Category Archives: Uutiskirje 02/2014

Ohjausta kolmannella sektorilla

Header_2_2014_matala

Työttömien ohjaus vaatii kuuntelemista

Koordinaatioprojektin projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen, Jyvässeudun Työttömät ry:n toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa ja hanketyöntekijä Tanja Närhi.

Koordinaatioprojektin projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen, Jyvässeudun Työttömät ry:n toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa ja hanketyöntekijä Tanja Närhi.

“Työttömyys ei ole yksilön oma vika, vaikka sitä näin helposti mediassa toitotetaankin. Tällainen ajattelu on tarttuvaa – jo parikymppinen nuori voi kokea leiman omakseen ja ajatella, ettei hänestä ole mihinkään.”

Näin toteaa Jyvässeudun Työttömät ry:n hanketyöntekijä Tanja Närhi, joka kohtaa työttömiä asiakkaita laidasta laitaan.

“On kaikenikäisiä ihmisiä, niin suomalaisia kuin maahanmuuttajia. Yhdessä ääripäässä on vastavalmistunut parikymppinen, jolla ei ole minkäänlaista omaa työkokemusta ja joka ei esimerkiksi osaa tilata itse verokorttiaan. Toisaalta on 55-vuotiaana työttömäksi jääneitä yliopistolla pitkään työtä tehneitä ihmisiä. Yhteiskunnan suojaverkon läpi putoaa lopulta aika helposti.”

Vuosina 2013-2015 toteutettava Säpäkkä-hanke edistää nuorten, maahanmuuttajien ja vaikeasti työllistyvien hyvinvointia ja kartoittaa näiden kohderyhmien palvelutarpeet Jyväskylän alueella.

Read More »

Asiakkaan tarpeet tulevaisuuden ohjauksen lähtökohta

Header_2_2014_matala

Opin ovi -kanavan uusissa haastatteluvideoissa pohditaan ohjauksen tulevaisuutta. Florida State Universityn psykologian professori James P. Sampson pohtii ohjaajan roolin muuttumista ja niitä uusia ajattelutapoja, joita verkossa ohjaustyötä tekevältä vaaditaan. Uudenmaan TE-toimiston psykologi Raimo Lahti puolestaan toivoo, että tulevaisuuden ohjaus lähtisi liikkeelle asiakkaiden tilanteesta.

Verkko-ohjaus vaatii uudenlaisia ajattelutapoja

Psykologian professori James P. Sampson on tutkinut ohjausta 32 vuotta Florida State Universityssä. Hän on kehittänyt kognitiiviseen informaatioteoriaan pohjautuvaa urasuunnittelumallia, mutta lisäksi hän on ollut jo pitkään kiinnostunut informaatioteknologian käytöstä ohjauksen apuvälineenä.

Read More »

Etelä-Savossa ohjausrinki ELO-ryhmän tukena

Header_2_2014_matala

Opin ovi -projektien työ on alueesta riippuen joko loppuvaiheessa tai kokonaan päättynyt. ELY-keskukset ovat ottaneet elinikäisen ohjauksen alueellisen koordinaation käsiinsä, ja uusi kehittämistyö alkaa olla seuraavan hankekauden asia. Etelä-Savossa alueellisen ELO-ryhmän apuna toimivat ohjaajaverkosto sekä nuorisotakuun neuvottelukunta.

Ohjaajaverkosto toimii ELO-ryhmän tukena Etelä-Savossa

Etelä-Savossa toimii niin sanottu ISO ELO eli Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä, ELO-ryhmä. Sillä on yli 30 jäsentä varajäsenineen, ja se on aloittanut toimintansa kesällä 2013”, toteaa kehityspäällikkö Tuija Toivakainen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Read More »

Yhteistyöllä Menestyjäksi Lapissa

Header_2_2014_matala

Menestyjäksi LapissaMenestyjäksi Lapissa – Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -projekti on päättymässä. Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjaus (TNO) -toiminta jatkuu projektissa rakennetun mallin mukaisella toimintajärjestelmällä. Toimintajärjestelmässä eri ryhmillä on selkeät roolit, jotka on kuvattu päivitetyssä kumppanuussopimuksessa ja Lapin elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän (ELO-ryhmän) toimintasuunnitelmassa.

Mukana olevat 36 organisaatiota ovat alkuvuodesta 2014 päivitettyjen kumppanuussopimusten kautta sitoutuneet kehittämään ja myös toteuttamaan verkostomaisia TNO-palveluita Lapissa. Projektin toimintaan on lisäksi osallistunut TNO-toimijoita myös muista organisaatioista.

Yhteisinä TNO-toimijoiden käyttöön tehtyinä mutta osittain myös ulospäin avautuvina työvälineinä toimii Lapin TNO-palveluiden sivusto www.lapintno.fi ja siihen upotettu Lapin TNO-toimijoiden verkostokartta.

Projektin toiminnasta, tuloksista, onnistumisista ja haasteista sekä tulevaisuuden näkymistä voi lukea toimittamassamme artikkelikoosteesta Yhteistyöllä Menestyjäksi Lapissa.

Read More »

Handledning i tredje sektorn

Header_2_2014_matala

Projektet Säpäkkä, som drivs av Jyvässeudun Työttömät ry, främjar välmående bland ungdomar, invandrare och långtidsarbetslösa samt kartlägger målgruppernas behov av service i Jyväskyläregionen.

jyvasseuduntyottomat-haastattelu2014

Anna-Kaisa Tiihonen, Eija Tuohimaa och Tanja Närhi.

“Vi försöker föra in element av arbetshandledning i sysselsättningsarbetet. Vid sidan om kartlägger vi klientens kunnande och hens möjligheter till fortsatta studier längre fram. Det viktiga i handledningen är att lyssna och att respektera individen”, säger projektarbetaren Tanja Närhi.

Ett av målen är att uppgöra eller uppdatera en egen CV för alla som arbetar på prov eller har fått en arbetsplats med lönestöd. Eventuellt får klienterna också hjälp med att skriva arbetsansökningar. Avsikten är att lönestödsperioden skall leda någon annanstans än bara till TE-byråns lucka.

Read More »