Alueellinen koulutuspäivä – Moninaisuusjohtamisen haasteet ja mahdollisuudet (KAMK)

Kajaanin ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon toisen vuoden opiskelijat järjestivät alueellisen koulutuspäivän Kajaanin ammattikorkeakoululla 25.11.2015. Koulutuspäivän nimi oli Moninaisuusjohtamisen haasteet ja mahdollisuudet. Kohderyhmäksi muotoutui sosiaali- ja terveysalan esimiehet ja esimiestyöstä kiinnostuneet, hankkeissa toimijat sekä alan opiskelijat. Koulutuspäivän tavoitteena oli syventää yhdessä tietoisuutta moninaisuusosaamisen johtamisesta ja moninaisuudesta työyhteisön voimavarana sekä tunnistaa tulevaisuuden visioita moninaisuuden johtamisessa ja saada työkaluja osallistavaan kehittämistyöhön.

Koulutuspäivän aluksi esiteltiin moninaisuusosaamisen johtamisen opinnot Kajaanin ammattikorkeakoulun yamk:ssa. Aiheen alustajina olivat yamk-opettajat KT, TtM, yliopettaja Rauni Leinonen ja sairaanhoitaja (YAMK), sosiaalihallintotieteen jatko-opiskelija, lehtori Kirsi Moisanen. Moninaisuusosaamisen johtamiseen perehdyttiin myös Kajaanin yamk-opiskelijoiden luentojen muodossa. Tehyn akateemisista toi moninaisuudesta oman tervehdyksensä Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija, TtT Mervi Flinkman. Koulutukseen osallistujat pääsivät osallistumaan workshop- työskentelyyn, joissa he ryhminä tuottivat moninaisuusosaamisen huoneentauluja yamk-opiskelijoiden aihealustusten perusteella. Workshop-työskentelyssä apuna käytettiin niin sanottua rauhanpiippu- menetelmää. Iltapäivän vetonaulaksi saapui monimuotoisuusjohtamisen asiantuntijan, KTT Aulikki Sippola FIBS ry:stä. Aulikin moninainen ja kuulijan osallistava luento käsitteli moninaisuutta, sen ilmenemismuotoja sekä hyödynnettävyyttä globaalein esimerkein esitettyinä.

Koulutukseen osallistujat antoivat kirjallista palautetta koulutuspäivästä. Kirjallisia palautteita saimme yhteensä 14 kappaletta. Vastaajista 8 koki, että koulutuspäivän sisältö avasi erittäin hyvin työntekijöiden merkitystä osaamisen johtamisen voimavarana. Kysyttäessä, mitkä moninaisuusosaamisen johtamisen asiat koettiin merkitykselliseksi oman työn kannalta, vastaajat toivat hyvin moninaisesti ilmi aiheen ajankohtaisuuden sekä tärkeyden. Eräs vastaajista kirjoitti seuraavasti: ”Maailma muuttuu, työntekijät ovat entistä monenmoisempia. Tarvitaan johtamiseenkin työkaluja.” Osallistujat myös kokivat voivansa hyödyntää omassa työssään koulutuspäivän aikana käsiteltyjä asioita. Osa jopa koki, että rauhanpiippu menetelmää voisi käyttää kokouksien työvälineenä. Moninaisuusosaamisen johtamisen kehittämistarpeita löysi lähes jokainen osallistuneista (13/14). Muun muassa aktiivinen kuunteleminen, työntekijöiden erilaisuuden hyväksyminen, kehittävän palautteen ja kiitoksen antaminen nostettiin palautteissa esille.

image_cropattu

Koulutuspäivän päätteeksi julkistettiin juuri painosta tullut Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisu MONINAISUUSOSAAMISEN JOHTAMINEN -voimavara työyhteisöjen kehittämisessä (kuva). Kirjan on toimittanut Maija-Liisa Punta-Saastamoinen ja siihen on koottu yhteensä 12 artikkelia moninaisuusosaamisen johtamisesta ja sen kehittämistyöstä. Artikkelit ovat yhteiskirjoittaneet yamk-opiskelijat ja heidän opettajansa. Koulutuspäivästä sai varmasti jokainen vietävää työyhteisöihinsä… muutakin kuin moninaisuusosaamisen johtaminen uunituoreen kirjan.

 

Sh (AMK), yamk-opiskelija Erja Hannonen

Jätä kommentti