Kyberturvallisuus osaksi maatilojen arkea

Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hankkeen parin vuoden rypistys lähenee loppuaan näin elokuun 2023 viimeisien päivien myötä. Elintarviketuotannon ja -jakelun tarpeisiin räätälöidyn harjoitusympäristön pilotointi maaliskuussa 2023 järjestetyssä kyberharjoituksessa onnistui mainiosti ja harjoitusympäristö sekä -konsepti odottavat tositoimiin pääsyä tulevien elintarvikeketjun harjoitusten osalta. Olipa kriisitilanne mikä tahansa, siihen voi valmistautua vain harjoittelemalla. Datan ja siitä jalostetun tiedon saatavuuden ja käytettävyyden […]

Älymaatilan Pellonpiennarpäivä

Biotalouskampuksen Älymaatila -hankkeessa kehitetään ainutlaatuista maatilatalouden älytekniikan keskittymää Saarijärven Tarvaalaan. Älymaatilan toiminnan tavoite on nopeuttaa tarpeellisten älyteknologioiden käyttöönottoa maatiloilla: poistaa esteitä sovellusten yleistymiseltä ja nopeuttaa alan innovaatiotoimintaa siten, että siitä saadaan merkittävästi aikaisempaa enemmän hyötyä alueen elinkeinoelämälle.  Jatkossa Älymaatila toimii koko Suomen hyödyksi. Hankkeessa on toteutettu kolme erilaista älymaatalouden esimerkkitapausta: ”Peltoviljelyn älykäs tiedonkeruu”, ”Pellon vesitalous” ja […]

Mustasotilaskärpäsen (Hermetia illucens) toukasta proteiinipitoista ruokaa

Yläkuva: Henna Pitkänen esittelee eläviä mustasotilaskärpäsen toukkia. (Kuva: Maiju Kurtti) Entä jos sittenkin maistaisimme? Edes joidenkin vuosien päästä! Sirkkabuumi tuli ja meni, enkä itsekään varsinaisesti kerennyt siihen mukaan. Uskon, että tulevaisuudessa syötävien hyönteisten valikoima laajenee. Vieraillessamme Portugalissa sain maistaa hyönteiskeksiä, mistä pilkisti jauhomato. Saksassa puolestaan vieraillessamme söimme eri tavoin maustettuja sirkkoja. Mustasotilaskärpäsen toukkaa en ole […]

Lampaanlihaketju benchmarking-opintomatkalla Ruotsissa

Aiemmin tänä vuonna lähes kolmekymmentä lampuria ja lammasketjun toimijaa suuntasi bussin kohti Ruotsia ja lähti tutustumaan ruotsalaisen lampaanlihaketjun toimintaan. Helmikuun alussa järjestetyllä reissulla vierähti kuusi päivää, jonka aikana nähtiin monipuolisesti erilaisia kohteita, käytiin hyviä keskusteluja ja verkostoiduttiin. Ruotsalaisilla on lihan markkinointi hallussa Ruotsalaisilla on markkinointiosaamista. Se kävi hyvin ilmi vieraillessamme ruotsalaisen naudan-, lampaan- ja sianlihan […]

Työkaluja yrityksen kiertotaloustoiminnan mittaamiseen ja johtamiseen

Kiertotaloutta voidaan edistää yrityksissä monin tavoin. Kuvaan tässä blogissa muutamia avoimesti saatavilla olevia työkaluja, joilla yritys voi arvioida omaa toimintaansa kiertotalouden näkökulmasta ja tunnistaa, miten voi kehittää omaa toimintaansa kohti kiertotaloutta ja kestävämpää liiketoimintaa. Tarkistuslistalla alkuun Yksinkertaisimmillaan yrityksen resurssien käyttöä voi järkevöittää hyödyntämällä erilaisia omatoimisesti toteutettavia tarkistuslistoja ja resurssikartoituksia. Esimerkiksi Valonia on tuottanut tarkastuslistoja erityisesti […]

