JAMK purjehtii vahvassa myötätuulessa!

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päivitti ja tarkensi JAMKin strategiaa vuosille 2017-2020. JAMK haluaa vahvistaa erityisesti opettajien digipedagogista osaamista sekä kehittää Uuden sukupolven korkeakoulun vuoteen 2020 mennessä. Ammattikorkeakoulun vahvuusaloihin lisättiin matkailu, joka on hyvin potentiaalinen kasvuala Keski-Suomessa. Erityisesti Päijänteen vesistöalueen hyödyntäminen matkailuelinkeinojen kasvussa nähdään suurena mahdollisuutena. Monet ulkomaiset turistit mm. kiinalaiset sekä japanilaiset ovat kiinnostuneita Suomen kauniista luonnosta. Keski-Suomessa on myös hienoja vetovoimaisia kansallispuistoja, kuten Etelä-Konnevesi, Leivonmäki ja Pyhä-Häkki, jotka houkuttelevat myös ulkomailta tulevia matkailijoita. JAMKin luontevana tehtävänä on auttaa matkailuyrityksiä niiden palvelujen tuotteistamisessa sekä kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin kehittämisessä. Vahva käsityksemme on, että matkailualalle pystytään luomaan paljon uusia työpaikkoja Keski-Suomessa.

JAMKin uusien toimitilojen rakentamisen osalta otettiin aikalisä ja toimintaa jatketaan nykyisissä tiloissa, jotka on remontoitu ajanmukaisiksi.

Kuluvan syksyn aikana Jyväskylän ammattikorkeakoulu juhlistaa 20-vuotista vakinaista taivaltaan 3.11.2017 Laajavuoressa järjestämällä isot juhlat. Kahdenkymmenen vakinaisen toimintavuoden aikana JAMK on kehittynyt alueellisesta oppilaitosten verkostosta vahvaksi ja kansainvälisesti menestyneeksi korkeakouluksi, joka lisää toiminnallaan osaamispohjaista kilpailukykyä sekä uutta osaamista alueensa hyväksi.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun näkymät alkavalle lukuvuodelle 2017-18 ovat erittäin hyvät. Viime kevään hakijatilastoissa JAMK sijoittui kaikkien Suomen korkeakoulujen joukossa viidenneksi. JAMKia suositumpia korkeakouluja vetovoimamittarin perusteella olivat Taideyliopisto, Laurea-amk, Tampereen-amk sekä Helsingin yliopisto. Jokaista 1400 aloituspaikkaa kohden JAMKiin oli keskimäärin 4 ensisijaista hakijaa ja suosituimmissa sote-alan ohjelmissa yli 10 ensisijaista hakijaa per aloituspaikka. Myös EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien lukuvuosimaksua maksavien opiskelijoiden määrä yllätti positiivisesti.

Edellisenä vuonna käynnistetty EduFutura-yhteistyö Jyväskylän yliopiston ja koulutuskuntayhtymän kanssa on edennyt hyvin suotuisasti. Tulevan syksyn merkittävimpiä yhteistyöhankkeita on yhteisen palveluyhtiön, Jyväskylän Yritystehdas Oy:n perustaminen yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa. Tämä oppilaitosten ja kaupungin yhteinen yritys järjestää jatkossa yrittäjyys- ja innovaatiotoiminnan koulutusta ja valmennusta. Sen tavoitteena on erityisesti korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden merkittävä vahvistaminen Jyväskylässä ja koko Keski-Suomessa.

Myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun rahoitus näyttää kehittyvän suotuisasti myös perusrahoituksen osalta. JAMK on erittäin vahva tki-toimija ja sen saama hankerahoitus on kasvanut nopeasti myös kansainvälisten hankkeiden osalta. Lisäksi koulutusviennin alueella odotetaan syksyn aikana merkittäviä avauksia mm. Kazakstanissa ja Kiinassa. JAMK tavoittelee rahoituksen kasvua tki-toiminnassa, koulutusviennissä sekä palveluliiketoiminnassa, joiden yhteenlaskettu osuus nousee yli 20 % koko ammattikorkeakoulun koko rahoituksesta.

