Oppijat mukaan uuden sukupolven korkeakoulun rakentamiseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) panostaa vahvasti uuden sukupolven korkeakoulun rakentamiseen. Keskiössä ovat erityisesti digitaaliset oppimisympäristöt, uudet oppimisen muodot ja pedagogiikka, mutta toki myös uutta sukupolvea edustavat oppijat itse.

Kun oppiminen siirtyy verkkoon, huomio pitäisi tutkijoiden mukaan suunnata ensivaiheessa pedagogisiin ratkaisuihin. Näin varmasti onkin. Vanhat OPSit, sisällöt, oppimistavoitteet ja arviointi eivät enää sellaisenaan toimi, vaikka teknologia taipuukin moneksi. Sen sijaan opettajan pedagoginen osaaminen, monipuoliset yhteisöllisen oppimisen muodot ja tarjottava tuki ratkaisevat oppijan oppimiskokemuksen. Oppimiskokemus taas on verkko-oppimisen laadun tärkein mittari – standardimittarien puuttuessa.

JAMKissa on aina panostettu opettajien lisäkoulutukseen. Verkko-oppimisen kehittämisessä koulutuksen tarve korostuu. Osa opettajistamme kuuluu kehittäjien etujoukkoon. Nämä innovoijat ja varhaiset omaksujat ovat jo vuosia rohkeasti kokeilleet ja kehittäneet verkko-opetustaan, mutta osa empii yhä. Verkko-oppiminen sopii joillekin aloille paremmin kuin toisille eikä priimaa synny aina kerralla, mutta strategiamme viitoittama suunta on selvä. Yksittäisten opintojaksojen lisäksi JAMK tarjoaa verkossa kokonaisia tutkinto-ohjelmia, joissa tutkinnon voi periaatteessa suorittaa kotoa käsin, kuten Keskisuomalainen 25.1.2017 uutisoi. Ja opiskelijat hyötyvät: digitaaliset oppimisympäristöt tarjoavat heille mahdollisuuden opiskella silloin, kun se parhaiten sopii ja siellä, missä se parhaiten sujuu – 24/7. Joillekin opiskelijoille se on myös ainoa mahdollisuus.

Entä sitten oppijat itse? Mobiilit opiskelijamme elävät verkossa, teknologia kulkee mukana ja verkkohoukutuksia riittää. Jopa liikaakin. Verkko-oppiminen haastaa myös oppijat, ja edellyttää heiltä itseohjautuvuutta ja vahvaa motivaatiota – itsekuria ja tavoitteellisuutta siis. Parhaimmillaan se toisaalta tarjoaa opiskelijoille huikeita mahdollisuuksia etsiä, jäsentää ja jakaa tietoa, rakentaa tietämystä ja syventää ymmärrystä. Hyvä verkko-opetus kehittää luonnollisesti myös tulevaisuuden työelämävalmiuksia. Ryhmätyöskentelyssä ja vuorovaikutustaitojen harjoittelussa on tärkeää antaa tilaa opiskelijoiden luovuudelle.

Rakennamme uuden sukupolven korkeakoulua opiskelijoillemme. Siksi näen, että opiskelijapalautteen ja -näkökulman hyödyntäminen ratkaisee verkko-oppimisen laadun. Opiskelijat kannattaa ottaa rakentamaan toteutuksia, analysoimaan ja syntetisoimaan materiaalia, personoimaan oppimistehtäviä ja arvioimaan omia ja kanssaopiskelijoiden suorituksia. Uskon, että näin onnistumme luomaan uudenlaisen, vetovoimaisen ja laadukkaan korkeakoulun. Yhdessä.

Asta Wahlgrén

yksikönjohtaja