Suo, kuokka ja Jussi. Sekä helmi ja hiili

Voidaanko soilla harjoittaa jatkossa metsätaloutta? Kysymys on perusteltu, koska ilmastonmuutos on täällä ja soiden turpeeseen on sitoutunut liki 70 % metsien hiilestä. Ojitusten ja hakkuiden haitallisia vaikutuksia vesistöön ja elinympäristöihin ei ole vieläkään onnistuttu kokonaan poistamaan. Suometsiä on Suomessa yli viisi miljoonaa hehtaaria ja niistä puolet on ojitettu.  Noin neljännes metsien kokonaispuustosta ja viidennes hakkuumääristä […]

Biotalouden kehittämisympäristöt yritysten käyttöön

Biotalousinstituutin (BTI) laboratoriot eli kehittämisympäristöt remontoitiin vuonna 2021 paremmin kehittämistyötä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Tällöin tilat jaettiin neljään erilaiseen kokonaisuuteen: Louheen, Miiluun, Ahtiin ja Testoriin. Louhessa tehdään pääosin erilaisten biomassanäytteiden esikäsittelyä, kun taas Miilussa ja Ahdissa keskitytään näytteiden analysointiin. Testorissa, vanhalta nimeltään Kattilatestauslaboratoriossa, voidaan tehdä edelleen lämmityskattiloihin liittyvän TKI- ja testaustoiminnan lisäksi myös muita lattiapinta-alaa vaativia uusien […]

Maatilojen muovit kiertoon: tietoa alkaa kertyä toimintamallin rakentamiseen

Maatilojen muovit kiertoon, MuKi -hanke on edennyt toimintakautensa puoleen väliin. Ennen kesän lomakautta on hyvä hetki ynnätä yhteen tähänastisia toimenpiteitä ja tuloksia. Toukokuun loppuun mennessä hankkeessa on kartoitettu eri tuotantoaloilta kertyvän muovin määrää ja laatua, sekä muovijätteen vastaanottajia pohjaksi uuden toimintamallin luonnille. Toimintamallin työstämistä on päästy hiljalleen aloittamaan ja työtä tullaan jatkamaan alkusyksyn aikana. Pilottitiloilta […]

Kestävää, kotimaista lammasta lautaselle

Lampaanlihan tuotantoketjun kehittäminen (Lammasketju) -hankkeen kevät on ollut kiireinen. On tuotettu videoita, rotutauluja, tietokortteja, pidetty koulutuksia, osallistuttu BioPaavon DataSpaceHackathoniin ja toteutettu Lammastilatutkimus 2023. Hankkeen tähänastisia tuloksia esiteltiin toukokuun puolessa välissä Seinäjoella järjestetyssä lammasalan sidosryhmätapaamisessa, jossa saman pöydän ääreen kokoontui edustajia koko lampaanlihan tuotantoketjusta joko livenä tai etäyhteyksien välityksellä. Hanketulosten lisäksi tapaamisessa kuultiin katsaus lampaanlihan tuotannon […]

Korkeakouluviikko 2023: havaintoja biotaloudesta

Keski-Suomen korkeakouluviikkoa vietettiin 17.4.-21.4.2023. Jyväskylän ammattikorkeakoulun lisäksi kursseja lukiolaisille tarjosivat Jyväskylän yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. Korkeakouluviikko antaa lukiolaisille esimakua siitä, millaista opiskelu on korkeakoulussa ja auttaa mahdollisesti löytämään lukion jälkeisen opiskelualan. Biotalousinstituutissa esiteltiin agrologin opiskeluja Havaintoja biotaloudesta -kurssin siivin. Jokaisena päivänä käytiin läpi uutta biotalouden alaa. Suurin osa kurssin opiskelijoista tiesi agrologin olevan luonnonvara-alan asiantuntija. […]