Johtamistuumailuja-podcast 14: Pedagogisten yhteisöjen johtaminen

Mitä Jamkin rehtori tekee? Miten monialaista yli 900 asiantuntijan yhteisöä johdetaan? Kuuntele uusin Johtamistuumailuja-podcast, jossa koulutusjohtamisen asiantuntija ja lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee Jamkin rehtorin Vesa Saarikosken kanssa pedagogisen yhteisön johtamista.

Johtamistuumailuja-podcast 13: Moninaisuuden johtaminen

Monikulttuurisessa organisaatiossa johtaminen on eri kulttuuritaustaisten työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamista. Onnistuneen johtamisen ratkaisevina tekijöinä ovat silloin henkilöstöjohtaminen ja asenne johtamiseen. Kulttuurisensitiivisyys on sitä, että ei tehdä yleistyksiä eri kulttuurien eroista vaan huomioidaan myös persoonalliset erot. Silloin ollaan valmiita kohtaamaan toinen ihminen arvostavasti tiedostaen etnisen taustan, kulttuurin, sosiaalisen statuksen ja uskonnollisen vakaumuksen tai erilaisten kielten vaikutukset. […]

Johtamistuumailuja-podcast 11: Itseohjautuvuus – paradokseja johtamisessa

Miten yksilöiden itseohjautuvuus toimii organisaatiossa, joissa on autonomisia tiimejä tai työryhmiä? Itseohjautuvuuden avulla voidaan saavuttaa joustavasti tavoitteita ja luoda työntekijöille innostavan merkittävä työ. Ihmiset haluavat toimia vapaasti työssään, mutta päätöksien tekemiseen johtajaa kuitenkin huudetaan mukaan. Pelkkä itseohjautuva organisaatio ei ole tavoite sinänsä. Organisaatio voi organisoitua vapaasti, jotta yksilöt voivat liikkua organisaation sisällä ja sieltä ulos […]

Työyhteisöjen yhteisiä kohtaamisia – etänäkin?

Etätyö on mullistanut työyhteisöjen yhteisen tekemisen kuluneen vuoden aikana.  Miten johtamisella voidaan vaikuttaa siihen, että etätyössäkin voimme yhdessä oivaltaa? Mitä muita kohtaamisfoorumeita tarvitaan yhteisen liimapinnan rakentamiseen? Työllä on tavoitteet ja tavoitteisiin voidaan päästä niin, että kukin kokee työnsä merkittävänä. Samaan aikaan työssä on monia jatkuvasti uudistusta vaativia haasteita. Työ haastaa osaamistamme ja pakottaa oppimaan uutta.  […]