Category Archives: Haastattelut

EP:n Aikuiskoulutusfoorumi kokoaa työelämän ja kouluttajat yhteen

EP:n Aikuiskoulutusfoorumin projektipäällikkö Arja Hyytiä kertoo projektinsa lähtökohdista, tavoitteista ja tuloksista.

Mitä hyötyä on ohjauksen seurannasta ja arvioinnista?

Ohjauksen seuranta ja arviointi oli huhtikuun alkupuolella järjestetyn Linnanmäen Opin ovi -klinikan teemana, ja Opin ovi -kanavan käytävägallupissa aihetta pohtivat päivän esiintyjien lisäksi myös yleisö.

Tekijät: Jaakko Rousu ja Krista Karhunen.

OpinOvi Etelä-Savolla asiakkaita laidasta laitaan

OpinOvi Etelä-Savon palveluohjaaja Tuula Lindholmin mukaan OpinOven palvelupisteellä käy kaikenikäisiä asiakkaita.

”Joukossa on sekä työttömiä että työssä käyviä. On esimerkiksi nuoria, joilla ei ole töitä ja jotka eivät ole päässeet opiskelemaan. Silloin katsomme heidän kanssaan yhdessä esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston tarjontaa. Toisaalta asiakaskuntaan kuuluu vaikkapa kotiäitejä, jotka ovat hoitaneet lapsia pitkään ja haluavat nyt lasten kasvettua palata työelämään, mutta tarvitsevat sitä varten jatkokoulutusta. Silloin olemme katsoneet yhdessä uusia koulutusmahdollisuuksia ja ammatinvalintaa.”

Katso Tuula Lindholmin videohaastattelu kokonaisuudessaan ”Lue lisää”-linkin alta:

Read More »

Ohjausta kolmannella sektorilla

Header_2_2014_matala

Työttömien ohjaus vaatii kuuntelemista

Koordinaatioprojektin projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen, Jyvässeudun Työttömät ry:n toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa ja hanketyöntekijä Tanja Närhi.

Koordinaatioprojektin projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen, Jyvässeudun Työttömät ry:n toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa ja hanketyöntekijä Tanja Närhi.

“Työttömyys ei ole yksilön oma vika, vaikka sitä näin helposti mediassa toitotetaankin. Tällainen ajattelu on tarttuvaa – jo parikymppinen nuori voi kokea leiman omakseen ja ajatella, ettei hänestä ole mihinkään.”

Näin toteaa Jyvässeudun Työttömät ry:n hanketyöntekijä Tanja Närhi, joka kohtaa työttömiä asiakkaita laidasta laitaan.

“On kaikenikäisiä ihmisiä, niin suomalaisia kuin maahanmuuttajia. Yhdessä ääripäässä on vastavalmistunut parikymppinen, jolla ei ole minkäänlaista omaa työkokemusta ja joka ei esimerkiksi osaa tilata itse verokorttiaan. Toisaalta on 55-vuotiaana työttömäksi jääneitä yliopistolla pitkään työtä tehneitä ihmisiä. Yhteiskunnan suojaverkon läpi putoaa lopulta aika helposti.”

Vuosina 2013-2015 toteutettava Säpäkkä-hanke edistää nuorten, maahanmuuttajien ja vaikeasti työllistyvien hyvinvointia ja kartoittaa näiden kohderyhmien palvelutarpeet Jyväskylän alueella.

Read More »

Asiakkaan tarpeet tulevaisuuden ohjauksen lähtökohta

Header_2_2014_matala

Opin ovi -kanavan uusissa haastatteluvideoissa pohditaan ohjauksen tulevaisuutta. Florida State Universityn psykologian professori James P. Sampson pohtii ohjaajan roolin muuttumista ja niitä uusia ajattelutapoja, joita verkossa ohjaustyötä tekevältä vaaditaan. Uudenmaan TE-toimiston psykologi Raimo Lahti puolestaan toivoo, että tulevaisuuden ohjaus lähtisi liikkeelle asiakkaiden tilanteesta.

Verkko-ohjaus vaatii uudenlaisia ajattelutapoja

Psykologian professori James P. Sampson on tutkinut ohjausta 32 vuotta Florida State Universityssä. Hän on kehittänyt kognitiiviseen informaatioteoriaan pohjautuvaa urasuunnittelumallia, mutta lisäksi hän on ollut jo pitkään kiinnostunut informaatioteknologian käytöstä ohjauksen apuvälineenä.

