Kyberturvallisuus (30 op)

Kyberturvallisuuden erikoiskoulutus toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n kautta. Opinnot ovat Kyberturvallisuuden AMK-suuntatumisen opintoja. Toteutus tapahtuu monimuotototeutuksena lukuvuoden 2018-2019 aikana ja sisältä seuraavat opintojaksot:

  1. Data Network Protocols, 3 op: The student masters the most essential areas of network protocols: concepts, utilized technical implementation methods, generic information on network layers. In addition, the student masters the principles of network design and is able to analyze and design the relevant networking protocols for the design based on requirement definitions taking into account potential restrictions.
  2. Linux Servers, 4 op: The student can design and implement a Linux server based on service requirements. The student understands the requirements of modern organisations and the services used in Linux servers to meet them. The student can implement these services on modern Linux distributions.
  3. Script Programming, 3 op: After completing the course the student knows the basics of Python programming language.
  4. Protocol Programming, 3 op: The student is familiar with the different socket types and how they map to actual protocols on the wire (TCP & UDP). The student understands the differences and evolution between Python versions and libraries. The student is able to write simple programs utilizing the Python’s socket library.
  5. Kyberturvallisuus, 4 op: Opiskelija hallitsee keskeisimmät kyberturvallisuuteen liittyvät osa-alueet: käsitteet (luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus), standardit ja vaatimukset. Opiskelija tutustuu teknisiin algoritmeihin ohjelmoinnissa, joilla taataan tiedon eheys. Opiskelija tuntee yleiset tietoliikenteessä käytetyt turvamekanismit luotettavuuteen ja saatavuuteen liittyen. Opiskelija pystyy analysoimaan hyökkäystyökalujen vaikutukset yrityksen liiketoimintaan. Opiskelija hallitsee turvallisuuden suunnittelun periaatteet ja osaa suunnitella yritykselle sopivat tietoturvakontrollit.
  6. Tietoturvateknologiat, 6 op: Opiskelija osaa soveltaa eri tietoturvatekniikoita ja ottaa käyttöön yrityksen tietoturvapolitiikan mukaiset käytännöt.
  7. Data Security Testing, 3 op: The student knows the common evaluation and auditing criteria used in security testing. The student is also able to apply security testing methods, techniques and tools into practice. In addition, the student masters the basic concepts and implementation criteria of security testing.
  8. Breaking-in and Defense Methods, 4 op: Opiskelija tuntee erilaisten haittaohjelmien ja kyberhyökkäysmenetelmien peruskäsitteet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia puolutusmenetelmiä kyberhyökkäyksiä vastaan sekä tuntee eri puolustustaktiikat kyberhyökkäyksiä vastaan.

Työryhmä suunnitteli toteutukset ja tiedotuksen

JAMKin IT-instituutissa varasimme avainopettajille lukuvuoden 2017-2018 työaikasuunnitelmaan erillinen ns. opintojaksojen kehittämisresurssin, joilla tarkoituksena oli kehittää monimuotototeutukset erikseen valituista opintojaksoista. Tämä resurssi kattoi myös suurimmaksi osaksi Kyberturvallisuuden erilliskoulutuksen opintojaksot.

Syksyn aikana suunniteltiin ohjelman rakenne, aikataulua ja markkinointia. Markkinoinnissa päädyttiin käyttämään samoja avoimen AMK-koulutuksen markkinointikanavia kuin muissakin avoimen koulutuksissa.

Mitä matkan varrella opittiin?

Koulutuksen rakenteen suunnittelu oli varsin helppoa. Sisällöt olivat selkeät ja ohjelmaan valitut opintojaksot valikoituivat helposti antamaan kattavan Kyberturvallisuuden osaamisen toimia alan tehtävissä. Opintojaksot, joista koulutuspaketti koostuu ovat suoraan Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmasta, pois lukien ”Breaking-in and Defense Methods”, joka on vasta tulossa uuteen opetussuunnitelmaan.

Päästiinkö tavoitteisiin?

Kyllä päästiin. Saimme suunniteltua Kyberturvallisuuden koulutuksen rakenteen ja erillisten opintojaksojen sisällöt. Samoja tuotoksia voimme hyödyntää kyseisen avoimen AMK-tarjonnan lisäksi tulevaisuudessa myös yrityksille suunnattavissa koulutuspalveluissa ja jopa koulutusviennin yhteydessä.

IT-instituutin kannalta tärkein saavutus oli avata avointen koulutuspalvelujen kanava, josta meillä ei ole aiemmin kokemusta. Lisäksi saimme rutkasti kokemusta ja sisältöä monimuoto-opetuksen toteutukseen. Opintojen sisältö on  hyvin ajankohtainen ja oletamme ryhmän tulevan helposti täyteen innokkaista ja opintonsa menestyksellisesti suorittavista avoimen opiskelijoista.

Työryhmä: Karo Saharinen, Ilona Viitasaari, Jari Hautamäki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kirjoittaja: Jari Hautamäki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu