JAMK tiivistää yhteistyötään eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa

Vuonna 2017 Ranskan presidentti, Emmanuel Macron teki aloitteen eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyön syventämiseksi. Aloitteen nimenä oli ”European Universities Initiative – EUI” ja sen tarkoituksena oli saada eri puolella Eurooppaa olevat korkeakoulut verkottumaan ja tekemään aiempaa syvällisempää ja laajempaa strategista yhteistyötä keskenään. Macronin aloite eteni nopeasti EU-huippukokouksessa joulukuussa 2017, jossa päätettiin perustaa noin 20 eurooppalaista korkeakouluverkostoa vuoteen 2024 mennessä. Tavoitteena oli edistää eurooppalaisia arvoja ja parantaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua ja kilpailukykyä.

Euroopan komissio avasi vuoden 2019 ja 2020 alussa pilottihaut korkeakouluille uudenlaisten monikansallisten eurooppalaisten korkeakouluverkostojen muodostamiseksi. Hakujen pohjalta valittiin 41 EUI-allianssia, joissa on mukana n. 280 korkeakoulua 27 EU-maasta. Ensimmäisessä haussa hyväksytyksi tuli vain yliopistojen muodostamia alliansseja, mutta toisella hakukierroksella tuli mukaan myös ammattikorkeakouluja. (European Universities Initiative | Education and Training (europa.eu) ).

Eurooppalaiset korkeakouluverkostot ovat keskeisiä toimijoita korkeakoulutuksen muutosagendan eteenpäin viemisessä Euroopassa. Syyskuun lopussa 2020 Euroopan komissio julkisti asiakirjan Eurooppalaisesta koulutusalueesta (European Education Area, EEA) ja sen tavoitteista vuoteen 2025 mennessä (Achieving the European Education Area by 2025 – Communication | Education and Training (europa.eu)). Se korostaa edelleen korkeakoulujen verkottumista ja strategista yhteistyötä päämääränä eurooppalaiset korkeakoulut (European Universities). Eurooppalaiset korkeakoulut nimettiin yhdeksi lippulaivahankkeeksi. Eurooppalainen koulutusalue ja sen tavoitteet ovat myös paljon muuta kuin pelkästään korkeakouluihin liittyviä asioita. Se koskee kaikkia koulutusasteita ja sen muita ulottuvuuksia ovat mm. laatu, yhdenvertaisuus, kestävyys, digitaalinen muutos, opettajat ja opettajankoulutus sekä geopolitiikka.

Toteutuessaan tämä tarkoittaa, että usean Euroopan maan korkeakoulut toimisivat tiiviisti yhdessä valituilla sisältö- ja osaamisalueilla toteuttaen yhteisiä, monenvälisiä tutkintoja, joustavia oppimispolkuja ja jatkuvan oppimisen moduuleja. Tämän ohella korkeakoulut tekisivät yhdessä T&K-työtä ja niillä olisi myös yhteistä innovaatiotoimintaa. Myös työelämä- ja yhteiskuntasuhteet nähdään tärkeinä. Näin muodostuisi uusi yhteinen eurooppalainen verkostokorkeakoulu johtamis- ja yhteistyömalleineen, ja sillä olisi eri maissa toimivat kampukset yhteisen digitaalisen kampuksen lisäksi. Opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuus olisi nykyistä joustavampaa, samoin eri maissa tehtyjen opintosuoritusten tunnustaminen.

JAMK on vuodesta 2019 neuvotellut eurooppalaisten kumppaniensa kanssa tämänkaltaisesta yhteistyöstä kestävän yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan alueilla. Keskeisenä keskustelukumppanina on ollut Hochschule Esslingen Saksasta. Tällä hetkellä on koossa kuuden eurooppalaisen korkeakoulun verkosto, jolla on samankaltaiset intressit. Esslingenin ohella keskusteluissa ovat olleet mukana Óbuda University Unkarista, University of Sannio Italiasta, IT Sligo Irlannista ja KdG University of Applied Sciences Belgiasta. Kaikki edellä mainitut korkeakoulut tunnetaan kyvystä tehdä hyvää yhteistyötä ja intresseistä yrittäjyyden edistämiseen ja innovaatiotoimintaan.

JAMKilla on hyvät mahdollisuudet osallistua verkostoyhteistyöhön kaikkien yksiköiden voimin, koska yrittäjyys ja innovaatiotoiminta koskettavat koko JAMKin toimintaa. Yhteistyön ei kuitenkaan tarvitse pitkällä tähtäimellä rajoittua pelkästään tähän, vaan se voi saada monia erilaisia muotoja.

JAMKin tavoitteena on vuoden 2021 aikana solmia strateginen yhteistyösopimus ja tiivistää yhteistyötä näiden eurooppalaisten korkeakoulukumppanien kanssa. Kun European Universities -haku avautuu seuraavan kerran, todennäköisesti vuonna 2022, on näin syntyvän allianssin tarkoituksena jättää rahoitushakemus Euroopan Komissiolle. Komissio on luvannut tukea tulevalla EU:n ohjelmakaudella strategista yhteistyötä ja alliansseja mm. Erasmus+ ja Horizon-rahoituksella.

Pelkästään sopimuksen solmimisella ei vielä päästä pitkälle. Sen ohella vuodelle 2021 on suunnitteilla rehtorikokouksia, työkokouksia, yhteisen strategian hahmottelu allianssille, työpajoja sekä yrittäjyyskoulutuksen benchmarking korkeakoulujen kesken. Myös tulevia kansainvälisiä rahoitushakuja tarkastellaan yhdessä.

JAMK on historiansa aikana ollut edelläkävijä ja näyttänyt suuntaa monessa asiassa koko Suomen korkeakoulukentälle. JAMKilla ja JAMKin henkilöstöllä on erinomainen potentiaali toimia niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Sen vuoksi aiomme olla aktiivinen toimija Euroopan korkeakoulualueen kehityksessä ja muutoksessa eurooppalaiseksi korkeakouluksi – myös Euroopan komission määritelmien tarkoittamalla tavalla.

 

Heikki Malinen

Leena Liimatainen