Oppiminen ei ole määränpää vaan matka

Asta Wahlgrén

Kevät on koulunsa lopettavien ja valmistuvien aikaa. Osalle koulu on ollut vain pakollinen välietappi matkalla elämään, osalle innostava ja oppimisvalmiuksia kehittävä pätkä matkalla aikuisuuteen. Osa uusista ylioppilaista ja ammattiin valmistuvista on opiskellut ensisijaisesti koulua varten, osa elämää varten. Itse taisin valkolakkini kanssa kuulua kaikkiin ryhmiin.

Muistan huhtikuisen päivän, jolloin valmistuin kauppatieteiden maisteriksi. Paperit taskussa, elämä edessä ja mielessä huikea vapauden tunne. Vihdoinkin valmis! Opintolainakaan ei hirvittänyt. Parin vuoden jälkeen kuitenkin tajusin, että ihan valmis en vielä ollutkaan. Työssä opin lisää monenlaista – laskentatoimeakin. Lyhytkestoisia, pakollisia ja vapaaehtoisia opintoja suoritin perhe-elämän sallimissa rajoissa.

10 vuotta myöhemmin jatkoin tutkintotavoitteista opiskelua pätevöityäkseni uusiin työtehtäviin, mutta myös itseäni varten. Aurinkoisena huhtikuun päivänä – erinäisiä vuosia myöhemmin – sain jatko-opintoni päätökseen. Iloitsin kovasti saavutuksestani: vihdoinkin valmis! Akateemisen ajokortin haltijana tiedostin toisaalta senkin, kuinka vähän itse asiassa tiedän. Muodollinen pätevyys oli kuitenkin kunnossa, ja oli sitä uutta osaamistakin kertynyt.

Moni meistä on oppivelvollisuusvaiheen jälkeen opiskellut ensisijaisena tähtäimenään tutkinto ja sen tuoma elinikäiseksi mielletty pätevyys. Moni opiskeli myös juuri sitä ja sen verran, mitä oma opinahjo ja sen opetussuunnitelmat odottivat. Työkokemuksen myötä useimmille on tietysti kirkastunut se, että kaikkea relevanttia osaamista ei opeteta eikä opita yliopistossa, korkeakoulussa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Harva on silti sisäistänyt elinikäisen oppimisen idean. Oppiminen ei ole määränpää vaan matka, jolla voi valita useita eri polkuja. Umpiperiä ei ole eikä mikään niistä vie lopulliseen maaliin, jossa opiskelija on valmis. Itse en ainakaan ole.

100-vuotias Suomi on osaamisen yhteiskunta. Tutkinnoilla on yhä arvonsa, mutta niiden päälle on jokaisen rakennettava tietämystään ja vahvistettava osaamistaan. Koko elämän ajan. Toivoa sopii, että korkeakoulut ja yliopistot pohtivat huolellisesti ja säännöllisin väliajoin sitä, mikä on niiden tarjoamien tutkintojen työelämärelevanssi. Ei olisi haitaksi miettiä yhdessä muun yhteiskunnan myös, miten opiskelijoita tuetaan. Nuorille ei elämänhallintakaan ole helppoa.

Yhä suurempi osa siitä tiedosta, minkä nuori tutkinto-opiskelija opiskeluaikanaan omaksuu, vanhenee yhä nopeammin. Googlesta huolimatta, ja kenties juuri siksi, on substanssiosaamista päivitettävä jatkuvasti, alalla kuin alalla. Työelämässä pääsee testaamaan työelämävalmiuksia ja omaa osaamistaan. Aktiivinen etsijä löytää uutta tietoa. Yksi olennaisista taidoista on kyky arvioida tiedon luotettavuutta ja soveltuvuutta käyttötarkoitukseen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) on vuosia panostanut elinikäiseen oppimiseen. Tutkinto-opiskelijoiksi hakevien määrä on huikea. Ne, jotka eivät pääse sisään ensimmäisellä hakukerralla, voivat hakeutua opiskelemaan esimerkiksi avoimen polkua pitkin. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot tarjoavat opiskelijalle erinomaisen testiympäristön, jossa opiskelija pääsee arvioimaan sekä alan kuin pedagogiikankin soveltuvuutta omiin tarpeisiin.

Tutkintoon johtavan opiskelun lisäksi JAMK tarjoaa lukuisia muita vaihtoehtoja. Intensiiviset täsmäkoulutukset, kokonaisvaltaiset työelämäosaamisen päivityspaketit, kuten erikoistumisopinnot ja korkeakouludiplomit tai vaikkapa työvoimaviranomaisten kanssa toteutetut työllistymistä edistävät opintokokonaisuudet ovat esimerkkejä siitä, miten elinikäinen oppiminen on kaikkien ulottuvilla. Verkko-opiskelu vapauttaa opiskelijat valitsemaan kullekin parhaiten sopivan ajan ja paikan. Tarjoamme opintoja läpi vuoden – myös kesällä. Kiitos monipuolisen työelämäyhteistyön ja osaavan henkilöstön on sisältöjen työelämärelevanssi taattu. Opiskelijamme voivat myös suorittaa osan opinnoistaan työskentelemällä yrityksissä. JAMKissa ei opiskella koulua vaan työelämää varten.

Tervetuloa mukaan innostavalle matkalle!