Category Archives: Uutiskirje 04/2014

OpinVerkko tog in utbildningsrådgivare till arbetsplatserna

Header_4_2014_matala

IMG_5308OpinVerkko – Projektet Arbetslivets utbildningsrådgivare:s centrala mål har varit att utbilda stödhandledare intresserade av utbildningsfrågor. För många lågutbildade personer kan tröskeln vara hög att lämna arbetsplatsen och ta sig ut för att studera. Orsaken kan vara tidigare mindre intressanta erfarenheter från skolvärlden eller inlärningssvårigheter som man inte fått stöd för. Samtidigt förändras arbetslivet runtomkring. Att upprätthålla det egna kunnandet är viktigt så att man klarar sig även i fortsättningen på arbetsmarknaden. Utbildning angående det egna arbetet ger arbetstagaren, förutom resurser att hålla sig uppdaterad gällande förändringar, även redskap för att utveckla själva arbetet. Då arbetssätt och innehåll utvecklas ökar även produktiviteten och arbetshälsan.

Read More »

Linnanmäen klinikalla puhuttiin laadusta

Header_4_2014_matala

Noin 50 ohjauksen toimijaa kokoontui huhtikuun 8. päivä Linnanmäelle Opin ovi -klinikalle, jonka ajankohtaisena aiheena oli elinikäisen ohjauksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen ja verkostotoiminnan laatu.

Tutka-mallin avulla asiakas jäsentää itse omaa tilannettaan

Robert Arnkil esitteli klinikalla Työelämätutka-mallia.

Robert Arnkil esitteli klinikalla Työelämätutka-mallia.

PsL, riippumaton asiantuntija Robert Arnkil kertoi työ- ja elinkeinoministeriön tilaamasta Työelämätutka-mallista, jota voi käyttää visuaalisena asiakaspalvelun työkaluna. Asiakas voi Työelämätutkan avulla jäsentää tilanteensa yhdeksän eri ulottuvuuden kautta.

”Ulottuvuuksia ovat mm. tavoitteiden selkeys, luottaminen omiin mahdollisuuksiin, työn ja koulutuksen haun aktiivisuus, työkyky ja terveys sekä läheistuki. Jokerina mukana on ’avoin ulottuvuus’. Tämän vaihtoehdon avulla asiakas voi ilmaista sellaisiakin seikkoja, jotka eivät näihin muihin ulottuvuuksiin mene. Tarkoitus siis on, että asiakas arvioi omaa tilannetta itse visuaalisen mallinnuksen avulla.”

Read More »

Keski-Suomessa Opin ovi -tulosten jäljillä

Header_4_2014_matala

Keski-Suomen alueella toimi ESR-kehittämisohjelman aikana kaksi Opin ovi -projektia: Keski-Suomen Opin ovi ja Aikuisohjausta paikallisesti. Näiden tuloksia ja vaikuttavuutta selvitettiin Jyväskylässä järjestetyllä Opin ovi -kiertueen tilannekatsauskäynnillä 20.3. ja sitä edeltäneellä kyselyllä.

Ohjaus on yhteinen asia

Keski-Suomessa on toiminut kaksi Opin ovi -projektia.

Keski-Suomessa on toiminut kaksi Opin ovi -projektia.

Keski-Suomen ohjaajaverkoston yhteistyön vahvistuminen on alueen Opin ovi –projektien merkittävin tulos, jonka vaikutukset ovat näkyvissä vielä. Tilannekatsauskäynnillä Keski-Suomen Opin ovi -projektin projektipäällikkö Eeva Mäkinen kertoi projektin aikana hyväksi käytännöksi muodostuneesta Clearing house -toiminnasta, jossa tietty verkosto kutsuttiin aktiivisesti koolle yhteisen teeman tai casen tiimoilta. Seutukunnilla järjestettiin yhteistyössä myös tapahtumia ja niiden kautta kontaktit ovat vielä olemassa. Projektien toiminnoissa ja verkostossa on eroja eri seutukunnilla. Aktiivisin toiminta keskittyi Jyväskylän seudulle, jossa onkin paljon koulutustoimijoita.

Read More »

Koulutustiistait ja Ura Ovi ry elävät Pirkanmaalla

Header_4_2014_matala

Siitä, kun Pirkanmaalla viimeksi oli toiminnassa oleva Opin ovi -projekti, on ehtinyt vierähtää jo tovi. Opin Ovi Pirkanmaa päättyi kesäkuussa 2012, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa vuotta myöhemmin ja Oma Ovi vuoden 2011 lopussa. Miltä näyttää Pirkanmaan tilanne keväällä 2014?

Tapahtumia järjestetään edelleen

Pirkanmaan kiertuekäynnillä olivat edustettuina kaikki kolme alueen Opin ovea, TE-toimisto, ELY-keskus ja Ura Ovi ry.

Pirkanmaan kiertuekäynnillä olivat edustettuina kaikki kolme alueen Opin ovea, koordinaatio- ja LAITURI-projektit, TE-toimisto, ELY-keskus ja Ura Ovi ry.

Pirkanmaalla joka kuun toinen tiistai on koulutustiistai, ELO-ryhmän työrukkasena toimivan ohjauksen kehittämisryhmän järjestämä koulutustapahtuma. Oma Oven ja Opin Ovi Pirkanmaan yhteistyön pohjalta syntyneet koulutustiistait sisältävät lyhyitä tietoiskuja ajankohtaisista aiheista sekä infotorin, jossa asiakkaat pääsevät kiertelemään ja tutustumaan eri organisaatioiden tarjontaan.

”Tapahtuman idea lähti alkujaan liikkeelle Oma Ovi -projektin kaksi kertaa vuodessa järjestämistä Sote-infopäivistä. Yhdessä Opin Ovi Pirkanmaan kanssa infopäivien aihevalikoimaa laajennettiin muihinkin koulutusaloihin. Nimi muuttui matkan varrella ensin Koulutusalabuffetiksi, sitten koulutustiistaiksi”, kertoo Oma Oven projektipäällikkönä toiminut Marjo Nieminen.

Read More »

OpinVerkko toi koulutusneuvojat työpaikoille

Header_4_2014_matala

IMG_5308

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly OpinVerkon päätösseminaarissa keväällä 2013.

”Tätä minäkin haluan tehdä”, Sirkka Mantere ajatteli, kun kuuli ensimmäisen kerran työelämän koulutusneuvonnasta. Kunta-alalla työskentelevä JHL:n aktiivi osallistui OpinVerkko – Työelämän koulutusneuvojat -projektin valmennuskurssille.

Projektin keskeisenä tavoitteena on ollut kouluttaa opintoasioista innostuneista vertaisohjaajia. Monella vähän koulutetulla henkilöllä voi olla suuri kynnys lähteä työpaikan ulkopuolelle opiskelemaan. Syynä voivat olla aikaisemmat vähemmän innostavat kokemukset koulumaailmasta tai oppimisvaikeudet, joihin ei ole saanut tukea. Samaan aikaan työelämä ympärillä muuttuu. Oman osaamisen ylläpitäminen on tärkeää, jotta pärjää jatkossakin työmarkkinoilla. Omaan työhön liittyvä koulutus antaa työntekijällä paitsi resursseja pysyä muutoksessa mukana, myös välineitä itse työn kehittämiselle. Kun työtapoja ja sisältöä kehitetään, myös tuottavuus ja työhyvinvointi lisääntyvät.

Read More »