Kesällä tuli mahdolliseksi myös ammattikorkeakoulujen varainhankinta yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä, kun rahankeruun lainsäädäntöä tältä osin tarkennettiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammattikorkeakouluille 24 miljoonaa euroa valtion vastinrahaa suhteessa niiden hankkimiin lahjoitusvaroihin. JAMK käynnistää syyskuun alusta reilun vuoden kestävän varainhankintakampanjan, jonka tavoitteena on kerätä vähintään 3 miljoonan euron suuruinen lahjoitusvarapotti.

Näistä asetelmista on hyvä käynnistää uusi lukuvuosi 2017-2018

Toivotan hyvää uutta lukuvuotta kaikille opiskelijoillemme, henkilökunnalle sekä asiakkaillemme!

Jussi Halttunen, rehtori, opetusneuvos

 

———–

JAMK is on the right course

The Board of Directors of JAMK University of Applied Sciences Ltd has updated and specified the JAMK strategy for 2017–2020. In particular, JAMK wants to reinforce the teachers’ competence on digital pedagogy and to develop JAMK into an institution of higher education for the new generation by 2020. Tourism, a potential growth business in Central Finland, was added to the strengths of JAMK. In particular, utilising the Päijänne water system in the growth of the tourism industry is seen as a great opportunity. Many international visitors, including tourists from China and Japan, are very interested in the beautiful Finnish nature. Central Finland also boasts some beautiful national parks, such as the Southern Konnevesi National Park, Leivonmäki National Park and the Pyhä-Häkki National Park, which also attract international travellers. A natural task of JAMK is to help businesses in the travel and tourism industry to productise their services and develop their international marketing and sales. We strongly believe that many new jobs can be created within the travel industry in Central Finland.

The construction of the new facilities for JAMK is currently on hold, and our operations are continued in the existing facilities which have been renovated to meet our current needs.

This autumn, JAMK University of Applied Sciences marks its 20th anniversary as a continuous operator by organising a huge celebration in Laajavuori on 3 November 2017. During its twenty continuous years of operation, JAMK has developed from a regional network of educational institutes into a strong and internationally successful international university of applied sciences which, with its operations, increases competence-based competitiveness and new expertise for the good of the entire region.

The prospects of JAMK University of Applied Sciences for the academic year 2017–18 are very good. In the applicant statistics last spring, JAMK was fifth among all institutes of higher education in Finland. When measured by popularity, only the University of the Arts Helsinki, Laurea University of Applied Sciences, Tampere University of Applied Sciences and the University of Helsinki were more popular than JAMK. For every 1,400 study places, four applicants on average had selected JAMK as their highest preference, and in the most popular programmes within the social services and health care studies, more than 10 applicants per study place had chosen JAMK as their highest preference. In addition to this, the number of students outside the EU/EEA region who pay tuition fees was a pleasant surprise.

The EduFutura cooperation, started with the University of Jyväskylä and the Jyväskylä Municipal Education Consortium the previous year, has progressed well. One of the most significant cooperation projects of the coming autumn is the foundation of Jyväskylän Yritystehdas Oy, a shared service company, together with the City of Jyväskylä. In the future, this shared venture between educational institutes and the city will organise training and coaching in entrepreneurship and innovation operations. Its objective is, in particular, to significantly reinforce higher education-based entrepreneurship in Jyväskylä as well as in all of Central Finland.

In addition, the Jyväskylä University of Applied Science’s funding seems to develop favourably, also as regards basic funding. JAMK is a very strong RDI operator, and the project funding it has received has grown rapidly for international projects as well. In addition to this, new significant openings in the field of education exports are expected in the autumn in China and Kazakhstan, for instance. JAMK is seeking growth in funding for its RDI activities, education exports and service business, whose total share will be more than 20 % of the funding of the entire institution.

In the summer, changes to the legislation made it possible for universities of applied sciences to raise funding also from businesses and private individuals. The Ministry of Education and Culture grants universities of applied sciences 24 million euros of state matched funding in relation to the donated funding acquired by the institutions. In the beginning of September, JAMK will start a funding campaign which will run for over a year in order to raise donations of at least 3 million euros.

This is a good place to start the new academic year 2017–2018.

I wish all of our students, staff and customers a great new academic year!

Jussi Halttunen, Rector, Finnish honorary title of opetusneuvos