Rehtorin joulublogi – vähitellen kääntyy vuosi Jouluksi!

Näin joulun lähestyessä on hyvä vielä muistella vuoden 2018 merkittävimpiä asioita sekä katsoa eteenpäin mitä on näköpiirissä vuonna 2019. Kulunut vuosi on ollut hyvin menestyksellinen JAMKille monilta osin. Täydentävän rahoituksen (OKM:n perusrahoituksen ulkopuolinen) osuus jatkoi kasvuaan ja lähestyy jo 28 % koko JAMKin rahoituksesta. Erityisen tyytyväinen olen TKI-toiminnan volyymin kasvuun. Kuluvana vuonna ulkoisen TKI-rahoituksen osuus ylittää 7,5 M€ rajan ja JAMK on selkeästi kolmen suurimman toimijan joukossa amk-kentässä. Olemme saaneet merkittäviä rahoituspäätöksiä mm. OKM:n profiilirahoituksesta sekä EU:n Horizon2020 -puiteohjelmasta. Muita selkeitä kasvualueita ovat avoimen amk:n suoritukset sekä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevat lukuvuosimaksut. OKM antoi hyvin myönteisen palautteen JAMKin toiminnasta sopimuskauden puolivälitarkastelussa syksyllä. Erityisesti elinikäisen ja jatkuvan oppimisen toimintoja pidettiin hyvinä. JAMKin kokonaisliikevaihto ylittää tänä vuonna 60 M€ rajan ja talous on hyvin tasapainossa.

Vuonna 2018 tehtiin merkittävä päätös vuokrata tilat JAMKin hyvinvointiyksikölle Hippoksen Areenakeskuksesta. Ennen joulua saatiin myös varmistus siitä, että tuo mittava investointihanke lähtee liikkeelle, kun päätoimijat Lehto Oy sekä Fennia Varainhankinta ilmoittivat hankkeen käynnistämisestä. Hyvinvointiyksikön sijainti Hippoksella lähellä uutta sairaala Novaa sekä Kukkulan alueelle rakentuvaa hyvinvointialan innovaatioekosysteemiä on paras mahdollinen Jyväskylässä. Lisäksi Hippokselle voidaan rakentaa aivan uudentyyppinen oppimisympäristö, jonka suunnittelu on jo käynnistetty. Alustavien tietojen mukaan Hippokselle päästäisiin muuttamaan syksyllä 2021.
JAMK on käynyt keskusteluja myös Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa sijoittumisesta Pitkäkatu 1:n tontille Seminaarinmäen lounaiskulmaan. Tavoitteena on nykyisin Rajakadulla sijaitsevien toimintojen siirtäminen Seminaarinmäelle rakennettavaan uudisrakennukseen. Tämän hankkeen aikaikkuna tähtää vuoteen 2025, mikäli alueen kaavoituksella pystytään varmistamaan riittävän suuren uudisrakennuksen rakentaminen. Toteutuessaan sijainti Seminaarinmäen kampuksella antaisi paljon uusia mahdollisuuksia EduFutura-yhteistyöhön Jyväskylän yliopiston kanssa.
Tulevana vuonna 2019 JAMK tavoittelee lähes 3 M€ liikevaihdon kasvua Oy:n hallituksen 17.12.2018 hyväksymän budjetin mukaisesti. TKI-toiminnan ja koulutusviennin odotetaan kasvavan selvästi ensi vuonna. Myös OKM:n perusrahoitus kasvaa ensi vuonna 0,5 M€, joten JAMK lähtee uuteen vuoteen hyvistä asetelmista.

Vuoden 2019 merkittävimpiä asioita ovat Laatujärjestelmän auditointi maaliskuussa 2019 sekä mittava opetussuunnitelmien uudistus, joka käynnistetään myöhemmin keväällä amk-tutkintokoulutuksen osalta. Laatuauditointi toteutetaan KARVIn pilottina ja se on jo kolmas auditointi JAMKin osalta. Siihen liittyvä itsearviointi saatiin toteutettua jouluun mennessä. Vuonna 2019 on myös tarkoitus toteuttaa isoja investointeja, jotka kohdistuvat erityisesti uusien tietojärjestelmien, kuten opiskelijahallinnon Peppi-järjestelmän hankintaan. Lisäksi IT-instituutissa sijaitsevan JyvSecTec-kyberturvallisuusympäristön kapasiteettiä kasvatetaan merkittävästi.

Haluan kiittää JAMKin opiskelijoita, henkilökuntaa ja sidosryhmiä hyvästä ja ahkerasta työpanoksesta vuoden 2018 osalta. Olemme yhdessä rakentaneet Suomen parasta ammattikorkeakoulua kohti uuden sukupolven korkeakoulua.

Toivotan kaikille Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä menestyksekästä Uutta Vuotta 2019!

Jussi Halttunen, rehtori