Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa -opintojakson suunnittelua Carpe Diem menetelmää hyödyntäen

”Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa” -opintojakson rakennetta ja toteutusta suunniteltiin kaksipäiväisessä työpajassa JAMKilla 3.3.-4.3.2015. Toteutuksessa hyödynnettiin (ainakin osallistujien osalta) ensimmäistä kertaa Carpe Diem -menetelmää. Tämä menetelmä on tarkoitettu verkkopohjaisen opintojakson suunnitteluun. Carpe Diemistä voi lukea lisää Gilly Salmonin sivuilta, josta on ladattavissa myös Carpe Diem -työpajatyöskentelyn työkirja.

Työpajassa työstettiin ensin blueprint josta kuvakäsikirjoituksen eli storyboardin kautta päästiin opintojakson prototyyppiin. Prototyyppi testattiin vielä työpajan ulkopuolisilla testaajilla ja heidän palautteensa mukaan tehtiin tarvittavat korjaukset. Tuloksena olikin lähes valmis verkkopohjainen toteutus ja työskentelyalusta syksyllä 2015 toteutettavalle ”Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa” -opintojaksolle. Joitain pieniä viilauksia kuitenkin tarvitaan ja työnjakokin näille sovittiin vielä työpajan lopussa.

1 kommentti

  1. Hyvä juttu. Tämän sivuston avulla pääsin nyt perehtymään ko. ”Tartu hetkeen” -menetelmään. Voidaan miettiä nyt, voisiko tätä menetelmää hyödyntää vaikkapa soveltuvin osin myös muissa opintojaksoissa. Kiitos!

Jätä kommentti