Tag Archives: Maahanmuuttajien ohjaus

ALPO-hanke lainsäädännän ja soveltamisen käsikassarana

ALPOn projektipäällikkö Hannu-Pekka Huttunen ja projektisihteeri Kirsi Campello.

Kun nykyistä lakia kotoutumisen edistämiseksi oltiin valmistelemassa ja laatimassa, asiaa edistettiin myös Euroopan Sosiaalirahaston vipuvoimalla. Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan kehittämisohjelman toimeenpano vastuutettiin sekä sisäasiainministeriölle että opetus- ja kulttuuriministeriölle. Kotoutumisasioiden siirryttyä hallitusohjelman mukaisesti SM:ltä työ- ja elinkeinoministeriölle kehittämisohjelma jatkui siltä osin jälkimmäisessä vuoden 2012 alusta alkaen. Kehittämisohjelman käsikassaran tehtävät – kansallinen koordinointi ja tukitoiminta – annettiin näiden ministeriöiden hallinnoimille ALPO- ja AIKIS-tukirakenteille. Edellisen tehtävänä on kehittää alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa, kun taas jälkimmäinen mallintaa sähköisiin alustoihin perustuvia kielenoppimisvälineitä.

Mielenkiintoista tässä prosessissa on ollut se, että ALPO-tukirakenteen tuloksia pystyttiin käyttämään hyväksi jo kotoutumislakia valmisteltaessa. Yleensähän on totuttu ajattelemaan, että määräaikaisten hankkeiden kehittämät hyvät käytänteet ja muut saavutukset yleensä jäävät pölyttymään hyllylle projektin esitettyä loppuraporttinsa enemmän tai vähemmän komeissa puitteissa.

Read More »

Kohtaa kansainvälinen opiskelija Opin ovi -webinaarissa

Kansainvälistymiseen liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia lähes jokaisessa oppilaitoksessa. Viime vuosina kansainvälistyminen on näkynyt mm. ulkomaalaisten opiskelijoiden, sekä tutkinto- että vaihto-opiskelijoiden määrän valtavana kasvuna eri oppilaitoksissa. Otsikkonsa mukaisesti tässä webinaarissa nostetaan esiin kysymyksiä siitä, osaammeko kohdata oikealla tavalla muista kulttuureista tulevia opiskelijoita ja huomaammeko ottaa rikkautena kaikki heidän tuomansa mahdollisuudet.

29.1. nauhoitetun webinaarin pitävät opettajankouluttaja Helena Anttila sekä yliopettaja Kirsti Vänskä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Webinaari on osa Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tuottamaa Opin ovi -webinaarien sarjaa.

Katso webinaarin diat täältä.

Voit kuunnella webinaarin myös podcast-versiona:

Kuuntele Opin ovi -podcast JAMK:n Moniviestimessä.
Lataa Opin ovi -podcast omalle koneellesi täältä.

Mikäli jälkimmäinen linkki avaa podcastin selaimeen, lataa se tietokoneellesi klikkaamalla linkkiä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla “Tallenna”.

 

Monimuotoista ohjausta etsimässä

Tampereen Vanha kirjastotalo toimi näyttämönä Monimuotoisen ohjauksen foorumille 16.10.2012. LAITURI-, Työvoima liikkeelle Pirkanmaalla – ja ALPO -projektien järjestämässä päivässä käsiteltiin laaja-alaisesti erilaisia ohjauksen teemoja. Teemoja tarkasteltiin elinikäisen ohjauksen ja TE-palvelu-uudistuksen näkökulmasta. Aamupäivän yhteisen osuuden jälkeen iltapäiväksi kokoonnuttiin erilaisiin työpajoihin. Tilaisuus päätti Opin ovi -hankeperheen valtakunnallisten teematyöryhmien toiminnan.

Read More »

Podcasteja Monimuotoisen ohjauksen foorumilta

LAITURI-, Työvoima liikkeelle Pirkanmaalla – ja ALPO-projektit järjestivät 16.10.2012 Monimuotoisen ohjauksen foorumin. Foorumilla oli monia mielenkiintoisia esiintyjiä, ja haastattelimme osaa heistä Opin ovi -podcastia varten.

Suvi Lehto Lavikainen ja aikuisten erityisohjauksen suositus

Oppimisvalmentaja Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutuksesta esittelee aikuisten erityisohjauksen suositusta ja kertoo, mihin tarpeeseen sitä ollaan laatimassa. Haastattelussa kuullaan myös esimerkkejä alueilta nousevista haasteellisista ja hyvistä käytännöistä.

Kuuntele haastattelu JAMK:n Moniviestimessä
Lataa haastattelu omalle koneellesi tästä

Mari Toivonen ja välityömarkkinoiden toimijakartta

Haastattelussa Välke-projektin projektipäällikkö Mari Toivonen esittelee välityömarkkinoiden toimijakarttaa, toteuttamisen lähtökohtia, kohderyhmää sekä toimijakartalla saavutettavia etuja. Lisäksi haastattelussa avataan välityömarkkinoiden käsitettä.

Kuuntele haastattelu JAMK:n Moniviestimessä
Lataa haastattelu omalle koneellesi tästä

Paul Abbey ja Palapeli2-projekti

Projektityöntekijä Paul Abbey Jyväskylän Palapeli2 -projektista kertoo projektin tarjoamasta alkukartoituksesta, alkuvaiheen koulutuksesta sekä ohjauspalveluista maahanmuuttajille. Millä tavoin rakennetaan hyvät ohjauspalvelut?

Kuuntele haastattelu JAMK:n Moniviestimessä
Lataa haastattelu omalle koneellesi tästä

Lue Monimuotoisen ohjauksen foorumista lisää Opin ovi -uutiskirjeessä!