Uudistuminen koronan vauhdittamana

JAMKin rehtori Vesa Saarikoski
JAMKin rehtori Vesa Saarikoski

Jyväskylän ammattikorkeakoulun lukuvuosi on aloitettu korona-ajan taitekohdassa. Rokotekattavuuden myötä voimme syksyn edetessä pääosin luopua rajoituksista. Tällä on myönteinen vaikutus sekä oppimiseen että hyvinvointiin. Tutkimuksesta tiedämme, että oppimisvaje ja yhteisöllisyyden tuki vaativat vaikuttavaa jälkihoitoa.

Etäopetus ja -työ kuuluvat JAMKin uudistuvan oppimisen kulttuuriin. Tulokset ja vaikuttavuus ratkaisevat, ei tekemisen tapa ja paikka. Toki toimintaa on kehitettävä poikkeusajan kokemuksia hyödyntäen ja ymmärtäen ihmisten erilaiset oppimistekniikat. Henkilökohtaistaminen, alumnityö ja vuorovaikutus työelämän kanssa korostuvat jatkuvan oppisen palveluissa. JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on isossa roolissa koulutuksen ennakkoluulottomassa uudistamisessa.

Pandemia on entisestään digitalisoinut maailman ja erityisesti liiketoiminnan ja palveluprosessit. JAMKin vahva osaaminen kyberturvallisuudessa on kullanarvoista maailmassa, jossa yksilön, yritysten ja yhteiskunnan toimintojen varmistamisessa on yhä kattavammin kyse digitaalisen maailman turvaratkaisuista.

Pandemian oloissa maailma pidätti henkeään, mutta nyt eletään kasvun aikaa. Kasvupyrähdykset kannattelevat, mutta tavoitteena tulee olla pitkäkestoinen menestys. Tämä edellyttää osaamisen kilpailukykyä ja osaajia. Keski-Suomessa kuten muuallakin osaajapula on tällä hetkellä merkittävä kasvun hidaste. Näin tapahtuu aina noususuhdanteessa, mutta nyt työikäisen väestön osuus alkaa olla hälyttävä samaan aikaan kun sote-tarpeet vain kasvavat.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuus ja tehokkuus vaikuttavat suoraan yhteiskunnan toimintakykyyn ja uudistumiseen. Viisasten kivikin on keksitty: ennakoiva hyvinvoinnin ja terveellisten elämäntapojen tuki. JAMK on osa ratkaisua koulutusta ja innovaatioita kehittämällä, ja ylipäätään hyvinvoinnin ennakointi ja ylläpitävien toimintojen mallintaminen on keskisuomalaisen toimintaympäristön vahvuus.

JAMKin Kuntoutusinstituutti ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likesin liittyminen ammattikorkeakouluun vahvistavat hyvinvointialan erityisosaamista. Likes-integraatio on iso tehtävä, josta parhaassa tapauksessa tulee merkittävä lisäarvo toimintaympäristölle. Perusteltu tarpeemme saada liikunnanohjaajien koulutusvastuu opetus- ja kulttuuriministeriöltä tukee hyvinvointialaa ja vahvistaa liikuntapääkaupunki Jyväskylää.

Uuden ajan kasvu käy käsi kädessä hiilineutraaliustavoitteiden kanssa. Kysymys on fiksuista toimintatavoista, jotka säästävät raaka-aineita ja ympäristöä. Viimeistään nyt ympäristömme rajallisuus ymmärretään laajasti, ja tämä todellisuus on innovaatioiden ja uusien yritysideoiden lähtökohta. Uudet teknologiat ja rakenteet tuottavat siis uutta työtä ja liiketoimintaa. Kaikkiaan murros on uudistava ja innostava, ja tulee erottelemaan jyviä akanoista. JAMK tekee tässäkin vaikuttavaa työtä esimerkiksi biotalouden sekä automaation ja robotiikan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.

