Eettinen johtaminen ja henkilöstöhallinto

Johtamista ja henkilöstöhallintoa ei voi erottaa toisistaan. Ilman henkilöstöä, ei ole johtamista. Ihmiset sekä ansaitsevat että arvostavat hyvää johtamista. Mitä hyvä johtaminen sitten tarkoittaa? Johtamisen teoriat ovat kulttuuri- ja aikasidonnaisia. Johtamisen ihanne on aina oman aikansa lapsi. 1800-luvun Taylorismista on tultu pitkälle, John Kotterin 1980- ja 90-lukujen muutosjohtamisen kautta 2010-luvulle jolloin eettinen johtaminen on noussut keskiöön.

Mitä on eettinen johtaminen? Se on jotakin, jonka tuntee, mutta jota on vaikea sanallistaa. Siksi sen sanallistaminen, käsitteellistäminen, onkin niin tärkeää. Eettiseen johtamiseen voisi sisällyttää sellaisia käsitteitä, kuin oikeudenmukaisuus, puolueettomuus, reiluus, luotettavuus ja taloudellisuus. Elämme jatkuvasti kiristyvässä ja muuttuvassa työkulttuurissa, jonka kiivas rytmi pakottaa oppimaan joka hetki uutta, innovoimaan ja kasvamaan. Sama vaatimus koskee myös johtamista. Johtamisen on kasvettava, löydettävä uusia polkuja.

Eettinen johtaminen, tai johtamisen etiikka, on nimenomaan polku. Eettinen johtaminen on myös osaamista, eikä osaaminen synny itsestään, vaan sitä on kehitettävä ja harjoitettava jatkuvasti. En usko kenenkään tähtäävän epäeettiseen johtamiseen, mutta yhä edelleen eettisyyttä pidetään liian häilyvänä ohjenuorana johtamiselle, vaikka filosofian historian tasolta tarkasteltuna eettisyys ja etiikan säännöt ovat länsimaisen kulttuurin vanhimpia käyttäytymisohjeita.

Lopulta eettinen johtaminen on myös yksilöllistä ja persoonallista. Jokainen johtaja päättää käytännössä itse sen, mitä eettinen johtaminen tarkoittaa omalla kohdalla. Oikeus päättää on johtajalla, mutta hänen on myös velvollisuus kantaa vastuu päätöksistään.

Eettisestä johtamisesta voi lukea lisää esimerkiksi teoksesta Eettinen johtaminen Tie kestävään menestykseen (Heiskanen & Salo 2008. Talentum)

Erika Hast
HR-kärjen opiskelija