Syksyn kuulumisia

MATKA-hankkeessa ollaan kuljettu siihen vaiheeseen, että viimeiset nuorten MATKA-ryhmät Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa päättyivät toukokuussa 2019. Hankkeen viimeisten kuukausien aikana selvitetään arviointitutkimuksen avulla nuorten ryhmämuotoisen kuntoutuksen mahdollisuuksia ja haasteita. Arviointitutkimuksen toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkijatiimi.

Arviointitutkimuksen keskeiset havainnot, kuvaus hankkeessa toteutetusta toiminnasta ja kehitetystä toimintamallista julkaistaan Kelan Kuntoutusta kehittämässä-julkaisusarjassa kevään 2020 aikana. Tutkimus tuottaa moninäkökulmaista tietoa kehitetyn ryhmäkuntoutusmallin toimivuudesta ja rajoitteista. Jatkossa tutkittu tieto voi toimia kompassina, joka auttaa kehittämään nuorilähtöisiä työvälineitä nuorten sosiaaliseen ja ammatilliseen kuntoutukseen.

Jätä kommentti