Työn opinnollistaminen restonomiopinnoissa videoinnin kautta

Iris connect -järjestelmän soveltuvuus työpaikalla toteutuvaan oppimiseen

Ruoka- ja ravintolapalveluiden päivittäisjohtamisen opintojakso suoritetaan kokonaan opiskelijan työpaikalla. Elinikäisen oppimisen hankkeessa pilotoitiin teknologisia mahdollisuuksia työn dokumentointiin ja arviointiin työpaikan ja JAMKin välillä. Samalla mahdollistetaan näyttömahdollisuus työpaikalla ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Miten elinikäisen oppimisen poluilla kuljetaan nyt entistä sujuvammin?

Opit  

Uudenlainen tapa oppia työpaikalle viedyn videointimenetelmän kautta haastaa opiskelijan ja muutosvastarinta on kova. Ryhmä on toimintaympäristöltään heterogeeninen, mikä edellyttää ennakkoon erilaisia tehtävänasetteluja. Erityisesti on huomioitava tilanne, jos työpaikkaa ei ole olemassa. Yksilöllisten oppimispolkujen ohjaus vaatii opettajalta paljon aikaa ja ajattelua. Oppimistehtävien vienti työpaikalle vaatii opiskelijalta paljon aikaa ja on työlästä. Teknologian haltuunotto vaatii aikaa ja panostusta sekä monipuolista osaamista.

Ideat

Opiskelijakohtaisen työn opinnollistamisen kohde on varmistettava opintojakson alussa ja arvioitava sen soveltuvuus opintojakson sovelluskohteeksi. Vaihtoehtoisen ratkaisun tarjoaminen kumppaniverkostosta tulee huomioida.

Tulokset

Vaikuttaa siltä, että oppiminen on painottunut menetelmään, opintojakson substanssiosaamisen (päivittäisjohtaminen) sijaan (vuorovaikutustilanteiden videointi). Videotyökalu Iris on onnistuessaan hyvä ja vuorovaikutteinen työkalu työssäoppimisen tilanteisiin.

Rakennettiin malli siirrettäväksi pysyvästi opetussuunnitelmaan opintojakson Ruoka- ja ravintolapalveluiden päivittäisjohtamiseen. Tunnistettiin Iris-työkalun käyttöön muita sopivia sovelluskohteita monimuotokoulutuksen opetussuunnitelman toteuttamisessa sekä täydennyskoulutuksessa.

Työryhmä: Pauliina Silvennoinen, Karoliina Väisänen, Eila Burns, Sirpa Laitinen-Väänänen, Minna Koskinen, JAMK 2017
ELO-toimituskunta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu