Kirjaston vastaus Jupinaan

JAMKO keräsi Jupinaviikolla palautetta, ja myös kirjasto sai käyttöönsä opiskelijoilta saatuja kommentteja ja kehitysehdotuksia. Kiitos JAMKOlle koosteesta ja opiskelijoille palautteesta. Saimme mukavasti kiittävää palautetta ja myös hyviä kehitysehdotuksia, joihin alla kommenttimme.

Kirjojen riittävyys
Jupinoiden mukaan opiskelijoita mietityttää erityisesti kurssikirjojen saatavuus. Laina-aikoja ja uusimiskertoja toivottiin pidennettäväksi, ja kirjaston perimiä maksuja hilattavaksi sekä ylös että alas. Opiskelu ja oppiminen muuttuvat, ja palautteessa näkyvät tasapuolisuuskysymykset niin painetun kuin e-aineiston ja toisaalta kampuksella ja muualla tapahtuvan kirjastoaineiston käytön välillä.

Kirjasto noudattaa kirjahankinnoissaan kokoelmatyönperiaatteita sekä sisäisiä ohjeitaan. Pääsääntöisesti kurssikirjoja hankintaan yksi kappale neljää opiskelijaa kohti. Harkintaa joudutaan käyttämään, jos painettu kirja tai e-kirjalisenssi on kallis. Jos opintojaksolla tarjotaan useampia valinnaisia kurssikirjoja, ei kappaleita valitettavasti voida hankkia yhtä paljon.

Kirjoja ostetaan sopimusvälittäjiltä, ja erityisesti e-kirjojen kustannukset ovat reippaassa nousussa. Monet kotimaiset e-kurssikirjat voi lisensoida vain vuodeksi kerrallaan, eli JAMK/kirjasto joutuu hankkimaan kirjan aina uudelleen. Monet kustantajat hankkivat tuloja myös määrittelemällä kirjalle yhtäaikaisten käyttäjien määrät, ja Jupina-palautteen mukaan tämä häiritsee kirjojen e-käyttöä opiskelumateriaalina. Kirjasto on antanut tästä palautetta. Onneksi meillä on myös e-kirjoja, joissa tätä käyttörajoitetta ei ole.

Kirjasto lupaa pyrkiä vaikuttamaan e-kirjojen hankinnassa siihen, että opettajat valitsisivat kirjaston kanssa laadukkaita, kustannustehokkaita ja laajalla käyttöoikeudella saatavia kirjoja. Myös laina-aikoja olemme säätämässä, mistä laitamme tietoa kesän jälkeen. Lisäksi sijoitamme kurssikirjat osaksi muuta kokoelmaamme käytettävyyden parantamiseksi.

Kirjaston tiloista ja laitteista
Kirjaston tiloihin liittyvät yleisimmät palautteet koskivat aukioloaikoja, äänenkäyttöä kirjastotiloissa, opiskelutilojen ergonomiaa sekä tietokoneiden hidasta käynnistymistä.

JAMKin kirjastot sijaitsevat kaikki kampusten ulko-ovien takana. Omatoimikirjasto mahdollistaa jo nyt periaatteessa vaikka 24/7 aukiolon, mutta olemme sidoksissa miten kullakin kampuksella ulko-ovet ovat auki. Tähän emme ole vielä löytäneet ratkaisua. Esimerkiksi Pääkampuksella voimme avata omatoimikirjaston lukuvuoden aikana aamuisin yleensä jo 7.30. Omatoimikirjastoa laajennetaan vuoden 2020 aikana myös Musiikkikampuksen kirjastoon, jolloin kaikki neljä kirjastoamme ovat aukioloissa samalla viivalla.

Kirjastotilan käyttö on muutoksessa. Yhä suurempi osa aineistosta siirtyy verkkoon, ja tiloja vapautuu kirjahyllyiltä asiakkaiden käyttöön. Ryhmätyöt tuovat ääntä kirjastoihin, ja se häiritsee hiljaisuutta ja keskittymistä edellyttäviä tehtäviä tekeviä asiakkaitamme. Jupinoissa Pääkampuksen kirjaston hiljaisen tilan toivotaan olevan hiljainen, joten toivotaan viereisestä ryhmätyötilasta kantautuvan äänen rajaamista. Pääkampuksen hiljaista tilaa kehitetäänkin kesäaikana, ja sinne hankintaan uusia kalusteita kuten erillinen ääntä vaimentava työskentelykoppi ja akustinen verho. Toivomme tämän parantavan tilan akustiikkaan, mutta varsinaisia rakennustöitä emme voineet toteuttaa. Kiinnostava ehdotus oli monissa korkeakouluissa toteutetut pienet, varattavat ja rauhalliset opiskelutilat, mutta valitettavasti tähän eivät rahkeemme kirjastolla riitä. Voimme kaikki omalla toiminnallamme yrittää vaikuttaa siihen, miten paljon ja missä tilassa ääntä syntyy. Puhelut voisi esimerkiksi hoitaa kirjaston ulkopuolella tai sille erikseen varatussa puhelinkopissa.

Syytä JAMKin tietokoneiden hitaaseen käynnistymiseen olemme tiedustelleet ICT-palveluista, ja tulevana kesänä joukko koneita on menossa vaihtoon. Koneiden nopeuden luvataan jonkin verran paranevan, mutta ongelma ei kokonaan ole poistumassa ohjelmistosyiden vuoksi.

Kirjaston henkilökunnasta
Kirjaston henkilökuntaa on askarruttanut palautteessa esiin noussut töykeä palveluasenne. Tähän meillä ei ole antaa muuta vastausta, kuin että yritämme parantaa tapamme. Olemme pahoillamme, että palvelumme ei ole aina ollut tavoitteemme mukaista. Olemme kaikki yksilöitä vahvuuksinemme ja heikkouksinemme. Olemme aprikoineet, voisiko yksi syy olla esimerkiksi, että pyrimme keskittämään henkilökohtaisen asiakaspalvelun palveluaikoihin ja ohjaamaan muuna aikoina asiakkaat omatoimisuuden suuntaan. Tunnistamme myös, että ohjaamme ja kannustamme tiedontarvitsijaa etsimään itse hakemaansa kirjallisuutta ja siten kehittämään osaamistaan tiedonhakijana ja sen käyttäjänä. Edellytämme myös kirjastokorttia lainaamiseen ja omatoimiaikana kirjastoon pääsemiseen.

Tule kirjastoon verkossa tai paikan päällä, vaikkapa testaamaan Pääkampuksen uusittavaa hiljaista tilaa syksyllä! Tänä kesänä olemme Pääkampuksella laajentaneet omatoimiaikaa.

Mukavaa kesää!

Jätä kommentti