Keski-Suomen Opin oven kehittämistyön tulos: ohjauspalvelu, strategia ja kehittämisryhmä

Keski-Suomen Opin ovi -projekti päättyi vuoden 2012  lopulla, ja projektin päätösseminaaria vietettiin Jyväskylässä 27.11. Seminaarissa esiteltiin projektin tuotoksia, joihin kuuluvat Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut Keski-Suomessa vuoteen 2020 -alueellinen strategia, Opin ovi Keski-Suomi -neuvonta ja ohjauspalvelu sekä maakunnallinen ohjauksen kehittämisryhmä. Projektissa kehitetty neuvonta- ja ohjauspalvelu tulee jatkamaan elämäänsä projektin päätyttyäkin.

Keski-Suomen Opin oven projektipäällikkö Eeva Mäkinen (oik.) sekä projetisuunnittelija Sinikka Hakkarainen projektin loppuseminaarissa.

”Strategian, ohjauksen kehittämisryhmän sekä neuvonta ja -ohjauspalvelun sivutuotteena myös alueellisen ohjaushenkilöstön osaaminen on lisääntynyt”, kertoi Keski-Suomen Opin oven projektipäällikkö Eeva Mäkinen puheenvuorossaan projektin loppuseminaarissa.

”Verkostomainen yhteistyö taas on ollut se liima, joka tätä koko prosessia on pitänyt kasassa.”

Keski-Suomen alueellisessa strategiassa on Mäkisen mukaan ollut taustalla kaksi ajatusta: palveluiden löytymisen helpottaminen ja asiakkaan tarpeiden huomioonottaminen.

”Ideana siis on, että lähdetään liikkeelle asiakkaan omasta tilanteesta. Strategia hyväksyttiin 13.4.2011. Meillä oli tuolloin koolla koulutusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden ylintä johtoa, joiden kanssa käytiin strategiaa läpi ja sovittiin yhteisesti, että tämä on se suunta, johon haluamme lähteä.”

Strategiatyöprosessi vei noin kaksi vuotta.

”Strategiaryhmä linjasi, että lähdetään liikkeelle toiminnan kautta. Strategian työstämisessä itse prosessi olikin tärkeämpi kuin sen varsinainen kirjallinen tuotos. Järjestimme sen aikana esimerkiksi erilaisia ohjauspäiviä ympäri maakuntaa ja haastattelimme avainhenkilöitä eri seuduilta. Käytännössä siis kokeilimme minkälaiset mallit tällä alueella oikein toimivat ja muokkasimme strategiaa näiden kokeilujen pohjalta.”

Ohjauspalvelu asiakkaille, jotka eivät tiedä mihin ottaa yhteyttä

Keski-Suomen Opin oven päätösseminaari pidettiin Juhlatalo Majakoskella Jyväskylässä 27.11.

Maakunnallisen ohjauksen kehittämisryhmän toiminta lähti liikkeelle samasta johdon keskustelutilaisuudesta, jossa myös strategiadokumentti hyväksyttiin.

”Siellä käsiteltiin myös tuolloin uunituoreita elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategisia tavoitteita maaliskuulta 2011. Totesimme, että tarvitsemme ryhmän viemään eteenpäin tätä strategista tasoa. Ryhmä toimii maakunnallisen osaamis- ja työllisyysryhmän alaisuudessa, ja tämän vuoksi sen toimikaudeksi on määritelty sama aika. Ryhmä on lähtenyt liikkeelle nimenomaan aikuisohjauksen näkökulmasta. Sitä ei ole haluttu kasvattaa kovin isoksi, vaan on päätetty, että sitä voidaan täydentää tarvittaessa asiantuntijajäsenillä.”

Ohjauksen koordinoinnin painotusten siirtyessä aikuisohjauksesta elinikäisen ohjauksen suuntaan, ryhmän kokoonpanoa tullaankin Mäkisen mukaan laajentamaan vastaavasti. Tällä hetkellä ryhmässä ovat mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen ELY-keskus, Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia, Vapaan sivistystyön oppilaitokset, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Keski-Suomen liitto, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Jyväskylän yliopisto ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.

Keski-Suomen Opin oven keskeinen asiakkaille suunnattu tuotos on Opin ovi Keski-Suomi -neuvonta ja ohjauspalvelu, jonka ylläpitoon on sitoutunut kymmenen organisaatiota.

”Palvelun kehittämisessä meillä on ollut lähtökohtana se, että maailmasta löytyy paitsi palvelut tunnistavia asiakkaita, myös heitä, jotka eivät tiedä mihin ottaa yhteyttä. Ohjauspalvelumalli on tarkoitettu tälle jälkimmäiselle ryhmälle, ja ohjauspalvelun puhelinnumeroon soittamalla asiakas tavoittaa kaikki verkostomme oppilaitokset sekä osan niistäkin, jotka eivät verkostossa ole mukana.”

Keski-Suomen ohjauspalvelurinki toimii puhelimen ja sähköpostin välityksellä, fyysistä pistettä sillä ei ole.

”Asiakas ottaa meihin yhteyttä, ja me mietimme keskenämme, kuka joukostamme olisi paras häntä auttamaan tai kenen tarjonta vastaisi parhaiten hänen tarpeitaan. Palvelua ylläpitämässä on verkoston eri oppilaitosten sekä TE-toimiston ohjaajia.”

Lisätietoa Keski-Suomen ohjauspalveluringistä: katso video Opin ovi -klinikalta
Keski-Suomen Opin oven loppuseminaarin materiaalit löydät täältä