Koulutusneuvonta Kymiedun syntymisen ja juurtumisen tarina

Opin Ovi Kymi -projekti päättyy tämän vuoden lopussa. Syksyllä 2008 aloittanut projekti on saavuttanut tavoitteensa erinomaisesti, ja sen puitteissa luotu Koulutusneuvonta Kymiedu tuottaa verkko-, puhelin-, sähköposti- ja neuvontapistepalvelua alueella. Lisäksi projektissa viimeistellään mm. palvelukäsikirjaa ja tuotekortteja. Syksy 2008. Maakunnallinen Opin Ovi Kymi -verkostoprojekti on samana keväänä saanut rahoituspäätöksen. Projektissa on tavoitteena luoda yhteinen, alueellinen, verkostona…

Jatka lukemista

EDU-vuxenin loppuseminaarissa kansainvälisiä vieraita

Suomenruotsalaisilla alueilla vaikuttanut EDU-vuxen-projekti sai näyttävän päätöksen kaksipäiväisessä loppuseminaarissa, jonka puhujavieraisiin kuului paitsi projektin omaa väkeä, myös ohjauksen alan asiantuntijoita Ruotsia, Tanskaa ja Irlantia myöten. Malmön kaupungin ohjauskeskuksen johtaja Anette Stoltz esitteli Malmön ohjauskeskusmallia, Irlannin kansallisen ohjauskeskuksen tiedottaja Shivaun Gallagher puolestaan valotti ohjauksen tilannetta Irlannissa. Aarhusin yliopiston apulaisprofessori ja ohjausalan asiantuntija Peter Plant pohti projektituotosten…

Jatka lukemista

Asiaa syrjäytymisestä ”Bongaa putoava – tunnista tuen tarve” -seminaarissa

Osaava ohjaus -projekti eli Keskuspuiston Ammattiopisto, Erilaisten oppijoiden liitto, Kuntoutus Orton, Kriminaalihuollon tukisäätiö sekä Mielenterveyden keskusliitto järjestivät ”Bongaa putoava – tunnista tuen tarve!” -seminaarin Helsingissä 22.11.2012. Ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville ammattilaisille suunnatussa seminaarissa käsiteltiin syrjäytymistä muun muassa riskitekijöiden, tunnistamisen ja tuen antamisen kautta. Päivässä esiteltiin myös Osaava ohjaus -projektissa saatuja kokemuksia osaamisen vaihdosta erilaisten toimijoiden…

Jatka lukemista

Internationella gäster på avslutningsseminariet EDU-vuxen

EDU-vuxenprojektet som verkat i finlandssvenska områden fick en vacker avslutning under det två dagar långa avslutningsseminariet, där projektets eget folk och experter inom vägledningsbranschen från Finland, Sverige, Danmark och Irland talade. Anette Stoltz, chef för Malmö stads Vägledningscentrum, presenterade Malmös vägledningsmodell. Shivaun Gallagher, talesman för Irlands nationella vägledningscentral, kastade ljus över vägledningssituationen på Irland. Peter…

Jatka lukemista

Hur utbildningsrådgivningen Kymiedu föddes och slog rot

Opin Ovi Kymi-projektet avslutades i början av detta år. Projektet som startade hösten 2008 har uppnått sitt mål förträffligt. Utbildningsrådgivningen Kymiedu som skapades inom ramarna för projektet erbjuder rådgivning via Internet, telefon, e-post och informationspunkter i omårdet. Dessutom färdigställs bland annat en servicehandbok och produktkort. Projektet hade som mål att skapa en gemensam, regional, nätverksbaserad…

Jatka lukemista

Om marginalisering i ”Bongaa putoava – tunnista tuen tarve”-seminariet

Osaava ohjaus-projektet eller Centralparkens Yrkesinstitut, Erilaisten oppijoiden liitto, Orton rehabilitering, Kriminaalihuollon tukisäätiö samt Centralförbundet för Mental Hälsa rf organiserade ”Bongaa putoava – tunnista tuen tarve”-seminariet i Helsingfors den 22 november 2012. I seminariet som riktade sig till experter inom väglednings- och rådgivningsarbete behandlades marginalisering från olika synvinklar. Under dagen presenterades också de erfarenheter av kunskapsutbyte…

Jatka lukemista