Opinpaikka-haastattelu: Kirsi Kangaspunta

Johtaja Kirsi Kangaspunta työskentelee koulutus- ja tiedepoliittisella osastolla opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Kangaspunta näkee ohjauksen tärkeänä koulutuspolitiikan kannalta. Hän toteaa, että ohjauksen kehittäminen ei saa jäädä vain lauseeksi hallitusohjelmaan vaan NYT on aika katsoa mitä se konkreettisesti on.

”Jotta kaikki tavoitteet mm. työurien pidentämisestä ja työllisyysasteen nostamisesta toteutuvat, ohjaus on tosi tärkeä elementti.” Esille nousee myös sujuva liikkuminen koulutuksen ja työelämän välillä.

Tulevaisuuden osalta Kangaspunta pohtii miten elämä jatkuu tämän hankekauden jälkeen. Kehittämistyöstä hän nostaa esille mm. ohjausosaamisen kehittämisen, verkostomaisen yhteistyön toimintamallit ja laadun varmistuksen menettelyt ja työvälineet.

Haastattelu on taltioitu Opinpaikka-tapahtumassa 2.11.2011. Tapahtuma keskittyi aikuisten ohjauksen kehittämistyön tuloksiin ja tulevaisuuden näkymiin.