Digiosaaja ja modernit web-teknologiat

1. Digiosaaja

Päätavoite vuodelle 2017 oli järjestää avoimessa ammattikorkeakoulussa ”Digiosaaja”-opintokokonaisuus, joka voi olla joko 30 ointopistettä tai suoritettavissa esimerkiksi pienemmissä 10 op:n osioissa kunkin tarpeen mukaan. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka haluavat kehittää työelämässä vaadittavia digitaitoja. Suunnittelun osalta pääsimme tavoitteeseen ja suunnittelimme 30 opintopisteen laajuisen koulutuspaketin Tietojenkäsittelyn ja Tieto- ja viestintäteknologian opintotarjonnasta avoimen ammattikorkeakoulun periaatteiden mukaisesti. Suunnittelun edetessä jätimme 10 opintopisteen kokonaisuudet pois, sillä koimme että ne eivät palvele tätä tarkoitusta parhaalla tavalla mahdollisia asiakkaita ajatellen. Päätös oli työryhmän yhteinen. Haluamme tarjota mahdollisimman kattavan opintopaketin tätä osaamista tarvitseville.

2. Tradenomista koodariksi eli Modernit web-teknologiat

Päätavoite vuodelle 2017 oli suunnitella 30 – 60 opintopisteen ohjelmistosuunnittelun koulutuskokonaisuus Tietojenkäsittelyn ja Tieto- ja viestintäteknologian opintotarjonnasta, joka kehittää työttömien korkeasti koulutettujen tai työttömyysuhan alla olevien henkilöiden osaamista vastamaan työelämän tarpeita.

Opintokokonaisuus suunniteltiin toteutettavaksi joko työvoimakoulutuksena tai monimuotokoulutuksena avoimen amk:n kautta. Suunnitelma eli ja muuttui matkan varrella huomattavasti. Päädyimme ratkaisuun, joka mielestämme vastaa parhaiten työmarkkinoiden tarvetta saada nopeasti osaavaa henkilöstöä. Suunnittelimme alkuperäisestä tavoitteesta poiketen kompressoidun fullstackin eli tiiviimmän opintokokonaisuuden, joka on mahdollista suorittaa nopealla aikataululla. Lopullinen malli on relevantti sekä tutkinto-ohjelmien (koulutukseen integroitavat monimuotototeutukset) että työmarkkinoiden näkökulmasta.

Mitä matkan varrella opittiin: vinkit ja käytänteet

Valikoimme kummankin tutkinto-ohjelman opintojaksotarjonnasta ne osa-alueet, joita näissä kokonaisuuksissa haluttiin tarjota. Suurin osa opintojaksoista jouduttiin pilkkomaan pienempiin osiin, jotta saatiin kokonaisuuden kannalta olennaisimmat osaamiset mukaan. Koulutukset on tarkoitus toteuttaa monimuotototeutuksina, jolloin sisältöihin ja toteutustapaan piti kehittää uusia ratkaisuja.

Hanke edisti ammattikorkeakoulun kahden eri yksikön, Liiketalouden ja Teknologian, yhteistyötä ja verkostoitumista. Huomasimme, että vaikka tutkinto-ohjelmien toimintakulttuurit ovat erilaisia, niin yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia. Yhteistyö avarsi ymmärrystä muun muassa siitä, että tiettyjä opintojaksoja olisi jatkossa mahdollista tarjota yhteistoteutuksena sekä insinööri- että tradenomi-opiskelijoille. Koemme, että tämä hanke luo pohjaa myös tuleville uusille yhteisille projekteille.

Haasteeksi osoittautui aikataulu. Puoli lukukautta oli liian lyhyt aika kehittää uusia toteutustapoja (esim. monimuoto) etenkin kun projektiin osallistuneilla lehtoreilla oli jo valmiiksi työaikasuunnitelmat tehty. Molemmissa koulutuksissa saatiin suunniteltua sisältö, mutta kaikki käytännön asiat jäivät vielä kesken ja suunnittelua jatketaan.

Kirjoittajat: Ani Lietonen ja Ilona Viitasaari, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2017
ELO-toimituskunta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu