Category Archives: Uutiskirje 10/2013

STUDIO-veturi saapuu asemalle 31.12.2013 klo 24.00

Header_10_2013_matala

Studio-projekti on tehnyt tehtävänsä. Lainatakseni Elinikäinen oppiminen Suomessa 2013 -seminaarissa esittämämme Pecha Kucha -esityksen nimeä, STUDIO-projekti on todellakin ollut veturi, joka on kiitänyt ympäri Suomea vuosien 2008 – 2013 aikana. Veturiin on kiinnitetty koulutusvaunu toisensa perään. Kaikkiaan vaunuja, koulutuksia, on ollut 95. Matkustajia on vaunuissa ollut noin 1500, joten melkoinen määrä osaamista on tietojen ja taitojen muodossa viety erilaisille työpaikoille.

STUDIO-projektin veturinaiset Anita Eskola-Kronqvist ja Elisa Tuominen.

STUDIO-projektin veturinaiset Anita Eskola-Kronqvist ja Elisa Tuominen.

Määrällisesti eniten toteutettiin aikuisopettajana kehittyminen – pedagoginen ohjausosaaminen -kokonaisuuteen liittyviä koulutuksia. Hyvänä kakkosena tulivat sosiaalisen median koulutukset, henkilökohtaistamiseen liittyvät koulutukset sekä työelämäosaamiseen ja työelämätaitojen lisääntymiseen liittyvät koulutukset. Koulutusten aikana pilotoitiin ja kehitettiin uusia koulutusmalleja ja -käytänteitä. Nämä kaikki on esitelty Meidän Helmet- ja Meidän Helmet II -julkaisuissa. Kumpikin on ladattavissa e-julkaisuna www.opinovi.fi/julkaisut. Jatkossa koulutusmalleja ja -käytänteitä tullaan käyttämään projektin kaikkien viiden osatoteuttajan (HAMK/Aokk, Arcada, HAAGA-HELIA/ Aokk, JAMK/Aokk ja OAMK/Amok,) täydennyskoulutuksissa. Niitä tullaan myös kehittämään edelleen.

Read More »

Tekemällä oppii -projekti tukenut vankien kouluttautumista

Header_10_2013_matala

Vankien koulutukseen hakeutumista edistänyt Tekemällä oppii -projekti päättyy vuoden loppuun. Projektia toteuttivat yhteistyössä Kiipulan ammattiopisto ja Ammattiopisto Tavastia. Projektin aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä Vanajan vankilan, Metsähallituksen, Hämeenlinnan kaupungin ja Museoviraston vankityötä ohjaavien henkilöiden kanssa.

Projektin lähtökohtana oli ajatus siitä, että vankien koulutukseen hakeutumista voidaan edistää ammattitaitoisella ja oikein ajoitetulla ohjauksella. Vankien mahdollisuuksia opiskella jo vankeusaikana taas pystytään laajentamaan opinnollistamalla vankien työtoimintaa. Projektin kohderyhmäksi määriteltiin vankia ohjaavat henkilöt eri organisaatioissa aina vankiloista oppilaitoksiin, työhallintoon ja yrityksiin.

Read More »

Avaimet mukaan! Satakunnan Opin Ovi päättyy

Header_10_2013_matala

Satakunnan Opin Oven ovet avattiin 1.8.2009. Projektia koordinoi 31.12.2012 saakka Porin kaupunki, Satakunnan oppisopimuskeskus. Koordinointivastuu siirtyi Länsirannikon Koulutus Oy WinNovalle 1.1.2013 alkaen. Projektia toteutettiin yhteistyössä Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymän kanssa. Osarahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto ja Satakunnan ELY-keskus.

Yhteistä toimintatapaa etsimässä

Satakunnan Opin Oven projektitoimijat (vasemmalta ylänurkasta): Anu Hellesuo, Elina Harju-Vahekoski, Liisa Sarasoja ja Ulla-Maija Heino.

