Näkökulmia hyvinvointipalveluyritysten kansainvälistymiseen – julkaisu nyt myös luettavissa

Näkökulmia hyvinvointipalveluyritysten kansainvälistymiseen – julkaisu ilmestyi juuri JAMKin julkaisusarjassa. Julkaisu pohjautuu Keski-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta tehtyyn esiselvitykseen, jossa kartoitettiin Keski-Suomen alueen hyvinvointipalvelu­yritysten verkostoa ja kansainvälistymisestä kiinnostuneiden yritysten näke­myksiä yrityksen kansainvälistymisvalmiuksista.

Hyvinvointiyrittäjyydellä tarkoitetaan yritystoimintaa, joka kattaa koko sosiaali- ja terveydenhuoltoalan. Hyvinvointialan liiketoiminta on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Kuluvan vuosikymmenen alussa 6600 yksityistä toimijaa työllisti 50 000 työntekijää. 

Kun nopeimman kotimaisen kasvun ja laajenemisen aikakausi on ohi, niin kansainvälistymisestä on muodostunut varteenotettava ja vaihtoehtoinen liiketoiminnan laajenemisen muoto. Tässä raportissa tarkastellaan Keski-Suomen maakunnan PK- ja mikro hyvinvointipalveluyritysten kansainvälistymisen tahtotilaa sekä vaihtoehtoisia kansainvälistymispolkuja. Selvityksen merkittävä anti oli havainto, että yritykset kokevat kansainvälistymisen hyvin yksilöllisesti.

Kirja on hyvinvointiyrittäjyyden kansainvälistymisen peruskartoitus ja sopii erinomaisesti tausta-aineistoksi kansainvälistymisestä kiinnostuneille yrittäjille sekä korkeakoulujen hyvinvointialan opettajille ja oppilaille.

 

Jätä kommentti