Männikkömetsät, Päijänne jylhä ja korpipolut matkailun maailmankartalle

Matkailu on maailman nopeimmin kasvava elinkeino. Suomikin on vahvasti kasvussa mukana. Syitä on monia. Suomen luonto on poikkeuksellisen upea. Turvallisuus, puhtaus, rauha ja hiljaisuus ovat harvinaisia ja maailmalla arvostettuja. Fasiliteetit, infrastruktuuri ja liikenneyhteydet ovat kunnossa, liikunta- ja kulttuuritarjonta moninaisia, ja suomalainen palveluosaaminen ja henkilöstön kielitaito kestävät hyvin kansainvälisen vertailun. Vuodenaikojen vaihtelu, revontulet, valo, pimeys, harvaanasuttu maa, jopa kylmyys ja sadekin tarjoavat oikein tarjoiltuina erilaisuutta ja eksotiikkaa.

Matkailualan merkitystä Suomen kansantaloudelle kuvaa sen 2,5 %:n osuus BKT:sta. 28 000 yrityksen toimiala on työvoimavaltainen ja työllistää noin 140000 henkilöä, joista lähes kolmasosa on nuoria ja suuri osa naisia. Vaikka teknologinen kehitys muovaa ja muuttaa merkittävästi myös matkailua, on todennäköistä, että valtaosa työpaikoista säilyy.

Keski-Suomi ja sen tarjoamat loistavat mahdollisuudet ovat – vahvasta maakunnallisesta panostuksesta huolimatta – jääneet vähälle huomiolle. Koko Väli-Suomi vaikuttaa väliinputoajalta, kun aasialaiset, venäläiset ja keskieurooppalaiset turistit suuntaavat joko Helsinkiin tai Lappiin. Kotimaan matkailussa tilanne on suotuisampi ja maakunnan tunnettuus parempi.

Keski-Suomen liiton maakuntaohjelman 2018-2021 luonnoksessa matkailu on nostettu yhdeksi kehittämisen strategiseksi kärjeksi. Kehittämisen painopisteet noudattelevat Keski-Suomen matkailustrategiaa 2020, jossa maakunta asemoidaan osaksi Järvi-Suomea ja korostetaan mm. panostamista kansainväliseen markkinointiin sekä palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Nämä ovat tärkeitä painopisteitä matkailun kehittäjille ja kehittäjäorganisaatioille.

JAMKin asiantuntijat ovat jo 25 vuoden ajan kouluttaneet restonomeja ja tehneet menestyksellistä hanketyötä maakunnan matkailun vahvistamiseksi. JAMKin viimeisimmässä strategiapäivityksessä matkailun kasvava merkitys on noteerattu ja matkailu nimetty nousevaksi alaksi. Tämä on ollut omiaan lisäämään henkilöstömme intoa ja innostusta. Parhaillaan hahmotellaan matkailun missiota, visiota ja lähivuosien tavoitteita. Ne heijastelevat Keski-Suomen ja Jyväskylän kaupungin linjauksia. Keskiössä on liikunta-, hyvinvointi- ja luontomatkailun kehittäminen, ja sisällöissä korostetaan ruokaa, kulttuuria ja tapahtumia. JAMK vastaa matkailualan pk-yritysten tarpeisiin ja vahvistaa niiden osaamista vastuullisen matkailun, digitalisoinnin ja kansainvälistymisen osalta.

Matkailu tarjoaa Keski-Suomelle loistavia mahdollisuuksia. Martti Korpilahti on maakuntalaulun lopussa kiteyttänyt olennaisen: ”täällä on kaikki, mi kallista on”. Jos siihen lisätään vielä sauna, Neste Rally ja Alvar Aalto, mitä muuta ihminen voi tarvita viihtyäkseen?

Asta Wahlgrén

yksikönjohtaja

Keski-Suomessa on viisi kansallipuistoa.
Keski-Suomen viisi kansallispuistoa Pyhä-Häkki, Leivonmäki, Isojärvi, Salamajärvi ja Etelä-Konnevesi houkuttavat kävijöitä kasvavassa määrin.

Kuvat: Pyhä-Häkin kansallispuisto, Upe Nykänen

 

 

 

2 kommenttia

  1. Hyvä kun Jamk on luontomatkailun asialla.

    Mutta Neste Rally tuskin tukee liikuntaa, hyvinvointia ja luontoa, ja sen pitäminen kulttuurina on mielestäni arveluttavaa. Miksi se mainittiin blogissa.

    Voisiko vaikka Jamkin piirissä syntyä patikointikartasto bussiyhteyksineen jne. blogissa mainittuihin luontokohteisiin ja muihin lähipolkuihin, esim. oululaisen bloggaaja Lähiluonto haltuun tapaan? Sieltä luvattiin viime viikolla vinkkejä ja apua sivuston laadintaan.

    1. Kiitos kommentistasi ja hyvästä vinkistä. Tuota patikointikartastotyyppistä ideaa sivusimme vastikään palaverissamme. Välitän terveisesi edelleen. Neste Rally mainittiin esimerkkinä hyvästä, vetovoimaisesta tapahtumasta, joka houkuttelee paljon kävijöitä Jyväskylään ja koko Keski-Suomeen. Kulttuuriksi tai liikunnaksi en sitä enkä saunaakaan nimennyt. Autourheilulla on omat kannattajansa ja sen taloudellinen vaikutus Jyvässeudulle on varsin huomattava.