Yhteenveto DimarK -koulutuksesta Kotipesä kuntoon

DimarK koulutuspolku on nyt pyörähtänyt toden teolla käyntiin ja ensimmäinen koulutus pidetty. Koulutus käsitteli digimarkkinointia lähinnä yrityksen oman kotipesän eli nettisivujen suhteen.

Koulutus alkamassa

Ensimmäisen DimarK koulutuksen puhujat nostivat jokainen esiin yhden asian ylitse muiden omissa esityksissään: Sisältö. Yrityksen menestymisen digikanavissa ratkaisee hyvä sisältö.

Koulutuksen ensimmäisen puheenvuoron piti Heikki Karjaluoto Jyväskylän yliopistosta aiheena Mitä digitaalinen media vaatii pk-yritykseltä. Heikki kävi läpi markkinoinnin muutosta transaktiokeskeisestä markkinoinnista asiakkuuksien hallintaan. Vuorovaikutteisuus on tärkeää juuri nyt. Vuorovaikutteinen markkinointi alkaa asiakkaan kuuntelemisesta, yrityksen osallistumisesta ja asiakkaan tarpeisiin reagoimisesta. Myös suostuttelu, tuotteiden ja palveluiden arviointi sekä mobiilius korostuvat. Markkinointi on muuttunut ns. push tyylisestä viestinnästä enemmän pull-tyyliseen houkuttelumarkkinointiin. Tärkeää on siis tuottaa sosiaaliseen mediaan hyvää sisältöä jolla houkutellaan asiakkaita ja hankitaan liidejä ja tehdään lisämyyntiä. Monella pk-yrityksellä ongelmaksi muodostuu kuitenkin sisällöntuotanto. Pk-yritykset eivät koe pystyvänsä tuottamaan sisältöä. Puheenvuorossaan Heikki myös valotti hieman keskisuomalaiselle pk-yrityksille tehdyn digibarometrin tuloksia ja kertoi että alueen pk-yrityksillä on paljon petrattavaa digitaalisessa markkinoinnissa.

Toisena esiintyi Tuija Riekkinen Valve Branding Oy:stä aiheenaan Kotisivut kuntoon – mihin kannattaa panostaa, missä voi pihistää. Tuija korosti puheenvuorossaan asiakaslähtöisyyttä nettisivujen suunnittelussa – pitää huomioida asiakkaiden sekä kaikkien ostopäätökseen vaikuttavien roolit ja motivaatiot. Nettisivuissa Tuija kehotti panostamaan suunnitteluun ja sisältöön ja sitten vasta tekniseen toteutukseen. Sisältö ohjaa kävijää ja on avainasemassa myös hakukonenäkyvyyden saamisessa. Hyvän sisällön saamiseksi kannattaa harkita ammattilaisen (toimittajan) palkkaamista.

Kolmantena lavalle astui Ilona Hiila Vapa Media Oy:stä otsikolla Sisältöstrategia luo strategisen otteen verkkoon. Yrityksen tuottamalla sisällöllä voidaan ohjata sitä miten yritys näyttäytyy verkossa – mihin keskusteluihin se asemoituu. Hyvä sisältö kiinnostaa aidosti asiakkaita, on ajankohtaista, ei ”mainosmaista” ja antaa asiakkaille jotain merkityksellistä.

Asiakas on siis opittava tuntemaan jotta hyvää sisältöä voidaan tuottaa. Pitää siis tutkia mikä asiakkaita oikeasti kiinnostaa, eikä vain tyytyä tekemään olettamuksia. Sisältöjä suunniteltaessa on myös hyvä miettiä laajemmin ajan henkeä – mihin laajempaan ilmiöön yrityksemme liittyy, mihin laajaan keskusteluun yrityksemme haluaa ottaa kantaa. Kaiken kaikkiaan on tehtävä sisältöstrategia siitä, mitä tuotetaan, missä medioissa, mitkä ovat aiheet ja millä resursseilla jne.

DimarK koulutukset sisältävät myös case-osuuden, jonka aloitti Päivi Talonen Elematic Oy:stä aiheenaan Näin Elematic tuottaa ja kehittää verkkosisältöään. Elematic tuottaa aktiivisesti sisältöä omiin verkkomedioihinsa. Asiakaslähtöisyys, asiakkaan ymmärtäminen ja ennen kaikkea asiakkaan uskominen ovat Elematicin sisällön tuotannon ja suunnittelun keskiössä. Tärkeää on tutkia asiakkaiden tarpeita ja mieltymyksiä mutta vielä tärkeämpää on uskoa asiakasta ja toimia asiakkaan mieltymysten mukaan. Myös kotiläksyt on tehtävä hyvin, tavoitteet viestinnälle pitää määritellä, pitää tunnistaa eri kohderyhmät ja niiden tarpeet – sitten vasta suunnitella tekninen puoli. Yrityksen on hyvä kirkastaa itselleen se, mitä yritys haluaa tehdä tunnetuksi, yritystään vai tuotettaan. Sisältö on myös hyvä suunnitella siten, että sitä voidaan hyödyntää monissa eri medioissa. Tärkeää on tehdä hyvä suunnitelma joka auttaa toimimaan systemaattisesti.

Päivän viimeisenä puhujana oli B2C Casena Eeva Rahikka Fazerilta otsikolla Fazerin digiherkut. Verkkoviestinnässään Fazer luottaa vahvasti strategiaansa. Strategia tuo toiminnalle selkeän suunnan ja ohjaa valintoja liittyen käytettyihin medioihin ja valittuihin teemoihin. Vaikka Fazer on suuri yritys, joutuu myös se välillä heittäytymään ja kokeilemaan. Yrityksen on myös oltava rohkea ja uskallettava kokeilla uusia erilaisia digitaalisia ratkaisuja, toki pitää ensin miettiä onko resursseja ja onko tästä hyötyä yritykselle. Toiset ratkaisut toimivat – toiset eivät, pitää olla siis rohkeutta epäonnistua. Eeva korosti myös sitä, että tärkeää on olla siellä missä asiakaskin.

Fazerillakin verkkoviestinnän keskiössä ovat sisällöt. On tunnistettava teemoja jotka ovat asiakkaille tärkeitä ja mietittävä, sopisiko teema myös Fazerille viestittäväksi. Tärkeää on siis mennä teemat edellä, ei niinkään yritys edellä.

Siinäpä tiivistelmä ensimmäisestä DimarK koulutuksesta. Koulutuspäivän annin voisi kiteyttää lyhyesti näin: Tee verkkoviestinnän suunnitelma, tutki asiakastasi & ajan henkeä sekä panosta sisältöön.

DimarK koulutuspolku tarjoaa pk-yrityksille täsmäiskuina digimarkkinoinnin koulutuksia. Toimintatapamme on ketterä & joustava ja haluamme innostaa yrityksiä miettimään luovasti uusia ratkaisuja markkinointiin.

Seuraavan DimarK -koulutuksen  aiheena 25.10.12 on miten saada näkyvyyttä digitaalisessa mediassa. Saamme puhujan mm. Googlelta joten kuulijat saavat tilaisuuden kysyä Googlelta livenä mm. hakukoneoptimointiin ja –mainontaan liittyviä asioita. Katso lisää www.dimark.fi Tervetuloa mukaan!

Yhteenvedon kirjasivat Liinamaaria Hakola JAMK:sta & Heini Lipiäinen JYU:sta

Jätä kommentti