Tuotteistaminen ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutusviennin apuna

1. Tuotteistamisen tavoitteet JAMK:n Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa Elinikäistä oppimista edistävälle toiminnalle asetetut tavoitteet olivat asiakasymmärryksen hankkiminen ja tarjoaman muotoilu asiakasvaatimusten mukaiseksi sekä sisäinen tuotteistaminen. Sisäinen tuotteistus määriteltiin koulutustuotteiden moduloinniksi siten, että niiden avulla voidaan aiempaa helpommin tarjota asiakasräätälöityjä kokonaisratkaisuja. Asiakasymmärryksen kartuttamiseksi tuotteistamisen pääkehityskohteiksi asetettiinkin tosielämän identifioidut liiketoimintamahdollisuudet, jotka olivat opettajankoulutuksen tuotteistaminen siten, että se voidaan tarjota…

Jatka lukemista

English as a Tool for Online Teaching

Laadukasta ja innostavaa verkko-opiskelua englanniksi Elinikäistä oppimista edistävän hankkeen päätavoitteena oli luoda verkkopohjainen, englanninkielinen koulutustuote vuoden 2017 aikana. Koulutustuote suunnattiin opetus- ja ohjaushenkilöstölle, joka haluaa sekä parantaa englannin kielen osaamistaan ja saada vinkkejä ja välineitä siihen, kuinka mahdollistetaan pedagogisesti laadukkaan ja innostavan oppimiskokemuksen syntymistä online -opetuksessa ja -ohjauksessa. Lisäksi koulutus antaa opettajille ja ohjaajille välineitä vieraalla…

Jatka lukemista