Tuotteistaminen ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutusviennin apuna

1. Tuotteistamisen tavoitteet JAMK:n Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa Elinikäistä oppimista edistävälle toiminnalle asetetut tavoitteet olivat asiakasymmärryksen hankkiminen ja tarjoaman muotoilu asiakasvaatimusten mukaiseksi sekä sisäinen tuotteistaminen. Sisäinen tuotteistus määriteltiin koulutustuotteiden moduloinniksi siten, että niiden avulla voidaan aiempaa helpommin tarjota asiakasräätälöityjä kokonaisratkaisuja. Asiakasymmärryksen kartuttamiseksi tuotteistamisen pääkehityskohteiksi asetettiinkin tosielämän identifioidut liiketoimintamahdollisuudet, jotka olivat opettajankoulutuksen tuotteistaminen siten, että se voidaan tarjota…

Jatka lukemista

Työn opinnollistaminen restonomiopinnoissa videoinnin kautta

Iris connect -järjestelmän soveltuvuus työpaikalla toteutuvaan oppimiseen Ruoka- ja ravintolapalveluiden päivittäisjohtamisen opintojakso suoritetaan kokonaan opiskelijan työpaikalla. Elinikäisen oppimisen hankkeessa pilotoitiin teknologisia mahdollisuuksia työn dokumentointiin ja arviointiin työpaikan ja JAMKin välillä. Samalla mahdollistetaan näyttömahdollisuus työpaikalla ajasta ja paikasta riippumattomasti. Miten elinikäisen oppimisen poluilla kuljetaan nyt entistä sujuvammin? Opit   Uudenlainen tapa oppia työpaikalle viedyn videointimenetelmän kautta haastaa opiskelijan…

Jatka lukemista