Työelämän ohjausosaamista kehittämässä

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen hallinnoima TOKI-projekti keskittyy työelämäohjauksen kehittämiseen kouluttamalla yritysten ja organisaatioiden johtoa ja kehittäjiä. Työelämäohjauksessa on kyse työssä olevien aikuisten ohjauksesta. Ohjaus voi olla tukena ja apuna työntekijän ammatillisessa kehityskulussa, työn muutosten kohtaamisessa sekä työurapolun rakentamisessa. Ohjaus tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden löytää merkitystä ja mielekkyyttä sekä synnyttää ja jäsentää oivalluksiaan työssä.

”Olemme järjestäneet koulutuksia, joihin on osallistunut noin 850 työyhteisöjen avainhenkilöä Pohjois-Pohjanmaan alueella. Heistä noin 500 on osallistunut pitkäkestoiseen eli vähintään päivän kestävään valmennukseen. Näiden koulutusten myötä TOKI-projekti on pystynyt viemään tietoa, erilaisia hyviä tapausesimerkkejä, käytäntöä ja ohjausosaamista työpaikoille”, sanoo TOKIn projektipäällikkö Teea Oja.

Koulutusten kohderyhmänä ovat esimiehet, johtajat, henkilöstöpäälliköt, suunnittelijat ja muut työelämän kehittäjät.

”Kun me valmennamme heitä, tieto kulkee heidän kauttaan eteenpäin ja valuu myös alaspäin. Näin koko työorganisaation tieto lisääntyy ja käytänteet pikkuhiljaa muuttuvat. Lisätietoa TOKI-projektin työstä löytyy www.tyoelamaohjaus.fi.

Apua työhönsä TOKI-projekti saa alueellisilta Opin ovilta.

”Pohjois-Pohjanmaan alueella toimiva OpinTori tarjoaa ensisijaisesti tietoa, neuvontaa ja ohjausta aikuiskoulutuksesta kiinnostuneille, olipa tämä sitten täydennyskoulutusta tai uudelleenkoulutusta. Työelämäohjaukseen liitymme siten, että olemme yritysten kutsumina jalkautuneet yrityksiin ja kertoneet esimerkiksi OpinTori-palvelusta tai tämänhetkisestä työmarkkinatilanteesta”, toteaa puolestaan OpinTorin projektikoordinaattori Meri Merkkiniemi.

”TOKI-projektin näkökulmasta OpinTorin olemassaolo on ensiarvoisen tärkeää. TOKI-projekti kouluttaa esimiehiä ja johtajia siitä, kuinka toimia ohjauksellisemmin, mutta kyllä esimiehet ja johtajat tarvitsevat jonkun luukun, mistä kysellä lisätieoja. OpinTori on se luukku, minne minä heitä ohjaan”, Teea Oja jatkaa.

Kuuntele Teea Ojan, Meri Merkkiniemen ja OpinTorin projektipäällikkö Kati Korennon keskustelu työelämäohjauksesta Opin ovi -podcastina!

Kuuntele Opin ovi -podcast JAMK:n Moniviestimessä.
Lataa Opin ovi -podcast omalle koneellesi täältä.

Mikäli jälkimmäinen linkki avaa podcastin selaimeen, lataa se tietokoneellesi klikkaamalla linkkiä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla “Tallenna”.