Kajaanissa asuu maailman vieraanvaraisin MoJo-kansa

Verkostotapaaminen moninaisuusteeman ympärillä oli Kajaanissa. Me MoJolaiset saimme kokea kainuulaisen vieraanvaraisuuden, KIITOS Rauni ja Kirsi!

Moninaiset oli niin tarjoamiset kuin keskustelunaiheet, joista muutamaa valotan tässä lyhyessä kirjoituksessa.

Projektia on jäljellä vajaa 3,5 kuukautta. On aika katsoa hieman taaksepäin, mutta myös suunnitella projektin viimeisen neljänneksen tekemiset, ja niitähän vielä riittää! Katse on myös loppuvuotta pidemmällä, sillä ideoita ja suunnitelmia MoJon tulosten jalostamiseksi tehdään parhaillaan.

MoJon asiantuntija-kirjoittajat ovat kiireissään, sillä deadlinet julkaisujen suhteen pukkaavat päälle. Niin joulukuussa julkaistavasta kirjasta, kuin UAS Journalin artikkelista, tulee loistavia, on se sen verran asiantunteva joukko liikkeellä! Oli ilo kuulla, että useita MoJolaisten konferenssiesityksiä on vielä tulossa kansainvälisille ja kotimaisille areenoille.  MoJo -projektin tuloksista saa lukea myös valtakunnallisen hankkeen julkaisusta sitten aikanaan.

MoJossa on luotu neljä erillistä 5 opintopisteen opintojaksoa moninaisuus-teeman ympärille. Nämä KAMK:n, Karelian, JAMK:n ja Metropolian opintojaksot tekevät 20 opintopisteen tuhdin tietopaketin moninaisuudesta, joka tarjotaan kaikille neljän ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijoille lukuvuonna 2016-2017. Opintojaksojen pilotit ja arvioinnit ovat parhaillaan käynnissä.

Oli mahtavaa kuulla, että emoprojektimme ohjausryhmä kiittää MoJolaisia ja kannustavat eteenpäin. HyVä MoJo!

Nyt vielä projektin loppurutistus ja raportointi. Ja katseet voikin suunnata kohti projektin päätöstilaisuuksia Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä.

 

 

Jätä kommentti