Korkeakouluna JAMK haluaa olla toimintaympäristönsä elinvoiman ja uuden työn rakentaja. Koulutus ja TKI-tehtävä luovat perustan, mutta erityisesti yrittäjyysosaaminen ja –aktiivisuus vaikuttavat alueen menestykseen. Menestys edellyttää yhteistyötä kansainvälisten osaajien sitouttamiseksi alueen työ- ja yrityselämään. Korkeakoulupolitiikassa on tavoitteeksi nostettu ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden merkittävä lisääminen. Voittajia tulevat olemaan ne ympäristöt, joihin valmistuneet sijoittuvat – toivottavasti entistä useampi Keski-Suomeen.

Yhteistyö luo vipuvoiman, jolla kansallinen ja kansainvälinen asema otetaan ja pidetään. EduFutura Jyväskylä rakentaa yhä enemmän tarjontaa toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijoille. Alkavan lukuvuoden keskeinen painopiste on ammattikorkeakoulun ja yliopiston ristiinopiskelun tarjonnan lisääminen. Kaikkiaan EduFutura-opintotarjottimella tulee olemaan yli 200 opintojaksoa.

Vesa Saarikoski
Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori

Lukuvuoden avajaispuhe on julkaistu sanomalehti Keskisuomalaisessa 15.9.2021

***

Renewal driven by the Coronavirus

The academic year of JAMK University of Applied Sciences has started at the turning point of the Corona pandemic. With the vaccine coverage, as the autumn progresses, we can largely lift the restrictions. This has a positive effect on both learning and well-being. From research, we know that learning deficits and restoring the sense of community require effective aftercare.

Remote teaching and remote work are part of JAMK’s culture of renewed learning. Results and effectiveness are crucial, not the way or place of work. Of course, we must utilize the experiences of this exceptional period when developing our actions, taking people’s different learning techniques into account. Personalisation, alumni work and interaction with working life are emphasised in lifelong learning services. JAMK University of Applied Sciences and the School of Professional Teacher Education play a major role in the reform of education.

The pandemic has further digitised the world and especially business and service processes. JAMK’s strong expertise in cybersecurity is valuable in a world where securing the functions of the individual, companies and society is increasingly about security solutions in the digital world.

In a pandemic, the world held its breath, but now it is time for growth. Growth spikes are worthwhile, but the goal must be long-term success. This requires the competitiveness of expertise and experts. In Central Finland, as elsewhere, the shortage of experts is currently a significant hindrance for growth. This always happens during an upturn, but now the proportion of the working age population is starting to be alarming at a time when needs of social and healthcare are only growing.

The accessibility and efficiency of social and healthcare services have a direct impact on the functioning and renewal of society. The solution has also been invented: the proactive support for well-being and a healthy lifestyle. JAMK is part of the solution by developing education and innovations. Utilising a proactive model in well-being is a strength of the operating environment in Central Finland.

JAMK’s Insitute of Rehabilitation along with the integration with LIKES Research Centre for Physical Activity and Health will strengthen the special expertise in the field of well-being. LIKES integration is a big task that, at best, becomes a significant added value to the operating environment. Our justified need to be able to educate sports instructors supports the welfare sector and strengthens the city of Jyväskylä as the Sports capital of Finland.

Growth in the new era goes hand in hand with carbon neutrality goals. It is a matter of smart practices that save raw materials and the environment. Now, at the latest, the limitations of our environment are widely understood, and this reality is the starting point for innovation and new business ideas. New technologies and structures therefore generate new jobs and businesses. All in all, the transformation is renewing and inspiring, and will separate the wheat from the chaff. Here, too, JAMK does impressive work in research, development and innovation in the field of bioeconomy and automation and robotics, to name a few.

As a higher education institution, JAMK wants to be a builder of the vitality of its operating environment and new work. Education and the RDI activities form the basis, but especially entrepreneurial skills and activity contribute to the success of the region. Success requires working together to engage international experts in the region’s work and business life. The goal of higher education policy is to significantly increase the number of foreign degree students. The winners will be the regions in which the graduates are located – hopefully to an increasing extent in Central Finland.

Cooperation creates the leverage to take and maintain national and international status. EduFutura Jyväskylä is building cross-studies for upper secondary and higher education students. The main focus of the beginning academic year is to increase the offering of cross-study options at the University of Applied Sciences and the University. In total, the EduFutura studies will include more than 200 courses.

Vesa Saarikoski
Rector of JAMK University of Applied Sciences