Matkailun vastuullinen tuotekehitys -korkeakouludiplomi

Elinikäistä oppimista edistävän hankkeemme tavoitteena oli luoda uusi korkeakouludiplomi -koulutus ja käynnistää sen markkinointi syksyn 2017 aikana. Tarkoitus oli aloittaa varsinainen koulutus keväällä 2018. Tavoite saavutettiin ja koulutus alkaa ensimmäisellä kontaktijaksolla 8.-9.2.2018.

Lisätietoa koulutuksesta löytyy Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivuilta, oheisen linkin takaa: https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/korkeakouludiplomi/matkailun-vastuullinen-tuotekehitys/.

Palvelumuotoiluprosessissa huomioitiin jatkuva tuotekehitys, vastuullisuus ja laaja yhteistyö

Globaali kilpailu ja muuttuvat kulutuskäyttäytymisen trendit matkailussa vaativat alan toimijoilta innovatiivisia ratkaisuja. Tuotekehitys korostuu myös Suomen matkailumarkkinoinnissa. Matkailupalvelujen tuotekehityksen tavoitteena on aina tyytyväiset asiakkaat ja sitä kautta kannattava liiketoiminta. Keskeisiä huomioitavia seikkoja positiivisesti kehittyvän liiketoiminnan näkökulmasta on myös vastuullisen liiketoiminnan sekä teknologian luomien mahdollisuuksien huomioiminen ja sisällyttäminen tuotekehitykseen. Palvelumuotoilu on uudenlainen tapa muotoilla palvelutuotteita käyttäjälähtöisesti siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita, että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita.

Koulutuksen suunnitteluun osallistui useita asiantuntijoita koulutuksen ollessa laaja kattaus palvelumuotoiluprosessin sisältöjä ja työkaluja. Lisäksi toimittiin yhteistyössä markkinointihenkilöstön sekä koulutussuunnittelijoiden kanssa.

Koulutuksen rakenne kokonaisuudessaan suunniteltiin touko-kesäkuussa, markkinointi aloitettiin suunnitellusti kesäkuussa ja opintojaksojen sekä rakenteen tarkempi suunnittelu toteutettiin syksyn aikana.

Miten tavoittaa sopivat asiakkaat?

Haastavinta projektissa tuntui olevan potentiaalisten hakijoiden tavoittaminen ja erityisesti heidän sitouttamisensa koulutukseen. Markkinoimme laajasti sosiaalisessa mediassa ja kävijöitä sivuillamme oli pari tuhatta. Kuitenkin opintojaksolle ilmoittautuminen ei ollut yhtä vilkasta. Syitä pieneen konversioon pitää analysoida tarkemmin opintojen edetessä, ja ennen mahdollisen seuraavan koulutuksen markkinoinnin aloittamista.

Ehkäpä yhtenä syynä ilmoittautumislaiskuuteen oli myös tietämättömyys tästä uudesta koulutusmallista. Korkeakouludiplomikoulutus on potentiaalisille osallistujille vieras käsite, ja sen nostaminen markkinoinnissa saattaa jopa pelottaa potentiaalisia osallistujia ennemmin kuin houkuttaa. Tämä etenkin siksi, että koulutuksessa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia ja potentiaalisten osallistujien taustat siten erilaisia.

Joustavan ja loogisen Optima-alustan luomisesta käytiin projektin aikana paljon keskusteluja. Toteutuksen myötä saadaan kokemusta siitä, mikä toimii ja mikä ei. Tässä vaiheessa sitä on vielä mahdotonta arvioida. Koska tämän koulutuksen pohjana on palvelumuotoiluprosessi, tulee kaikkien opintojaksojen tehtävät myös miettiä tuota prosessia tukeviksi. Käytännössä nähdään, kuinka hyvin tässä on onnistuttu.

Vastuullisen matkailun verkosto

Tarkoituksena on tehdä toteutuksessa yhteistyötä Vastuullisen matkailun verkoston toimijoiden kanssa. Verkoston jäsenet olivat tärkeässä roolissa jo koulutuksen markkinoinnissa, ja heidän asiantuntemustaan hyödynnetään myös lähipäivien ohjelmissa. Vastuullisen matkailun verkostoon kuuluu jäseniä niin koulutussektorilta, 3. sektorilta, yrityksistä kuin julkisista matkailun organisaatioista.

Prosessissa heräsi myös idea järjestää ainakin osa koulutuksen lähijaksoista osallistujien edustamien yritysten tiloissa, jolloin samalla voitaisiin hyödyntää toimintaympäristöä koulutuksen toteutuksessa.

Kirjoittajat: Petra Blinnikka ja Susanna Nuijanmaa, Liiketoimintayksikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2017
ELO-toimituskunta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu