Huippu-urheilu, korkeakouluopiskelu ja työn opinnollistaminen

Urheilu-uran ja opintojen yhdistäminen

Elinikäistä oppimista edistävän hankkeen päätavoite vuonna 2017 oli tarjota Urheiluakatemiaurheilijoille uusi 15 opintopisteen opintokokonaisuus, jonka avulla heidän osaamistaan opinnollistetaan ja heitä autetaan urheilu-uran ja opiskelun yhdistämisessä. Opintokokonaisuuden tavoitteena on yhdistää sekä opinnoissa että urheilu-uralla saatua tietotaitoa ja kehittää urheilijaopiskelijan osaamista tulevaisuutta palvelevaksi kokonaisuudeksi. Opinnot on tarkoitettu kansallisen tason huippu-urheilijoille, jotka ovat Jyväskylän Urheiluakatemian jäseniä.

Tavoitteena on luoda 15 opintopisteen kokonaisuus, jota voidaan tarjota JAMKin opiskelijoiden lisäksi avoimen ammattikorkeakoulun kautta myös mm. Voionmaan urheilulukion, Gradian sekä Jyväskylän yliopiston akatemiaurheilijoille.

Urheilijan hyvinvointi

Opintokokonaisuudesta ensimmäinen osa, Urheilijan Hyvinvointi 5 op, toteutettiin pilottina syksyllä 2017. Kurssi tarjottiin koko JAMKin urheilija-opiskelijoille sekä Jyväskylän yliopiston ja Voionmaan urheilulukion Urheiluakatemiaurheilijoille. Pilottitoteutuksen suosio yllätti ja kurssille hakeutui 18 JAMKin opiskelijaa eri aloilta (rakennustekniikka, fysioterapia, liiketalous, tietojenkäsittely ja restonomi), 2 opiskelijaa Schildtin urheilulukiosta sekä 1 opiskelija Jyväskylän yliopistosta.

Kurssi on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän urheiluakatemian kanssa, joka on mm. hoitanut luennoitsijoita kurssin aiheisiin, mittausvälineistöä opiskelijoille sekä ollut mukana suunnittelemassa kokonaisuutta. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on myös ollut mukana vierailuluennon muodossa.

Palaute kannustaa jatkamaan

Kurssin ensimmäisestä osasta kysyttiin kurssipalaute osallistujilta ja sen perusteella kurssi on ollut urheilijoille erittäin tervetullut ja tarpeellinen. Opiskelijoilta kysyttiin palautetta opintojakson toteutuksesta, eri osien toteutuksesta, luentojen sisällöistä sekä yleisestä tyytyväisyydestä ja halusta suositella. Otteita oppimispäiväkirjoista eri oppilaitosten opiskelijoilta:

”Mielestäni kurssi oli aivan mahtava. Kurssilta sai paljon uutta tietoa, mutta myös paljon vanhaakin tietoa muistin virkistämiseksi. Suuri osa tiedosta meni myös suoraan käyttöön omassa harjoittelussani ja elämässäni. Luennot olivat asiantuntevia ja keskustelua herättäviä, ja mielenkiintoisinta omasta mielestäni oli kuulla muiden urheilijoiden ongelmia ja ratkaisuja. Huomasin, että periaatteessa kaikilla meistä oli samat ongelmat, ja ns. vertaistuki oli huikeaa. Sain myös muilta urheilijoilta hyviä vinkkejä omaan tekemiseeni. ”

” Ennen kurssia tiesin jo, että minulla tulee olemaan kiireinen syksy ja talvi opintojen ja urheilun yhdistämisessä, mutta toisaalta kurssi vaikutti kiinnostavalta ja hyödylliseltä. Päätin kuitenkin ottaa kurssin ja näin jälkeenpäin voin todeta, että se oli hyvä valinta.”

”Kurssin aikana sain paljon uutta oppia ajankäyttöön ja kuormittumiseen/palautumiseen ja tulen käyttämään opittuja asioita tulevaisuuden työelämässä, sekä urheilussa.”

” Kaikki tehtävät tehtyäni kurssista jäi positiivinen kuva. Koen, että kurssilla tuli paljon hyödyllisiä asioita ja kurssi toimi itselleni aika lailla kuten etukäteen ajattelinkin. Kurssi siis tarjosi myös uusia asioita, mutta mielestäni suurin hyöty tuli siinä, että kurssilla niputettiin urheilijan elämään liittyviä asioita, joita on uran varrella tullut jo vastaan, mutta joihin ei kuitenkaan päivittäin tai edes kuukausittain tule keskityttyä. Tämän lisäksi kurssi oli mainio kurkistusikkuna korkeakoulumaailmaan ja tulee olemaan hyödyksi mahdollisia jatko-opintoja ajatellessa.”

Urheilijan yhteistyösuhteet ja urasuunnittelu

Kokonaisuuden muut opinnot (Urheilijan yhteistyösuhteet 5 op sekä Urheilijan urasuunnittelu 5 op) toteutetaan keväällä 2018. Näistä Urheilijan urasuunnittelu tehdään kokonaan verkkototeutuksena, jotta se on joustavasti tehtävissä urheilijan opintojen loppuvaiheessa.

Opintokokonaisuus on herättänyt kiinnostusta myös muissa Suomen Urheiluakatemioissa sekä lajiliitoissa. Seuraava askel on markkinoida opintokokonaisuutta muille Urheiluakatemioille yhteistyössä Jyväskylän Urheiluakatemian kanssa. Opintokokonaisuuden kursseja voi suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun kautta mistä tahansa oppilaitoksesta. Kurssien luennot on videoitu ja oppimisalustana toimii Optima, joten kurssin suorittaminen on mahdollista ilman läsnäoloa kampuksella.

Opintokokonaisuuden toteutuksesta ovat vastanneet:

  • Aila Ahonen ja Pia Kreus, Sport Business School, JAMK
  • Heli-Riikka Immonen ja Vesa Kuhanen, JAMK
  • Heli Nieminen ja Aki Karjalainen, Jyväskylän Urheiluakatemia

Vierailevat asiantuntijat:

  • Antti Mero, Jyväskylän yliopisto
  • Karoliina Väisänen, JAMK

Kirjoittajat: Aila Ahonen ja  Pia Kreus, Liiketoimintayksikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2017
ELO-toimituskunta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu