Kohti Uuden sukupolven korkeakoulua Digivisiota hyödyntäen

Digivisio 2030 -työn käynnistyessä vuonna 2020 monet sen tavoitteista olivat vielä konkretisoitumatta. Kehittämistyön edetessä on siirrytty askel askeleelta lähemmäs konkretiaa, mutta edelleen monia kysymyksiä on ilmassa.

Digivisio 2030 -hankkeella on syksyn aikana ollut käynnissä Roadshow -kierros, joka kiertää lähes kaikki Suomen 38 korkeakoulua. Sen tavoitteena on lisätä korkeakouluyhteisön tietoisuutta Digivisiosta ja sen tavoitteista, tulevaisuudenkuvasta sekä kehitettävistä palveluista. Roadshow jalkautui meille Jamkiin 18.8. aamupäivällä ja iltapäivällä jatkoimme yhteistä kehittämispäivää Jamkin Osaaminen kilpailukyvyksi -strategiaa tarkastelemalla ja yhdessä työskentelemällä.

Kokosimme yleisimpiä Digivisioon liittyviä kysymyksiä kehittämispäivän ilmoittautumisen yhteydessä ”Pitääkö olla huolissaan” -teemalla. Saatujen kysymysten määrä olikin suuri ja vain joitakin pystyttiin nostamaan mukaan ohjelmassa olleeseen paneelikeskusteluun. Oli hienoa, miten aktiivisesti Jamkilaiset nostivat esiin kysymyksiään. Aivan erityisesti ilahdutti se, että esiin nostetut kysymykset olivat aivan Digivision ytimessä.

Digivisio 2030 -hankkeen Roadshow järjestettiin Jamkissa 18.8.2022. Kuvassa koulutuksen kehittämispäällikkö Sirpa Tuomi, ICT-päällikkö Jari Virtanen ja lehtori Satu Aksovaara pohtivat rehtori Vesa Saarikosken johdolla ”Pitääkö olla huolissaan?”
Digivisio 2030 -hankkeen Roadshow järjestettiin Jamkissa 18.8.2022. Kuvassa koulutuksen kehittämispäällikkö Sirpa Tuomi, ICT-päällikkö Jari Virtanen ja lehtori Satu Aksovaara pohtivat rehtori Vesa Saarikosken johdolla ”Pitääkö olla huolissaan?”

Suurin osa henkilöstön huolista liittyi opiskelijoihin: osaamiseen, oppimiseen, yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen tukemiseen etä- ja hybridiopetuksen lisääntyessä sekä ylipäätään opiskelijahyvinvoinnin edistämiseen. Tämä kertoo opiskelijalähtöisyydestä, joka on keskeistä sekä Jamkin toiminnassa että Digivisiossa. Paljon kysymyksiä herättivät myös työn muuttuminen, henkilöstön osaamisen riittävyys muutoksessa sekä koko organisaation muutoskyvykkyys.

Myös Digivisiossa muutos, sen tukeminen ja muutosjohtaminen on tunnistettu keskeisiksi asioiksi, ja hanke haluaakin osaltaan auttaa korkeakouluja muutosten läpiviennissä. Muutoksia on tunnistettu tapahtuvan mm. pedagogiikassa, prosesseissa, palveluissa ja ICT-ratkaisuissa. Sinällään muutokset eivät ole korkeakouluille uusi asia, erilaisia muutoksia on korkeakouluissa viety läpi vuosien varrella. Näitä kuvaa myös Digivision koostama raportti korkeakoulujen muutosjohtamisen kokemuksista (Digivisio 2030 muutosjohtamisen ohjelman valmistelu 2022).

Jokainen korkeakoulu on syksyn aikana työstänyt Digivisioon liittyen omaa muutossuunnitelmansa, jota päivitetään ja täsmennetään jatkuvasti seuraavien vuosien aikana. Lisäksi Digivisio on käynnistänyt korkeakouluille yhteisen muutosohjelman. Sen tavoitteena on juuri tunnistaa hankkeen tuomat muutosvaikutukset ja tarjota korkeakouluille tukea hankkeessa kehitettyjen ratkaisujen käyttöönottamiseen siten, että korkeakoulut saisivat hankkeesta parhaan mahdollisen hyödyn irti.

Olemme Jamkissa työstäneet muutossuunnitelmaa Digivision ohjausryhmässä sekä esitelleet tavoitteitamme ensimmäisessä vaiheessa Jamkin johtoryhmälle ja esihenkilöille. Ensi vuoden aikana muutossuunnitelmaa on tarpeen viedä tarkemmalle tasolle ja siihen työhön tulemme tarvitsemaan Jamkin toimijoita laajasti. Tavoitteenamme Jamkissa on hyödyntää Digivision palveluja ja ratkaisuja laajasti sekä jatkaa aktiivisena toimijana Digivisiossa mm. osatoteutustyön kautta. Aktiivisena toimijana pystymme vaikuttamaan Digivisiossa tehtävään kehittämistyöhön ja hyödyntämään tuloksia ilman viivytyksiä omassa toiminnassamme.

Vaikka Digivision palvelut ovat vasta kehitteillä, voimme jo linkittää Digivision tekemää työtä Jamkin toimintaan. Digivisiossa työstettävät digipedagogiset pelisäännöt ja laatukriteerit, pedagogiseen osaamiseen liittyvät koulutussisällöt, OPS-yhteistyö ja käsitteiden määrittely, prosessityö sekä kokonaisarkkitehtuuriin liittyvä työ on jo huomioitu osana omaa toimintaamme tai suunnitelmiamme. Etunamme on, että Jamkin asiantuntijat ovat työstämässä näitä asioita myös Digivisiossa osatoteuttajatyönä.

Meillä on Jamkissa laaja-alaista osaamista ja asiantuntijuutta, jolla on kysyntää Digivision yhteisessä kansallisessa kehittämistyössä. Lisäksi meillä on hyvät valmiudet hyödyntää Digivision kehittämistyötä omassa toiminnassamme. Edistäessämme Digivisiota toteutamme myös omaa strategiaamme Uuden sukupolven korkeakoulusta.

Kirjoittajat

Sirpa Tuomi toimii koulutuksen kehittämispäällikkönä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Paula Tyrväinen toimii asiantuntijana ja Digivision muutoskoordinaattorina Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Lähteet
Digivisio 2030 muutosjohtamisen ohjelman valmistelu 2022. Kokemukset-katsaus 6.3.2022. https://digivisio2030.fi/julkaisut/katsaukset-muutosjohtamiseen-korkeakouluissa / Viitattu 28.11.2022