MATKA-ryhmät käynnissä

Syyskuussa käynnistyivät ensimmäiset MATKA-ryhmät Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Jokaiseen ryhmään kuuluu 7-8 nuorta, ja luotseina toimivat Jyväskylässä Heidi ja Jenni, Tampereella Hanna ja Olli sekä Turussa Laura ja Mari. Ensimmäisillä ryhmäkerroilla keskitytään yhteiseen suunnitteluun ja varmistetaan, että toiminta on nuorten tarpeisiin vastaavaa, mielekästä ja motivoivaa.

Motivaation merkitystä nuorten ryhmäkuntoutuksessa ei voi korostaa liikaa. Lämsän ym. (2017) tutkimuksen mukaan nuoria motivoivat esimerkiksi kuntoutuksen joustavuus ja monipuolisuus, palkitseva sisältö ja mahdollisuus vertaistukeen. Myös nuoren ja työntekijän välinen henkilökemia vaikuttaa usein ratkaisevasti.

MATKA-hankkeen kehittämispäivässä Jyväskylässä elokuussa 2018 pohdittiin, mitä motivointikeinoja voidaan käyttää tuettaessa nuorten ryhmään tulemista, ryhmässä pysymistä ja muutosten ylläpitämistä ryhmän jälkeen. Kehittämispäivään osallistuivat MATKA-ryhmien ohjaajat, muut kehittämistiimin jäsenet Nuorten Ystäviltä ja JAMK:sta, yhteistyökumppaneita nuorten palveluista Jyväskylästä sekä erilaisiin ryhmiin osallistuneita nuoria kokemusasiantuntijoita.

Yhteisten pohdintojen tuloksena todettiin, että nuoren motivaatiota ryhmään tulemiseksi voi tukea esimerkiksi käsittelemällä yhdessä ryhmään liittyviä mielikuvia tai odotuksia, tarjoamalla mahdollisuuden tutustua työntekijöihin etukäteen tai kytkemällä toimintaan konkreettisia hyötyjä (esim. ruoka, kahvi). Motivaatiota ryhmässä pysymiseen voi vahvistaa esimerkiksi se, että ohjaajat sanoittavat aktiivisesti ryhmäprosessia tai se, että nuorella on lupa olla ryhmässä omalla tavallaan. Myös turvallinen ilmapiiri, yhdessä laaditut ryhmäsäännöt sekä toiminnallinen vaihtelu ovat ensiarvoisen tärkeitä. Kehittämispäivän keskustelut toimivat hyvänä ankkurina MATKA:n aloittaneiden ryhmien toiminnassa.

Lähde: Lämsä, R. ym. (2017). Kuntoutujien motivaatiosta Kelan Oma väylä -kuntoutuksessa. Arviointitutkimus. Kelan Työpapereita 132. Helsinki: Kela.

 

Jätä kommentti