerrat/lataukset
E-kirjat löytyvät Janet-tietokannasta, janet.finna.fi.

Booky:

 • Opinnäytetyön kirjoittajan opas. Näin kirjoitan opinnäytetyön tai pro gradun alusta loppuun (201)
 • Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä – Miten kirjoitan kvalitatiivisen opinnäytetyön vaihe vaiheelta (111)

Oppiportti

 • Anestesiologian ja tehohoidon perusteet (11 042)
 • Kirurgia (6 804)
 • Farmakologia ja toksikologia (5 098)

Alma Talent verkkokirjahylly

 • Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet (1421)
 • Henkilöstövoimavarojen johtaminen (980)
 • Esimiehen vuorovaikutustaidot (655)

Alma Bisneskirjasto

 • Hyvä hankinta – parempi bisnes (641)
 • Strateginen johtaminen (325)
 • Digitalisaatio – Yritysjohdon käsikirja (246)

Alma Talent Fokus

 • Varallisuusoikeus (1530)
 • Työoikeus (1062)
 • Yritysoikeus (1049)

Ammattikirjasto

 • Viiden tähden asiakaskokemus (166)
 • Erilaisten ihmisten johtaminen (163)
 • Riko lasi hätätilanteessa – Kriisiviestinnän pikaopas johtajalle (146)

Ellibs

 • C++ ja olio-ohjelmointi 2004 (1125)
 • Yrityksen asiakasmarkkinointi (296)
 • Palvelumuotoilu (181)

Books24x7

 • Beginning AutoCAD 2017 Exercise Workbook (20807)
 • Beginning AutoCAD 2015: Exercise Workbook (13722)
 • The ScrumMaster Study Guide (2044)

EBSCO

 • Occupational therapy for children    (585)
 • Occupational therapy.; People with disabilities        (542)
 • Occupational therapy.; Community health services (381)

Dawsonera

 • Digital Marketing (79)
 • Introduction to Global Business: Understanding the International Environment (79)
 • Strategic Brand Management: Global Edition (73)

Jätä kommentti