English as a Tool for Online Teaching

Laadukasta ja innostavaa verkko-opiskelua englanniksi

Elinikäistä oppimista edistävän hankkeen päätavoitteena oli luoda verkkopohjainen, englanninkielinen koulutustuote vuoden 2017 aikana. Koulutustuote suunnattiin opetus- ja ohjaushenkilöstölle, joka haluaa sekä parantaa englannin kielen osaamistaan ja saada vinkkejä ja välineitä siihen, kuinka mahdollistetaan pedagogisesti laadukkaan ja innostavan oppimiskokemuksen syntymistä online -opetuksessa ja -ohjauksessa.

Lisäksi koulutus antaa opettajille ja ohjaajille välineitä vieraalla kielellä viestimiseen verkossa: sisällöissä perehdytään viestintään, ääntämiseen, ohjeistamiseen. Koulutuksessa käydään hyvin käytännönläheisesti lävitse seuraavat aihealueet:

  1. Online presence and verbal online communication 2 op
  2. Supporting understading and learning in multiple ways 2 op
  3. Facilitation of online collaboration 2 op

Koska ilmoittautuneita oli maksulliseen koulutukseen vielä niukasti, koulutus päätettiin toteuttaa ns. supistettuna ja maksuttomana pilottiversiona, johon osallistuivat Miriam Limpens ja Mariëlle Kuijper (Windeshaim University of Applied Sciences, Alankomaat), Marcella Zoccoli ja Piotr Krawczyk JAMKista ja yksi henkilö WinNovan Porin yksiköstä.

Tarkasteltaessa tavoitteita voidaan todeta, että tavoitteet saavutettiin ja jopa ylitettiinkin. Tuote on valmis ja se on otettu myös JAMKin koulutusvientitiimin koulutustuotteiden listalle.  Tuotteen runko on valmis ja osaa siitä on kokeiltu opiskelijoiden kanssa. Tuotteessa on nyt kolme moduulia, joita voi käyttää eri tarkoituksiin.

Confident pedagogical facilitator

Jotta runko ja moduulit saadaan paketoitua eri asiakasryhmille, tarvitaan hyvin pohditun ja rakennetun sisällön ohella myös hyvin taitettua ja tehtyä markkinointimateriaalia. Tuotteen perusajatus, johon asiakaslupauksen rakennamme, on ”Confident pedagogical facilitator”. Lupaamme että koulutustemme osallistujan on mahdollista kehittyä itseensä luottavaksi fasilitaattoriksi, joka pystyy pitämään englanniksi erilaisissa digiympäristössä opetustuokioita. Koulutuksessa käytetyt menetelmät heijastelevat tätä periaatetta.

Kouluttajien huomioita tuotteen rakentamisen vaiheista sekä oivalluksista

  • Oli aikaa miettiä tuotteistamista, resurssit mahdollistivat tämän (kaksi henkilöä ja molemmilla riittävä aika)

  • Oli mahdollisuus kokeilla erilaisia oppimistehtäviä ja työkaluja opiskelijoiden kanssa, ja kuulla heiltä palautetta ja nähdä miten eri ratkaisut toimivat.

  • Työparina työskentely ja osaamisen jakaminen. Käytännön kokemus ja osaaminen uudenlaisesta opettamisesta, tuotteistamisosaaminen, aikaa perehtyä teorioihin ja nostaa esille sellaisia asioita/teorioita joita on ollut haasteellista sanoittaa.

  • Näkymättömän mutta olemassa olevan osaamisen paketointi tuotteeksi, sellaisen jota on haasteellista löytää internetistä. Tässä on otettu pieni askel ja jos päästään toteuttamaan niin saadaan kehitettyä tuotetta lisää (vrt. iteratiivinen kehittäminen).

  • Yhteinen tekeminen toi työn imua! Se tukee työssä jaksamista ja organisaation kehittymistä.

  • Havainto siitä, että myös verkko-opettamista voi opettaa ikään kuin projektioppimisen tapaan, yhdessä tutkien ja erehtyen (vrt. yrittäjyyskasvatus ja markkinointi caset)

Suunnittelutiimi: Eila Burns, Tuulia Kiilavuori ja Milla-Maarit Salo, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2017
ELO-toimituskunta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu