Category Archives: Uutiskirje 09/2013

Kuka lukee Opin oven verkkosivuja?

Header_9_2013_matala

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ylläpitää verkossa monta eri sivustoa Opin ovi -projektien työn ja hyvien tulosten esittelemiseksi. Vaan kuka näitä sivustoja verkossa seuraa? Me otimme selvää.

Opinovi.fi-sivustoa luetaan oppilaitoksissa

Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari toi Opinovi.fi-sivustolle uusia kävijöitä.

Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari toi Opinovi.fi-sivustolle uusia kävijöitä.

Opinovi.fi-sivustolla on käyty tänä vuonna yhteensä 24 725 kertaa. Kun tästä vähennetään samojen ihmisten useammat käynnit sivustolla, kävijöitä on kertynyt vuoden aikana 16 303.

Nämä vierailijat voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen perusteella, mitä verkkoa he sivuston selailuun käyttävät. Noin 30 % kävijöistä tulee oppilaitosten verkon kautta – suurimpina yksittäisinä oppilaitoksina Jyväskylän ammattikorkeakoulu (1 850 kävijää vuoden aikana) ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu (480 kävijää). Noin 10 % sivuston lukijoista tulee valtion virastojen verkosta, suurimpana yksittäisenä verkontarjoajana valtiokonttori (1 937 kävijää).

Read More »

KE-TU-projekti tukenut opiskelijoiden tutkintojen loppuunsaattamista

Header_9_2013_matala

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa käynnistyi 1.4.2011 KE-TU (KEskeytynyt opiskelu TUtkinnoksi) -projekti, jonka tavoitteena oli kehittää yliopistolle toimintamalli tukemaan opiskelijoiden valmistumista ja opiskelunsa keskeyttäneiden opiskelijoiden tutkintojen loppuun saattamista. Aiempina vuosina opiskelijoilta tulleiden kyselyiden perusteella projektille oli tarve. Kesken jääneet opinnot painoivat kysyjien mieltä ja tulivat aika ajoin esille mm. työuralla tapahtuvien muutosten myötä. Kyselyiden lisäksi projektin valmisteluvaiheessa haluttiin selvittää laajemmin yliopiston tasolla kuinka paljon tällaisia vastaavassa tilanteessa olevia opiskelijoita maailmalla oli.

Read More »

Opin ovi -klinikalla ennakoitiin tulevaisuuden ohjausta

Header_9_2013_matala

Viime viikon Opin ovi -klinikka keräsi reilut parikymmentä ihmistä Tampereelle kuuntelemaan asiaa ennakoinnista. Koulutuspäällikkö, Get a Life -hankkeen projektikoordinaattori Leena Jokinen Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta puhui tulevaisuusohjauksesta – ja toisaalta ohjauksen tulevaisuudesta.

Leena Jokinen

Koulutuspäällikkö Leena Jokinen Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta puhui klinikalla tulevaisuuden ohjauksesta.

Jokisen mukaan tulevaisuus tulee olemaan asiakas- ja kuluttajalähtöisempi. Työnteossa korostuvat palveluvaltaisuus ja yhteistyön merkitys. Ohjausta tarvitaan tulevaisuudessa erityisesti silloin, kun rakennetaan merkityksellistä kokonaisuutta yksilön sisäisen ja ulkoisen maailman kakofonisista viesteistä.

”Ohjaustyössä emme voi sanoa ohjattavalle mitään varmaa tulevaisuuden suhteen, koska tulevaisuus on jatkuvasti muutoksenalainen. Tulevaisuusajattelussa tiedämme ehkä jotakin, mutta kokonaisuudet jäävät erinäisten muutostekijöiden vuoksi epäselviksi.”

Tulevaisuusajattelu on Jokisen mukaan asioiden kuvittelua laajemmin.

”Sen sijaan, että pohdittaisiin ohjattavan seuraavia askelia, tulevaisuusajattelussa avataan mahdollisten seurausten kirjoa laajemmin. Mitä kaikkea tulevaisuus voi tarkoittaa yksittäiselle ihmiselle?”

