johtamistuumailuja-podcastit: Itseohjautuvuus. Vesialueen keskellä pieni puu, joka heijastuu veden pinnasta.

Johtamistuumailuja-podcast 11: Itseohjautuvuus – paradokseja johtamisessa

Miten yksilöiden itseohjautuvuus toimii organisaatiossa, joissa on autonomisia tiimejä tai työryhmiä? Itseohjautuvuuden avulla voidaan saavuttaa joustavasti tavoitteita ja luoda työntekijöille innostavan merkittävä työ. Ihmiset haluavat toimia vapaasti työssään, mutta päätöksien tekemiseen johtajaa kuitenkin huudetaan mukaan.

Pelkkä itseohjautuva organisaatio ei ole tavoite sinänsä. Organisaatio voi organisoitua vapaasti, jotta yksilöt voivat liikkua organisaation sisällä ja sieltä ulos joustavasti. Kuinka tämä mahdollistetaan? Kuinka itseohjautuvuus toteutuu edes osittain vai onko se edes tavoittelemisen arvoista? Mitä itseohjautuvuus vaatii johtamiselta, jos et johda?

Miten on mahdollista, että esihenkilöt “kasvattavat” tiimit itseohjautuviksi ja päästävät siten irti? Kun esihenkilöiden rooli ja panos muuttuu ja monipuolistuu, tarvitaanko vielä yhtä paljon esihenkilöitä? Kukin esihenkilö voi tukea oman osaamisensa avulla joukkoa työntekijöitä. Esihenkilöiden muodostama esihenkilötyön “resurssipankki” voi parhaimmillaan luoda heille mahdollisuuden erikoistua siihen, mitä osaa ja missä on hyvä.

Kuuntele tuumailuja itseohjautuvuuden paradokseista, arjen haasteista sekä työn raadollisuudesta!

Koulutusjohtamisen asiantuntija, lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee organisaatiokonsultti Karoliina Jarenkon kanssa itseohjautuvuudesta arjessa. Tämän Johtamistuumailuja-jakson tarjoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun palvelutoiminta.

Kuuntele muita Johtamistuumailuja!