Toistasataa henkilöä aina johdosta neuvonta- ja ohjaustyötä tekeviin osallistui Järvenpäässä 10.-11.10.2012 Opetushallituksen toteuttamaan seminaariin, jonka päätavoitteena oli alueyhteistyön kehittäminen elinikäisen ohjauksen näkökulmasta. Mukana oli toimijoita ammatillisesta koulutuksesta, kunnan nuoriso-, sosiaali- ja sivistystoimesta, elinkeino- ja työelämästä, kolmannelta sektorilta sekä ELY-keskuksista ja TE-toimistoista. Sisältönä päivissä tarkastelttiin mm. elinikäisen ohjauksen merkitystä eri näkökulmista, alueellista yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä sekä pohjoismaisena casena Tanskan ohjauksen aluemallia.

Toimisiko Tanskan malli Suomessa?

Mm. tanskalainen ohjauksen aluemalli herätti kiinnostusta Järvenpäässä.

Tanskalaista ohjauksen aluemallia esitteli johtaja Margrethe Tovgaard, ja SOPO (=Suomen opinto-ohjaajat) ry:n puheenjohtaja Jukka Vuorinen kommentoi tätä esitystä. Tanskalaisen mallin hyvinä puolina on, että se on hyvin organisoitu, keskitetty, tunnettu ja brändätty palvelu, joka on selvästi parempi kuin hankepohjaiset, väliaikaiset ratkaisut. Tanskassa käytetään rohkeasti moderneja työvälineitä ja iso, keskitetty palveluorganisaatio mahdollistaa erikoistumisen erityisryhmiin esim. ADHD ja maahanmuuttajataustaiset nuoret. Lisäksi toiminnassa on selkeät tavoitteet ja pyrkimys mitata toiminnan vaikuttavuutta. Hyvää palvelumallissa on myös se, että toiminta on itsenäistä ja irrallaan alakohtaisista ja koulukohtaisista intresseistä.

ELY-keskuksilla haasteellinen rooli koordinaattorina

Ensimmäisen päivän aikana osallistujat jakautuivat omiin ELY-alueisiin, joissa pohdittiin niitä arjen haasteita tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen koordinoinnissa, joiden parissa ELY:t nyt kamppailevat. Esille nousi johdon sitoutumisen erilaisuus eri alueilla, henkilöstön resurssipula ja ohjausasioiden tuntemuksen puute.

Todettiin, että koordinointiosaaminen ei synny hetkessä, koska kyseessä on moniammatillinen, laaja-alainen vastuu, jossa on tunnettava ohjauksen asioita ja toimijoita, osata verkosto-johtamista, nähdä asioiden yhteyksiä toisiinsa jne. Lisäksi pulmia tuottaa ohjaushenkilöstön koulutuksen määrärahojen puute.

Haasteista huolimatta ELY:t ovat lähteneet aktiivisesti kokoamaan oman alueensa ohjauksen verkostoa ja laatimaan elinikäisen ohjauksen strategioita ja toimintamalleja. LAITURI-projekti kiertää parhaillaan Suomen kaikkia ELY-keskuksia ja järjestää kierroksista yhteenvetofoorumin 13.12.2012 Jyväskylässä. Loppuvuodesta ilmestyy raportti kierrosten sadosta opinovi.fi –sivuille.

Monia käytännön ohjausmalleja eri elämänvaiheisiin ja -tilanteisiin

Järvenpäässä keskusteltiin myös verkostoista.

Tilaisuudessa keskusteltiin erityisesti nuorten syrjäytymisestä ja nuorisotakuusta mm. toimittaja Maarit Tastulan vetämässä Ohjattava hukassa -paneelissa. Näyttää siltä, että on olemassa jo monenlaisia toimintamalleja ja projektien tuottamia hyviä käytäntöjä sekä hakevaa nuorisotyötä, mutta kokonaisuutta ei kukaan hallitse. Käytännössä nuori saattaa siirtyä ohjaajalta toiselle niin, että tieto ei siirry ja ohjauksessa tehdään päällekkäistä työtä.  Nuori kaipaa pitkäaikaista henkilökohtaista ohjaajaa. Toinen esiin nousut huoli oli se, että ei ole riittävästi niitä paikkoja, joihin nuoret ohjataan esim. harjoittelupaikkoja, työpajapaikkoja.

Toisen päivän aikana oli mahdollisuus lisäksi tutustua erilasten projektien tuottamiin malleihin ja välineisiin. Opin ovista olivat mukana esittelemässä toimintaansa AIVO Pohjois-Karjalasta ja Urabaari pääkaupunkiseudulta. Lisäksi Aikuisohjauksen koordinaatioprojektista Auli Ryhänen markkinoi ponnekkaasti minikorteilla Elo-verkkolehteä ja Verkostoitujan apu -verkkojulkaisua. Seminaarin aikana Elo-verkkolehden facebook-tykkäämiset nelinkertaistuivat ja verkkolehden lukijoiksi ilmoittautui iso joukko uusia ihmisiä.

Seminaarille on perustettu wiki, josta voi ladata siihen liittyvää aineistoa.

Seminaari osoitti, että tämän tyyppistä ohjauksen ammattilaisille, päättäjille ja elinkeinoelämän kumppaneille tarkoitettua yhteistä kokoontumista tarvitaan vuosittain. Hyvä esimerkki tällaisesta kohtaamisesta oli myös Opin ovien järjestämä Opinpaikka-tapahtuma Jyväskylässä 2011. Ensi vuonna tapahtuma voisi olla Innostu oppimaan -kampanjan päätapahtuma, jossa samalla Opin ovet (kehittämisohjelmamme) voisivat julkistaa lopputuloksiaan. Aika näyttää, toteutuuko tuo unelma.