Virtual Integrator. Maahan muuttaneiden henkilöiden korkeakoulutukseen siirtymisen sujuvoittaminen

ELO-projektin tavoitteena oli kehittää virtuaalinen ohjauksen apuväline (MOOC), jonka avulla maahan muuttaneet opiskelijat voidaan paremmin integroida suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja koulutusjärjestelmään sekä auttaa opiskelijaa löytämään itselleen paras vaihtoehto työllistymiseen tai jatkokoulutukseen. Opiskelijoiden keskeyttäminen vähenee ”flipped classroom” –tyyppisen materiaalin avulla. Opiskelijoilla on jo runsaasti pohjatietoa ennen opintojen alkua. MOOC:n kannalta olennaisimmat elementit, videot, on tuotettu ja…

Jatka lukemista

Suomi toisen kielenä -opetuksen digitalisointi

Finnish 1 ja Finnish 2 –opintojaksojen materiaalin uudistaminen ELO-kehittämisrahoituksella Mikä oli tavoitteena Tavoitteena oli uudistaa ja luoda uutta materiaalia JAMKin Kielikeskuksen Suomi toisena kielenä –opetukseen. Tavoitteena oli myös huomioida digitaalisuus ja funktionaalisuus sekä tehdä opiskelua tukevaa digimateriaalia. Miten asia ratkaistiin JAMKin S2-opettajat päivittivät Finnish 1 –opintojakson materiaalin vuonna 2018 ja loivat tähän myös digitaalista materiaalia….

Jatka lukemista

Tuotteistaminen ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutusviennin apuna

1. Tuotteistamisen tavoitteet JAMK:n Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa Elinikäistä oppimista edistävälle toiminnalle asetetut tavoitteet olivat asiakasymmärryksen hankkiminen ja tarjoaman muotoilu asiakasvaatimusten mukaiseksi sekä sisäinen tuotteistaminen. Sisäinen tuotteistus määriteltiin koulutustuotteiden moduloinniksi siten, että niiden avulla voidaan aiempaa helpommin tarjota asiakasräätälöityjä kokonaisratkaisuja. Asiakasymmärryksen kartuttamiseksi tuotteistamisen pääkehityskohteiksi asetettiinkin tosielämän identifioidut liiketoimintamahdollisuudet, jotka olivat opettajankoulutuksen tuotteistaminen siten, että se voidaan tarjota…

Jatka lukemista

JAMK Summer School

Elinikäisen oppimisen edistämisen tavoitteena oli JAMK Summer Schoolin kehittäminen: brändin ja imagon vahvistaminen, markkinoinnin tehostaminen ja positiivinen asiakaskokemus sekä uudenlaisen yhtenäisen toteutusmallin ja sen pilotoinnin suunnittelu elokuulle 2018. Käytännössä tämä tarkoittaa toiminnan, tukipalveluiden, opiskelijahallinnon ja viestinnän/markkinoinnin yhtenäistämistä ja yksinkertaistamista sekä päällekkäisten/rinnakkaisten toimintojen karsimista. Tavoite oli monitahoinen ja siihen ei lyhyen toteutusajan vuoksi täysin ehditty päästä,…

Jatka lukemista

Kansainvälisen koulutuksen digitaalisen alustan luominen, testaaminen ja pilotointi

Moodlen valinta alustaksi Digitaalisen oppimisympäristön suunnittelu Master-tutkinnon koulutusvientitoteutusta varten käynnistyi toukokuussa 2017. Asiakkaalla oli käytössä Moodle, joten oppimisympäristö rakennettiin ylläpito ja helpdesk toimintojen sujuvuuden varmistamiseksi Moodleen. Tämä ratkaisu tukee lisäksi koulutuksen kestävää toteutusta. Ensimmäisenä verkkopedagogiikan suunnittelijat (jatkossa suunnittelija) perehtyivät eri korkeakoulujen Moodle-oppimisympäristöihin. Moodle-oppimisympäristön kehittämiseen haluttiin näkemyksiä työryhmän ulkopuolelta, joten kokemuksia kerättiin suunnittelijoilta sekä Moodle-oppimisympäristöä käyttäneiltä….

Jatka lukemista