Osaaminen näkyväksi

Tällä viikolla vietetään partioviikkoa. Partioviikko on kansallinen juhla, jonka aikana partiolaiset ympäri Suomen jakavat innokkaasti kokemuksia rakkaasta harrastuksestaan. Hienointa on lukea, miten erilaiset asiat saavat eri ihmiset innostumaan partiosta. Jollekin se ykkösjuttu voi olla ryhmän johtaminen viikoittain, jollekin tapahtuman johtaminen, jonka yhteydessä puhutaan miljoonaluokan budjetista. Molempia asioita yhdistää yksi asia, uuden oppiminen.

Oma historiani partion kanssa on kestänyt noin 15 vuotta, siksi aihetta on helpoin peilata sinne. Samat asiat sopivat moneen muuhunkin vapaaehtoispohjalta toimivaan järjestöön.

Informaalit oppimisen tilanteet ja niiden merkitys on jo tunnistettu kauan sitten, mutta niiden näkyväksi tuominen on aloitettu vasta hiljattain. Se on tunnistettu myös Euroopan unionissa asti ja jäsenmaiden tulisi luoda tämän vuoden kuluessa järjestelyt, joilla epävirallisen ja arkioppimisen yhteydessä opitut taidot saisi validioitua.

No, miksi nämä informaalin oppimisen tilanteet tulisi saada validioitua?

Ensinnäkin, yksilön mahdollisuudet työllistyä paranevat. Tulevaisuuden työelämässä, ei riitä, että pohjalla on yksi tutkinto vaan sitä pitää täydentää erilaisilla koulutuksilla ja arkioppimisella, johon esimerkiksi Partio tarjoaa oivia tilaisuuksia. Näkökulmia tulevaisuuden työelämään tarjoaa esimerkiksi Sitran Välähdyksiä tulevaisuudesta raportti

Toisekseen järjestöjen tekemä työ tulee näkyvämmäksi. Suomessa tehdään vuosittain ainakin 170 000 henkilötyövuoden verran vapaaehtoistyötä, validioitu osaamisen auttaa tuomaan esiin tätä arvokasta työtä.

Kolmanneksi, näin laajennetaan työnantajien ymmärrystä ihmisten osaamisesta. Validioitujen osaamisten kautta on helpompi näyttää osaamista toteen, kuin vain kertomalla.

Haasteena on osaamisen sanoittaminen. Moni varmasti ymmärtää oppivansa paljon uutta vapaaehtoistoiminnassa, mutta ei osaa muuttaa tätä osaamista sanalliseen muotoon, jonka työnantaja ymmärtää. Tämän sanoittamisen tueksi on syntynyt muun muassa Suomen Partiolaisten, OK-siviksen ja Sitran yhteistyössä Kovaa osaamista harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta -raportti joka tarjoaa järjestöille tukea osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen aloittamiseen.

Mitä minä olen oppinut partiosta ja miten olen sen sanoittanut?

Tuon itse usein työhaastatteluissa ja -hakemuksissa selkeiden esimerkkien kautta, mitä olen tehnyt ja mitä se on opettanut minulle. Tässä vaiheessa työuraani, kun varsinaisia työkokemuksia ei vielä löydy, on vapaaehtoistoiminnassa syntyneen osaamisen merkitys suurempi. Yhden kesätyöpaikan olen saanut osoittamalla partiossa oppimiani taitoja työhakemuksessa.

Esimerkiksi: 100 henkisen yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimiminen on opettanut minulle käytännössä hallitustyöskentelyä, päätöksentekoa, neuvottelutaitoja, budjetointia, sekä ihmisten johtamista.
Toimiminen yli 3000 henkeä Tampereelle vetäneen tapahtuman viestintä- ja markkinointipäällikkönä opetti tavoitteellista viestintää, viestinnän suunnittelua ja seurantaa, sekä sisällöntuotantoa.

Kannustan kaikkia pohtimaan omia roolejaan erilaisissa vapaaehtoisorganisaatioissa ja miettimään, mitä olet oppinut. Tulos voi yllättää. Tuo tämä osaaminen rohkeasti esiin, vaikka LinkedInissä.

 

Atte Kesti

HR-kärjen opiskelija ja aktiivinen partiojohtaja