Kuulumisia kevään 2019 ryhmistä

Kevään 2019 MATKA-ryhmät alkoivat helmikuussa kolmella paikkakunnalla eli Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Mukana on 5-9 nuorta per ryhmä ja ohjaajina ovat Nuorten ystäviltä Heidi ja Jenni (Jyväskylä), Hanna ja Olli (Tampere) sekä Laura ja Mari (Turku). Kullakin paikkakunnalla ryhmät kokoontuvat Nuorten ystävien tiloissa, joista löytyvät toimintaan soveltuvat, häiriöiltä rauhoitetut ja rennosti kalustetut tilat.

Ryhmien alkuvaiheessa on käytetty runsaasti aikaa tutustumiseen ja ryhmäytymiseen sekä toiminnan yhteiseen suunnitteluun. Ryhmäprosessiin kuuluu 15 tapaamiskertaa, joiden lisäksi jokaisen osallistujan kanssa toteutetaan yksilölliset alku-, väli- ja loppukeskustelut. Kevään ryhmät ovat muotoutuneet nuorten toiveiden pohjalta vahvasti toiminnallisiksi, ja ryhmäkerroille on sisältynyt esimerkiksi Bullet journalin tekemistä, kädentaitoja, draamaa ja tutustumiskäyntejä järjestöihin ja oppilaitoksiin. Kuntoutumisen näkökulmasta tärkeää on, että huomioidaan laajasti nuorten elämäntilanne ja siihen vaikuttavat tekijät, kuten fyysinen ja psyykkinen terveys, lähisuhteet, vapaa-aika, taloustilanne, kiinnostuksen kohteet ja motivaatio sekä vahvuudet ja osaaminen (myös Hiilamo ym. 2017).

Kevään aikana myös osallistujat syksyn 2018 ryhmistä kokoontuvat jälkitapaamisiin. Nuorille järjestetään ryhmän päättymisen jälkeen 2-3 tapaamista, joissa tarkoituksena on vaihtaa yhdessä kuulumisia ja pohtia yksilöllisesti jokaisen tämän hetkistä tilannetta ja suunnitelmia. Näin voidaan tukea nuoria jatkopolkujen rakentamisessa sekä koota samalla tietoa tutkimusosiota varten kuntoutuksen tulosten pysyvyydestä.

Uusia näkökulmia ja tarinoita hankitaan kevään aikana lisäksi JAMK:n sosionomi- ja kuntoutuksenohjaaja-opiskelijoiden ja NY:n työkokeilijan toteuttamassa videoprojektissa, jossa kerätään ryhmiin syksyllä 2018 osallistuneiden kokemuksia omasta ”Matkasta”. Lopputuotoksena syntyy yhdessä nuorten kanssa laadittu videomateriaali, joka tekee näkyväksi osallistujien omia tarinoita ja näkemyksiä MATKA-ryhmään osallistumisesta, ryhmän annista ja kehittämiskohdista.

Lähde: Hiilamo, H., Määttä, A., Koskenvuo, K., Pyykkönen, J., Räsänen, T., & Aaltonen, S. (2017) Nuorten osallisuuden edistäminen. Selvitysmiehen raportti. http://nuorisotakuu.fi/documents/3924414/4306153/Nuorten-osallisuuden-edistaminen.pdf.

Jätä kommentti