Read More »

Miltä näyttää ohjauksen tila tämän päivän Suomessa?

Header_1_2014_matala

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti kuvasi Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaarissa videon, jossa seminaarivierailta tiedusteltiin heidän näkemyksiään ohjauksen tilasta tämän päivän Suomessa. Koska kysymys on hyvä, päätimme esittää sen vielä erikseen muutamille ohjauksen asiantuntijoille.

Ohjauksen arvostus kasvanut

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian erikoissuunnittelija, dosentti Jussi Onnismaa näkee ohjauksen tilan moninaisena.

Read More »

Satakunnan Opin oven saavutuksia strategia, verkosto ja Sataovi.fi-sivusto

Satakunnan kehittämistyöstä video ja podcast

Satakunnan Opin Oven projektipäällikkö Ulla-Maija Heino kertoo projektin esittelyvideossa projektin lähtökohdista, tavoitteista ja tuloksista.

”Ongelmana ennen projektin alkua oli, että alueelta puuttui yhteinen maakunnallinen toimintatapa. Ohjaustoimijat eivät välttämättä tienneet, mitä naapuriorganisaatiossa tehtiin, millaisin resurssein ja käytännön toimintatavoin siellä työskenneltiin. Nyt projektin loppuvaiheessa olemme tehneet sen, mitä lupasimmekin. Meillä on alueellinen aikuisten TNO-palveluiden strategia, jonka ydinajatusta on levitetty kentälle. Olemme koonneet ohjausverkoston, jota on toiminnan edessä aina vain vahvistettu. Lisäksi olemme tehneet Sataovi.fi-sivuston, johon on kerätty maakunnan ohjauspalveluiden toimijat sekä heidän tarjontansa.”

Satakunnan Opin Oven toimijaverkosto jatkaa toimintaansa myös projektin päättymisen jälkeen, ja Sataovi.fi-sivustoa tullaan niin ikään ylläpitämään jatkossakin. Satakunnan alueellisessa ELO-ryhmässä on jo alusta pitäen oltu kiinnostuneita alueen Opin Ovi -verkostosta.

Read More »

OpinVerkko on tuottanut työelämälle koulutusneuvojia

OpinVerkko – Työelämän koulutusneuvojat -projektin projektipäällikkö Antti Lehkonen vastaa kysymyksiin työelämän koulutusneuvojista sekä OpinVerkko-projektista.

Käytävägallup: Miltä näyttää ohjauksen tila tämän päivän Suomessa?

Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaarin ensimmäisen päivän käytävägallupissa kysytään seminaarivierailta, miltä näyttää ohjauksen tila tämän päivän Suomessa.

Pirjo Malinilla pitkä ura ohjauksen parissa

Pirjo Malin on tehnyt pitkän uran ohjauksen parissa.

Päijät-Hämeen Opin oven projektikoordinaattorina toiminut Pirjo Malin on jäämässä eläkkeelle marraskuun lopussa. Hänellä jää taakse pitkä ura ohjauksen parissa – ura, joka kattaa yli kolme vuosikymmentä ja 2000-luvun puolella myös useampia eri kehittämishankkeita.

”Lähdin opiskelemaan psykologiaa ja sosiologiaa Tampereen yliopistoon, ja opintoihini kuuluvan harjoittelujakson suoritin Tampereen työvoimatoimistossa ammatinvalinnanohjauksen tehtävissä, jossa kipinä ohjaustoimintaan varsinaisesti syttyi!”, Malin kertoo.

”Valmistuttuani sain työpaikan kotikaupungistani, Lahden työvoimatoimiston ammatinvalinnanohjauksesta, jossa tein tiivistä yhteistyötä Lahden ammatillisen kurssikeskuksen ohjaavien opettajien kanssa ja vuonna 1982 siirryin itsekin kurssikeskukseen Työelämään ja koulutukseen valmentavien (TYKO-) kurssien opettajaksi”.

”Työskentelen edelleen saman työnantajan riveissä, vaikka työtehtäväni sekä organisaation muodot ja nimet ovatkin vuosien varrella vaihtuneet useampaan otteeseen. Eläkkeelle jään Koulutuskeskus Salpauksen Aikuiskoulutus ja työelämäpalveluista, jossa olen Päijät-Hämeen Opin ovi-projektin jälkeen toiminut tämän vuoden alusta Nuorten aikuisten osaamisohjelman hakevan toiminnan ja ohjauspalvelujen koordinoijana.”

Read More »