Read More »

Elinikäisen ohjauksen linjauksia – TNO-asiantuntijoiden tapaaminen Salmiassa 4.-5.11.2013

Header_9_2013_matala

TNO-asiantuntijat kokoontuivat Salmiaan 4.-5.11.

TNO-asiantuntijat kokoontuivat Salmiaan 4.-5.11.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia sekä LAITURI-projekti kutsuivat alueelliset TNO-asiantuntijat toiselle koulutusjaksolle jatkamaan alueellisten ELO-ryhmien toiminnan suunnittelua yhdessä. Kaikki ELY-keskukset ja kaksitoista TE-toimistoa olivat edustettuina. Päivien ohjelmassa käytiin läpi eurooppalaisia ja kansallisia näkymiä, ELO-toiminnan vaiheita eri alueilla sekä ELO-verkostotyön tukitoimia ja suuntautumista tulevaan. Päivien aikana tarkasteltiin myös sitä, mikä on juuri nyt ajankohtaista ja tärkeää alueellisessa ELO-toiminnassa kansallisten strategisten linjausten näkökulmasta.

Read More »

Opin ovi Uudenmaan ELY-keskus tutkimusmatkalla Berliinin koulutusmessuilla

Header_9_2013_matala

Uudenmaan ELY-keskuksen oman tuotannon hankkeiden Opin Ovi- ja UusiTaito -projektien päälliköt tutustuivat Berliinin koulutusmessuille 17.10.2013. Matkan tavoitteena oli tutustua koulutusmessujen antiin ja toimintamalliin. Tavoitteena oli myös mahdollisuuksien mukaan tutustua paikalliseen TE-toimistoon eli Jobcenteriin.

Messujen teemana tulevaisuuden osaaminen

Koulutusesittelijöitä Berliinin koulutusmessuilla

Koulutusesittelijöitä Berliinin koulutusmessuilla

Marktplatz Bildung Berlin on muodostunut vakiintuneeksi tapahtumaksi Berliinissä. Messut tarjoavat tietoa koulutuksesta, harjoittelusta, elinikäisestä oppimisesta, tietokoneperusteisesta oppimisesta ja yleensä eri taitojen kehittämisestä. Messut toimivat tiedon- ja taidonvaihdon foorumina mm. teollisuudelle. Ne tarjoavat yrityksille mahdollisuuden esitellä niissä tehtävää työtä suurelle yleisölle. Koulutusmessut järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Edellisillä koulutusmessuilla maaliskuussa 2013 oli kävijöitä noin 3000.

Read More »

Vem läser Läroportens webbsidor?

Header_9_2013_matala

Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari toi Opinovi.fi-sivustolle uusia kävijöitä.

Opinovi.fi-sidorna har sammanlagt haft 24 725 besökare i år.

Koordinationsprojektet för vuxenhandledningen upprätthåller flera olika sidor på nätet där de presenterar Läroport-projektens arbete och fina resultat. Vem följer dessa sidor på nätet?

Opinovi.fi-sidorna har sammanlagt haft 24 725 besökare i år. Om man räknar bort upprepade besök av samma människor, uppgår antalet besökare till 16 303 under årets lopp.

Dessa besökare kan delas upp i tre grupper på basen av vilket nätverk de använder då de surfar på sidorna. Ungefär 30 % av besökarna kommer via läroanstalternas eller kommunernas nätverk – de största enskilda läroanstalterna är yrkeshögskolan i Jyväskylä (1 850 besökare under året) och yrkeshögskolan i Rovaniemi (480 besökare). Ungefär 10 % av webbsidans läsare kommer via de statliga ämbetsverkens nätverk, största enskilda nätverket står statskontoret för (1 937 besökare).

Antalet besökare på webbsidan var högre än vanligt i början av hösten, eftersom man då hade en effektiv marknadsföring av Livslång handledning i Finland -seminariet.

Read More »