Hyvää joulun odotusta ja joulunaikaa

Tämä joulunaika on monella tavalla erilainen kuin edelliset joulut. Vuoteen 2021 on sisältynyt yhteiskunnallisia haasteita niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Nämä haasteet ovat kohdistuneet myös monialaiseen ja -ammatilliseen kuntoutukseen. Erityisesti on nostettu esille mm. kasvava kuntoutusvelka, joka on syntynyt koronavuosien aikana.

Tämän vuoden aikana olemme joutuneet entistä enemmän pohtimaan, millaiseksi elämä palaa koronan jälkeen. Tai paremminkin: onko tulevaisuus enää koskaan palaamassa entiselleen? Olemme entistä riippuvaisempia toisistamme, kansallisesti ja maailman laajuisesti. Mitä tässä muutoksessa tarkoittavat sellaiset käsitteet kuin kuntoutusteknologia, digitaalinen kuntoutus ja kuntoutuksen opetuksen hybridimalli? Entä asiakaslähtöinen etäkuntoutus, kotikuntoutus tai arkikuntoutus?

Tällä blogialustalla on käsitelty mm. kuntoutuksen koulutusta sekä tulevaisuuden kuntoutuksen ydinosaamisia ja yli alojen meneviä yhteisiä kuntoutukseen liittyviä osaamisia. Moniammatillisuus ja kuntoutuksen vaikuttavuus ovat entistä ajankohtaisempia teemoja, kun suuntaamme vuoteen 2022 ja valmistelemme yhdessä maakuntien hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyistä vuoden 2023 alusta lähtien.

Kuntoutusfoorumi eli kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen foorumi on myös tehnyt tiukasti töitä tulevaisuuden kuntoutuksen suuntaviivojen laatimiseksi. Jokainen tähän työhön suoraan tai välillisesti osallistunut henkilö on tärkeä osa kuntoutuksen uudistamisen verkostoa. Yhdessä toimimalla ja voimansa yhdistämällä laaja ja divergentti kuntoutussektori voikin täyttää sen aukon, mitä erilliset terveys- ja sosiaalialan, työvoimahallinnon, vakuutuslaitosten ja muiden kuntoutuspalvelujen rahoittaja- tai toteuttajatahot eivät voi koskaan yksinään ratkaista. Ei ole siis minun töitä ja minun asiakkaita, vaan meidän yhteisiä monialaisen kuntoutuksen osaamisia ja tehtäviä, jotka yhdessä muodostavat laadukkaan, asiakkaiden tarpeisiin vastaavan kuntoutuksen kokonaisuuden. Kuntoutuksen uudistamistyö on ensisijaisesti vastuuta Suomen kansalaisille maan kaikissa osissa sekä elämänkulun ja elämäntilanteiden eri vaiheissa.

Erilaisiin kuntoutustarpeisiin tarvitaan erilaisia ammattilaisia, työmuotoja ja työkonteksteja. Kenenkään asiakasryhmä tai heidän kuntoutuspalvelunsa eivät ole vähempiarvoisia kuin jonkun toisen. Kuntoutuksen eettiset periaatteet, kuntoutuspolitiikan ja -oikeuden teemat sekä kuntoutusviestintä ovat tulevaisuuden teemoja, jotka tulisi nostaa esille, kun puhutaan tulevaisuuden kuntoutuksesta. Tarvitsemme uudenlaisia teoreettisia, taloudellisia ja inhimillisiä resursseja, jotka kurottavat innovatiivisempiin tavoitteisiin kuin mitä nykyiset historialliset kuntoutuksen rakenteet ja toimintamallit tuottavat.

Kiitämme artikkelien kirjoittajia aktiivisuudesta blogin ensimmäisen toimintavuoden 2021 aikana. Tervetuloa kaikki kirjoittamaan ja keskustelemaan ajankohtaisista kuntoutuksen teemoista ja myös niistä teemoista, jotka sivuavat tavalla tai toisella kuntoutusta.

Näillä ajatuksilla Oivalluksia kuntoutukseen-blogin toimituskunta toivottaa hyvää joulun odotusta ja innostavaa vuotta 2022 kaikille lukijoille!

Itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2021

Aila Pikkarainen, toimituskunnan puheenjohtaja

(kuva: Pixabay)