Matkailun vastuullinen tuotekehitys -korkeakouludiplomi

Elinikäistä oppimista edistävän hankkeemme tavoitteena oli luoda uusi korkeakouludiplomi -koulutus ja käynnistää sen markkinointi syksyn 2017 aikana. Tarkoitus oli aloittaa varsinainen koulutus keväällä 2018. Tavoite saavutettiin ja koulutus alkaa ensimmäisellä kontaktijaksolla 8.-9.2.2018. Lisätietoa koulutuksesta löytyy Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivuilta, oheisen linkin takaa: https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/korkeakouludiplomi/matkailun-vastuullinen-tuotekehitys/. Palvelumuotoiluprosessissa huomioitiin jatkuva tuotekehitys, vastuullisuus ja laaja yhteistyö Globaali kilpailu ja muuttuvat kulutuskäyttäytymisen…

Jatka lukemista

Teollisuuden kunnossapito-osaaja

Tehokkaalla kunnossapidolla on teollisuuden kilpailukyvyn kannalta keskeinen rooli, varsinkin kun monilla aloilla ei ole tarvetta kapasiteettia lisääviin investointeihin. Korkeakouluissa ja yliopistoissa alan merkityksen kasvu on huomattu ja ne ovatkin alkaneet hankkia osaamista ja lisänneet koulutustarjontaa. Myös Keski-Suomessa tarve alan osaajille on suuri ja tästä syystä Jyväskylän ammattikorkeakoulukin haluaa lisätä alan koulutusta. Teollisuuden kunnossapito-osaajakoulutus on erityisesti…

Jatka lukemista

Nuoren viljelijän aloitustuen opintojaksojen verkkototeutus

Elinikäistä oppimista edistävän hankkeen tavoitteena oli tehdä verkko-opintototeutukset kuuteen agrologi (AMK) tutkinto-ohjelman opintojaksoon (yht. 40 op), jotta niitä voidaan tarjota verkko-opintoina avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa. Valittuja opintojaksoja kehitettiin kohti verkkototeutuksia, mutta täysin valmiiksi niitä ei vielä kuitenkaan ehditty saada. Kehitystyö jatkuu siten kevään 2018 aikana. Projektin aikana olemme hankkineet verkkokoulutusosaamista ja tietoteknisiä valmiuksia useissa järjestetyissä koulutustilaisuuksissa,…

Jatka lukemista

Digiosaaja ja modernit web-teknologiat

1. Digiosaaja Päätavoite vuodelle 2017 oli järjestää avoimessa ammattikorkeakoulussa ”Digiosaaja”-opintokokonaisuus, joka voi olla joko 30 ointopistettä tai suoritettavissa esimerkiksi pienemmissä 10 op:n osioissa kunkin tarpeen mukaan. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka haluavat kehittää työelämässä vaadittavia digitaitoja. Suunnittelun osalta pääsimme tavoitteeseen ja suunnittelimme 30 opintopisteen laajuisen koulutuspaketin Tietojenkäsittelyn ja Tieto- ja viestintäteknologian opintotarjonnasta avoimen ammattikorkeakoulun periaatteiden mukaisesti….

Jatka lukemista

Huippu-urheilu, korkeakouluopiskelu ja työn opinnollistaminen

Urheilu-uran ja opintojen yhdistäminen Elinikäistä oppimista edistävän hankkeen päätavoite vuonna 2017 oli tarjota Urheiluakatemiaurheilijoille uusi 15 opintopisteen opintokokonaisuus, jonka avulla heidän osaamistaan opinnollistetaan ja heitä autetaan urheilu-uran ja opiskelun yhdistämisessä. Opintokokonaisuuden tavoitteena on yhdistää sekä opinnoissa että urheilu-uralla saatua tietotaitoa ja kehittää urheilijaopiskelijan osaamista tulevaisuutta palvelevaksi kokonaisuudeksi. Opinnot on tarkoitettu kansallisen tason huippu-urheilijoille, jotka ovat…

Jatka lukemista