benchmarking

Massakurssien (MOOC) kehittäminen opiskelijaa tukevammaksi

ELO-rahoitusta vuonna 2019 saaneen projektin tavoitteena on ollut kehittää JAMKiin logistiikan alan massakursseja siten, että: Opiskelijalle saadaan luotua tunne siitä,...

Robottipedagogisen osaamisen kehittäminen JAMKissa

Tässä ELO rahoitusta vuodelle 2019 saaneessa hankkeessa kehitetään robottipedagogiikkaa osana kieltenopetusta sekä opetusta ja ohjausta. Koulutusmoduuli ja sen sisältämä osaaminen...

Esteettömän matkailun koulutuskokonaisuus

Koulutuksen sisältösuunnittelussa hyödynnetään monialaista asiantuntemusta ja osin olemassa olevien opintojaksojen sisältöjä. Lisäksi vuodelle 2019 myönnetyillä ELO-kehittämisresursseilla kehitetään uusia opetussisältöjä, jotka...

JAMK Summer School

Elinikäisen oppimisen edistämisen tavoitteena oli JAMK Summer Schoolin kehittäminen: brändin ja imagon vahvistaminen, markkinoinnin tehostaminen ja positiivinen asiakaskokemus sekä uudenlaisen...

Tutkinto valmiiksi -ohjausmalli

Miksi opinnot viivästyvät? JAMKissa havaittiin keväällä 2017, että tradenomiopiskelijoiden jatkoaikahakemusten määrä oli kasvussa. Mistä johtuu, että opiskelijat eivät saa opintojaan...