Yritysten digimarkkinointi vielä vaisua

Keskisuomalaisten pk-yritysten digitaalisen markkinoinnin käyttöä on nyt tutkittu ensimmäisen kerran. DimarK – hankkeessa tehtiin kyselytutkimus keskisuomalaisten yritysten digitaalisen markkinointiviestinnän tilasta. Syyskuussa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa toteutetulla tutkimuksella selvitettiin yritysten digitaali­sen markkinoinnin hyödyntämistä, nykytilaa ja asetettuja tavoitteita sekä eri digitaalisten kanavien käyttöä ja yritysten tulevaisuuden näkemyksiä niiden hyödyntämisestä osana omaa liiketoimintaa. Kyselyyn vastasi 467 keskisuomalaista pk-yritystä, joista noin kolme neljäsosaa edustaa 1-5 henkilön yrityksiä.

Tulosten mukaan yli 60 % vastaajista hyödyntää digitaalista markkinointia huonosti. Harvempi kuin joka kymmenes kertoo hyödyntävänsä digitaalisia kanavia markkinoinnissaan hyvin tai erittäin hyvin. Yritysten panostukset digitaaliseen markkinointiin vaihtelevat suuresti. Kolmasosalla panostukset ovat alle 5 % markkinointibudjeteista, toisaalta lähes neljäsosa vastaajista allokoi digitaalisiin kanaviin yli 41 % markkinointibudjeteistaan.

Digitaalisen markkinoinnin tärkeimmät käytön syyt ovat viestin nopea perille saaminen, kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymisen muuttuminen sekä kustannustekijät eli säästöjen etsiminen. Digitaalisen markkinoinnin kanavista aktiivisimmin käytetään yrityksen omaa verkkopalvelua, hakukoneoptimointia ja yrityksen ulkopuolisia yhteisöjä sekä sosiaalista mediaa. Tärkeimmät tavoitteet ovat myynnin lisääminen, viestinnän tehostaminen ja palvelun parantaminen. Keskisuomalaiset yritykset tulevat digitalisoitumisen seurauksena korvaamaan perinteisten medioiden käyttöä digitaalisilla kanavilla seuraavan vuoden kuluessa erityisesti esitteiden ja katalogien, lehtimainonnan ja kirjepostin osalta.

Tutkimus toteutettiin DimarK -hankkeessa (Digitaalinen markkinointiviestintä pk-yrityksissä). DimarK on Keski-Suomen ELY-keskuksen ja EU:n osarahoittama koulutushanke, jonka toteutuksesta vastaavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Tutkimusraportti on ladattavissa DimarKin nettisivuilta .

Jätä kommentti