JAMK markkinoinnin asiantuntija Heidi Neuvonen

Turbinaattorissa käynnistyy uuden lukukauden alkaessa haastatteluista koostuva juttusarja, jossa esitellään Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoiminta ja palvelut -yksikön asiantuntijoita. Sarjassa esiintyvät haastateltavat ovat tutkimus- ja kehitystyössä aktiivisesti mukana olevia lehtoreita, joita yhdistää edelläkävijyys TKI-työssä ja sen integroimisessa opetukseen.

Ensimmäisenä esittelyssä on International Business -koulutusohjelman lehtori Heidi Neuvonen, jonka vastuualueita ovat markkinointi, markkinointitutkimus ja -viestintä sekä High tech markkinointi. Hän on tuonut asiantuntijuuttaan yritysyhteistyöhön sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Mikä tutkimus-, kehittämis- tai innovaatioprojektisi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on mielestäsi ollut onnistunein ja miksi?

– Brändin kehittämiseen teknologiayrityksissä liittyvät projektit. Voin tuoda omaa osaamistani ja työkokemusta yrityksiin, joiden substanssiosaaminen ei ole markkinoinnissa.

Mikä on mieleenpainuvin opiskelijakeissisi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä?

– Kansainväliset markkinatutkimukset, joissa tutkimuksen tekevä opiskelija on ao. maan kansalainen. Tiedonkeruuvaiheessa opiskelijan natiivitaustasta on monenlaista hyötyä. Tässä muutama esimerkki kulttuuri- ja kielitaitoon liittyvistä hyödyistä:  Opiskelija tuntee maan käytänteet ja osaa ottaa suoraan oikeaan tahoon yhteyttä (esimerkiksi julkiset palvelut). Monissa maissa luotetaan enemmän oman maan kansalaiseen ja kynnys vastata kysymyksiin alenee (esimerkiksi venäläisessä kulttuurissa henkilön tausta vaikuttaa luottamuksen syntyyn). Natiivikielitaito on tärkeä, sillä nettisivuilla ja muissa tiedon lähteissä on runsaammin tietoja oman maan kielellä. Usein opiskelija voi myös hyödyntää omia verkostojaan, kuten sukulaisiaan tai vanhempiaan, jotka työskentelevät liike-elämässä.

Kuvassa oikealla C2 SmartLight Oy:n Petri Laitinen (alh.), Rita Kattilakoski (vas.) ja Grega Kurent (ylh.). JAMKin kansainväliset opiskelijat auttoivat C2 SmartLight Oy:tä uusien markkinoiden selvitystyössä asiantuntija Heidi Neuvosen johdolla. (Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakaslehti 1/13)

Mikä sytyttää luovuutesi tai saa sinut innostumaan?

– Sellaiset haasteet, joiden ratkaisemisessa koen olevani hyödyksi. Että voin aidosti auttaa yritystä kehittämään liiketoimintaansa.

Millaisena näet Jyväskylän ammattikorkeakoulun yritysyhteistyön tulevaisuuden?

– Uskon, että vaikka olemme jo tehneet paljon yhteistyötä yritysten kanssa, niin parhaimmat vuodet ovat vielä edessä. Yhteistyön laatua ja tuloksellisuutta voidaan parantaa pitkäjänteisellä yhteistyöllä ja keskittymällä Ammattikorkeakoulun ydinosaamisalueisiin.

Jätä kommentti