Tunnelmia Turusta

Toimin MATKA-ryhmien ohjaajana Turussa syksyllä 2018 ja keväällä 2019. Ohjaaminen oli opettavainen kokemus, sillä itselläni ei ollut aiempaa kokemusta ryhmien kanssa työskentelystä. Erityisen kiinnostavaa oli verrata toimintaa syksyn ja kevään MATKA-ryhmissä ja huomata, kuinka erilaisia ryhmät voivatkaan olla.

 Ohjaajaparini kanssa rakensimme yksittäiset ryhmäkerrat aina samanlaisen rungon ympärille: Rentoutushetki, Aloituspiiri, Harjoitteita/Toimintaa, Kokkailu yhdessä ja ruokailu, Harjoitteita/Toimintaa sekä Loppupiiri. Teemoina ryhmässä käsittelimme mm. itsetuntemusta, omien voimavarojen etsimistä, arjenhallintaa, unelmia ja tulevaisuuden hahmottamista. Menetelminä käytimme esimerkiksi dialogisia ja toiminnallisia menetelmiä ja positiiviseen psykologiaan, voimavarakeskeisyyteen sekä rentoutumiseen ja läsnäoloon liittyviä harjoituksia. 

Ryhmäkokemusten jälkeen itselleni kirkastui entistäkin selvemmin vertaistuen merkitys. Koen tärkeänä, että ryhmäläiset pääsivät jakamaan kipeitäkin kokemuksia keskenään. Syksyn ryhmän kohdalla näki, mitä ryhmäytyminen voi parhaimmillaan olla. Kevään ryhmän kanssa vastassa oli enemmän haasteita (esim. poissaoloja) ja oli selkeästi havaittavissa, kuinka suuri merkitys poissaoloilla on ryhmäytymisen kannalta. Huomioni kiinnittyi myös siihen, kuinka paljon yhdenkin ryhmäläisen tapa ilmaista näkemyksiään negatiivisesti voi vaikuttaa muiden ryhmäläisten kokemukseen ryhmästä ja sen ilmapiiristä. Ohjaajan on oltava sensitiivinen asian suhteen; negatiivista kommentointia voi ”lieventää” esimerkiksi kiinnittämällä ryhmäläisten huomiota muihin asioihin ja kannustamalla heitä jatkamaan niiden parissa. 

Kokonaisuutena MATKA-ryhmien ohjaamisesta jäi hyvä fiilis – ja ennen kaikkea uskallus ohjata uudestaan ryhmiä!  

Kirjoittaja: Mari Ruohomäki, erityisohjaaja Nuorten Ystävät avopalvelut Turku

Jätä kommentti