Satakunnan Opin Oven projektitoimijat (vasemmalta ylänurkasta): Anu Hellesuo, Elina Harju-Vahekoski, Liisa Sarasoja ja Ulla-Maija Heino.

Alussa meillä oli ongelma. Aikuisohjaukselle ei ollut yhteisiä toimintatapoja ja ohjaustoiminta oli hajanaista. Ohjaajilla ei ollut riittävästi tietoa muiden tarjoamista ohjauspalveluista. Opiskelusta kiinnostunut aikuinen ei tiennyt mistä ohjausta saa ja usein ohjaus olikin sitä, että ohjattiin henkilöltä toiselle tai ovelta ovelle. Tätä lukkoa avaamaan Opin Ovi lähti edistämään toimijoiden verkostoitumista ja kehittämään aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.

Satakunnan Opin Oven toiminta alkoi verkoston kokoamisella. Alkuvaiheessa perustettiin asiantuntijafoorumi, joka koostui eri tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita tarjoavien organisaatioiden edustajista. Pääasiassa edustettuina olivat koulutuksen järjestäjät mutta mukana oli myös toimijoita mm. te-toimistosta, työttömien yhdistyksistä ja ammattiliitoista. Tätä verkostoa vahvistettiin koko projektin ajan.

Read More »

Satakunta, OpinVerkko ja ennakointi esillä Opin ovi -kanavan videoissa ja podcasteissa

Header_10_2013_matala

Opin ovi kanavan uusissa videoissa ja podcasteissa esitellään Satakunnan Opin ovea ja Elo-yhteistyötä, ohjauksen ennakointia sekä OpinVerkkoa ja työelämän koulutusneuvojia.

Satakunnan Opin Oven projektipäällikkö Ulla-Maija Heino kertoo projektin esittelyvideossa projektin lähtökohdista, tavoitteista ja tuloksista.

“Projektin myötä meillä on alueellinen aikuisten TNO-palveluiden strategia, jonka ydinajatusta on levitetty kentälle. Olemme koonneet ohjausverkoston, jota on toiminnan edessä aina vain vahvistettu. Lisäksi olemme tehneet Sataovi.fi-sivuston, johon on kerätty maakunnan ohjauspalveluiden toimijat sekä heidän tarjontansa”, hän sanoo.

Read More »

STUDIO-loket anländer till stationen 31.12.2013 kl. 24.00

Header_10_2013_matala

Anita Eskola-Kronqvist och Elisa Tuominen.

Anita Eskola-Kronqvist och Elisa Tuominen.

Studio-projektet har gjort sitt. För att låna namnet på föreställningen Pecha Kucha, som vi uppträdde med under Livslångt lärande i Finland-seminariet, har STUDIO-projektet verkligen varit en dragare, som har ilat runt i Finland under åren 2008-2013. Den ena utbildningsvagnen efter den andra har kopplats till loket. Sammanlagt har det funnits 95 vagnar, utbildningar. Ungefär 1500 resenärer har rest med vagnarna, så en rätt så stor mängd kunnande, i form av kunskap och färdigheter, har följt med till olika arbetsplatser.

Kvantitativt förverkligades flest utbildningar inom helheten att utvecklas som vuxenutbildare – pedagogiskt ledningskunnande. Som god tvåa kom utbildningar inom social media, utbildningar inom individualisering samt utbildningar inom arbetslivskunskap och ökande av arbetslivsfärdigheter. Under utbildningarna testades och utvecklades nya utbildningsmodeller och utbildningspraxisen. Dessa finns alla presenterade i Meidän Helmet- och Meidän Helmet II -publikationerna. Båda kan laddas ner som e-publikation www.opinovi.fi/julkaisut. I fortsättningen kommer utbildningsmodellerna och -praxisen att användas i alla fem delförverkligares (HAMK/Aokk, Arcada, HAAGA-HELIA/Aokk, JAMK/Aokk och OAMK/Amok) kompletterande utbildningar. De kommer också att utvecklas ytterligare.

Anita Eskola-Kronqvist och Elisa Tuominen, STUDIO-projektet

Read More »