Sosiaalisista verkostoista ja yhteisöllisyydestä lähiruoalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Toukokuussa järjestetyn kuluttajaverkkokeskustelun perusteella lähiruoka edustaa ja edesauttaa yhteistä tekemistä tai yhteistä intressiä, sujuvaa toimintaa, tekemisen iloa ja me-henkeä. Tulos ilahduttaa, sillä mm. Hjerppen (2005) määritelmän mukaan sosiaalinen pääoma tarkoittaa nimenomaan ihmisten kykyä toimia yhdessä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Selvästi tärkeimmäksi lähiruoan ostoperusteeksi viikon kestäneissä keskusteluissa nousi reiluus; tuotto ja tuki tuottajalle. Myös laatu ja tuoreus…

Jatka lukemista

Joukkorahoitusta kylähankkeisiin

Tuntuuko joukkorahoitus kaukaiselta asialta? Eipä vainkaan! Sinulla on luultavasti jo kokemusta siitä. Osakekauppa on joukkorahoitusta. Arpajaiset ovat joukkorahoitusta. Sotaveteraani- tai lastensairaalakeräykset ovat joukkorahoitusta. Kun Pylkön Ääni ja Yrittävä keräsivät sponsorirahaa Pylkönmäen frisbeegolfradan rakentamiseen, se oli joukkorahoitusta. Kun Konginkankaan kyläyhdistys halusi tilata tuotannosta poistuneen Konginkangas-rintaneulan Kalevala-korulta ja keräsi sitovia ennakkotilauksia, se oli joukkorahoitusta. Kyläläisten talkootyö kylätalon…

Jatka lukemista

JAMK markkinoinnin asiantuntija Heidi Neuvonen

Turbinaattorissa käynnistyy uuden lukukauden alkaessa haastatteluista koostuva juttusarja, jossa esitellään Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoiminta ja palvelut -yksikön asiantuntijoita. Sarjassa esiintyvät haastateltavat ovat tutkimus- ja kehitystyössä aktiivisesti mukana olevia lehtoreita, joita yhdistää edelläkävijyys TKI-työssä ja sen integroimisessa opetukseen. Ensimmäisenä esittelyssä on International Business -koulutusohjelman lehtori Heidi Neuvonen, jonka vastuualueita ovat markkinointi, markkinointitutkimus ja -viestintä sekä High tech markkinointi. Hän on tuonut asiantuntijuuttaan yritysyhteistyöhön…

Jatka lukemista

Miten mitata markkinointia?

Vanhan sanonnan mukaan ”puolet markkinoinnista on turhaa – en vain tiedä kumpi puoli.” Perinteisessä markkinoinnissa tässä saattoikin olla vinha perä, mutta markkinoinnin siirtyessä enenevässä määrin digitaalisiin kanaviin voidaan paremmin seurata millaisia tuloksia toimenpiteet tuottavat.

Jatka lukemista

Koulutusta: sosiaalinen media markkinoinnissa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa tarjoaa kustannustehokkaan ja brändiä rakentavan mahdollisuuden tavoittaa asiakkaita henkilökohtaisella tasolla. Torstaina 31.1.  tarjolla  vahva kattaus sosiaalisen median osaamista. Tästä DimarK–koulutuksesta saat tietoa markkinoinnista sosiaalisessa mediassa ja siitä mikä toimii ja mikä ei. Koulutus antaa myös tietoa ajankohtaisista ja nousevista digitaalisista ilmiöistä.

Jatka lukemista

Digitaalisella asiakkuusmarkkinoinnilla tehoa myyntiin ja markkinointiin

Miten keskustella oikein digitaalisissa kanavissa omien asiakkaiden kanssa? Miten tavoittaa uusia asiakkaita digikeinoin? Asiakkuusmarkkinointi tarjoaa vastauksia näihin kysymyksiin. Se tähtää uusien asiakkaiden hankkimiseen ja erityisesti olemassa olevien asiakkuuksien vaalimiseen ja arvon kasvattamiseen. Yhä voimistuva digitaalisuus tuo tähän omat haasteensa ja mahdollisuutensa. Digimaailma tarjoaa monikanavaisuuden mahdollisuudet, mutta niiden hyödyntäminen edellyttää että asiakasta ymmärretään. Asiakasta ei pitäisi nähdä…

Jatka lukemista

Yritysten digimarkkinointi vielä vaisua

Keskisuomalaisten pk-yritysten digitaalisen markkinoinnin käyttöä on nyt tutkittu ensimmäisen kerran. DimarK – hankkeessa tehtiin kyselytutkimus keskisuomalaisten yritysten digitaalisen markkinointiviestinnän tilasta. Syyskuussa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa toteutetulla tutkimuksella selvitettiin yritysten digitaali­sen markkinoinnin hyödyntämistä, nykytilaa ja asetettuja tavoitteita sekä eri digitaalisten kanavien käyttöä ja yritysten tulevaisuuden näkemyksiä niiden hyödyntämisestä osana omaa liiketoimintaa. Kyselyyn vastasi 467 keskisuomalaista pk-yritystä, joista…

Jatka lukemista

Google Jyväskylässä!

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun yhteinen DimarK –hanke järjestää jälleen yhdessä pk-yrityksille suunnatun puolen päivän tehokoulutuksen digitaalisesta markkinointiviestinnästä. Koulutuksessa keskitytään näkyvyyden saamiseen netissä hakukoneoptimoinnin ja verkkomainonnan avulla. Koulutuksen tarkoitus on antaa yritykselle valmiuksia arvioida milloin kannattaa optimoida ja milloin ostaa sekä tuoda esille erilaisista onnistuneita esimerkkejä verkkomainonnan kampanjoista. Kouluttajina alan todelliset asiantuntijat, mm. suoraan…

Jatka lukemista

Yhteenveto DimarK -koulutuksesta Kotipesä kuntoon

DimarK koulutuspolku on nyt pyörähtänyt toden teolla käyntiin ja ensimmäinen koulutus pidetty. Koulutus käsitteli digimarkkinointia lähinnä yrityksen oman kotipesän eli nettisivujen suhteen. Ensimmäisen DimarK koulutuksen puhujat nostivat jokainen esiin yhden asian ylitse muiden omissa esityksissään: Sisältö. Yrityksen menestymisen digikanavissa ratkaisee hyvä sisältö. Koulutuksen ensimmäisen puheenvuoron piti Heikki Karjaluoto Jyväskylän yliopistosta aiheena Mitä digitaalinen media vaatii…

Jatka lukemista

Digitaalisen markkinointiviestinnän koulutusta yrityksille

JAMK ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu toteuttavat yhdessä digimarkkinoinnin koulutuspolun keskisuomalaisille pk-yrityksille. Ensimmäinen koulutuksista järjestetään torstaina 13.9.12 teemalla Kotipesä kuntoon ja siinä keskitytään digitaalisuuden vaatimuksiin ja yrityksien omien verkkosivujen parantamiseen. Koulutus antaa vinkkejä ja inspiraatiota verkkotekstien tuottamiseen ja entistä paremman verkkosivun luomiseen sekä tuo esiin case-esimerkkejä hyvistä toteutuksista. Koulutukset kuuluvat Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamaan ja JAMK:n hallinnoimaan…

Jatka lukemista